بسم الله
 
EN

بازدیدها: 707

بررسي اجمالي فرصت و تهديدها در موضوع اشتغال زنان

  1391/5/18
خلاصه: يکي از دلايل مهم سقوط و تحليل رفتن نهاد خانواده در جوامع غربي، عدم رعايت تعادل در خصوص نقش و جايگاه زنان و از هم پاشيدگي مناسبات زن و مرد خانواده در مقام پدر و مادر و زن و شوهر است.
موضوع اشتغال زنان و پيامدهاي آن از مسائل مهم جامعه ماست که گاه به شکل آشکار وعيان و گاهي نيز به شيوه پنهان و زيرپوستي، عواقب منفي بسياري به دنبال مي آورد.مقام معظم رهبري، در دي ماه سال گذشته و در سومين نشست انديشه هاي راهبردي جمهوري اسلامي با اشارات و نظراتي روشن، مهم ترين محورهاي استراتژي اشتغال زنان را تبيين و شرايط حل آسيب هاي اين حوزه را بيان کردند.

با اين وجود هنوز هم در کشور ما نه در حوزه مسائل راهبردي مديريت ادارات و ارگان ها و نه در مسير تعيين ضريب سهم زنان در مشاغل بخش هاي مختلف اقتصادي، توليدي، خدمات و غيره، دستور کار روشن و مدوني به وجود نيامده و به تعبيري مي توان گفت که دولت، دستگاه هاي اجرايي و به ويژه دانشگاه ها زنگ هشدار و تلنگر رهبري را در اين عرصه به تمامي درک نکرده و يا دست کم واکنش مناسبي به آن نشان نداده اند.

اين موضوع زماني حساسيت بيشاري پيدا مي کند که به ياد بياوريم موضوع اشتغال زنان نه تنها با مساله اقتصاد و استراتژي شغل و کار و دولت بلکه با همه ساحات فرهنگي، ديني، خانوادگي و اجتماعي ما درگير بوده و شايسته است که به جاي بررسي چنين موضوعي به عنوان يک موضوع کم اهميت و جزئي، آن را همچون يک مساله کلان در دست گرفته و ابعاد پيدا و پنهان اين مساله را به روشني تحليل کنيم و باور داشته باشيم که غافل ماندن از حساسيت اين موضوع و ابعاد و زيرمجموعه هاي آن نه در طولاني مدت بلکه در آينده اي نزديک ما را با مشکلات و بحران هايي بزرگ روبرو مي کند.

جامعه و حکوت اسلامي و ايراني در حوزه اشتغال زنان بايد با فکر و دستورالعمل ويژه خود وارد شود و تسليم شدن در برابر خواست فيمينيسم و پذيرفتن معيارهاي حقوقي و فرهنگي غربي در اين زمينه آغاز يک انحراف بزرگ و گام نهادن در مسير بطلان و تاريکي است.

آغازي براي سفسطه


شايد بيان يک آغاز تاريخي دقيق براي پاگرفتن نحله هاي فکري فيمينيستي در جامعه ايراني اندکي دشوار باشد چرا که همزمان با خيزش نخستين موج هاي غرب گرايي در ايران و در دوران قاجاريان و بعدها در دوران پهلوي اول و دوم، موضوع آزادي زنان، حقوق زنان، ضرورت مشارکت زنان در عرصه هاي خارج از خانه نيز مطرح شده و از همان دوران انجمن نسوان و کشف حجاب تا روزگاري که دربار پهلوي دانسته و عامدانه براي تحميل سياست هاي آمريکايي خود تهي کردن زن ايراني از ارزش هاي ديني و فرهنگي را به عنوان يک استراتژي مهم در پيش گرفت و در اين مسير نيز سينما، تلويزيون، مطبوعات و ده ها و صدها انجمن و نهاد وابسته به دربار براي تحميل الگوهاي وارداتي در خصوص شيوه زندگي زنان و دختران، زمينه يک انحراف بزرگ اجتماعي را به وجود آوردند.

اگر چه در دوران مبارزه، انقلاب، جنگ و سازندگي در اين عرصه تحولات بنياديني صورت گرفت اما به جرات مي توان گفت ساليان اخير و به ويژه با به ميدان آمدن انواع و اقسام رسانه ها و کتاب ها به اين عرصه، فيمينيسم در ايران و در ميان گروه هاي کثيري از زنان و دختران ايراني با انواع و اقسام اهداف فکري، سياسي و فرهنگي رشد بيشتري يافته و زمينه را براي بهره گيري از يک مکانيسم غلط استدلالي در زمينه حقوق زنان بارورتر از پيش کرد.

در اين حيطه، گاه چنان از ضرورت حفظ حقوق زنان سخن به ميان مي آيد که گويي زن ايراني چه در دوران پيش از ظهور اسلام و چه در دوران پس از اسلام همواره در بدترين شرايط ممکن نفس کشيده و اينک دوران آن فرا رسيده است تا چند بانوي مقاله نويس و “فعال زنان” همه حقوق آنان را پرداخت کنند.

در اين زمينه بزرگترين و مهم ترين نقطه سفسطه از آن جا آغاز مي شود که اکثريت قريب به اتفاق فعالان اين حوزه در بيان استدلالات و نظرات خود مباني فکري و نگرش ويژه دين اسلام را به طور کامل به يک سو نهاده و گاه تا آن جا پيش مي روند که حتي نگاه فقه اسلام به حقوق زنان را متهم به تبعيض کرده و با طرح مباحث حقوقي غربي چنين تبليغ مي کنند که اسلام در اساس منکر حقوق زنان است.

بررسي اجمالي نظرات فيمينيست ها و فعالان زن در ايران نشان مي دهد که اغلب افراد فعال در اين حوزه حاضر به درک و پذيرش اين حقيقت نيستند که اساسا تجويز نسخه براي زن مسلمان ايراني بر اساس آموخته هاي فلسفه غربي و بيگانه، نه تنها درمانگر مشکلات و معضلات موجود نيست بلکه با ترويج دادن به اين نظرات کاري مي کنند که برخي از زنان و دختران ايراني به سوي اين باور غلط سوق داده شوند که قوانين اسلام و به تبع آن نظام جمهوري اسلامي ايران، با تکريم زن منافات دارد و آنان را در خانه اسير مي کند.

رهبري کجا را نشانه گرفت


رهبر انقلاب در زمستان سال گذشته و در سومين نشست انديشه هاي راهبردي جمهوري اسلامي در اين حوزه به نکته بسار مهم و بنياديني اشاره کردند:” در نگاه اسلام، خانواده پايه بسيار مهم و سلول اصلي جامعه است، به گونه اي که بدون بهره مندي از خانواده هاي «سالم، سرزنده و با نشاط»، امکان پيشرفت جامعه به خصوص پيشرفت فرهنگي وجود ندارد و اين گونه خانواده ها نيز بدون حضور زنان مؤمن و فهيم، شکل نمي گيرند و استمرار نمي يابند. غربي ها، بحث زن را با شدت مطرح مي کنند اما اسمي از خانواده نمي آورند چرا که بحث خانواده از نقاط ضعف بارز آن هاست.”

سخن رهبر انقلاب به موضوع فرار جهان غرب از طرح و بررسي موضوع خانواده، اشاره به اين حقيقت روشن و مستدل دارد که يکي از دلايل مهم سقوط و تحليل رفتن نهاد خانواده در جوامع غربي، عدم رعايت تعادل در خصوص نقش و جايگاه زنان و از هم پاشيدگي مناسبات زن و مرد خانواده در مقام پدر و مادر و زن و شوهر بود.

اين بيانات يک بار ديگر يادآور اين نکته مهم است که جامعه و حکوت اسلامي و ايراني در اين حوزه بايد با فکر و دستورالعمل ويژه خود وارد شود و تسليم شدن در برابر خواست فيمينيسم و پذيرفتن معيارهاي حقوقي و فرهنگي غربي در اين زمينه آغاز يک انحراف بزرگ و گام نهادن در مسير بطلان و تاريکي است.

زن هاي ايراني کجا هستند


با نگاهي به استان ها و شهرها و روستاهاي ايران به راحتي مي توان به اين نتيجه رسيد که در حوزه اشتغال زنان در اين سرزمين اتفاقات عجيب و غريبي روي داده است.اگر تا ديروز بر اساس سنت ها و ضرورت هاي شيوه زندگي روستايي و شهري نهايتا مي توانستيم زنان رادر مزرعه و شاليزار و باغ و در کسوت معلم و پرستار و پزشک ببينيم، امروز شاهد اتفاقات تازه اي هستيم و در هر شهر و دياري در ايران مي توان رانندگان زن، فروشندگان زن، مهندسان و مديران زن و کارگران زن را ديد که بسياري از آن ها نگرشي به کار و شغل دارند که نه با معيارهاي ديني و فرهنگي جامعه سر سازگاري دارد و نه ربطي به اقتضائات فيزيکي و روحي نوع زن دارد.

از خود مي پرسيم به راستي چه شده و چه اتفاقي روي داده است که به يک باره خيل عظيمي از زنان ايراني از خانه بيرون زده اند؟آيا مي توان صرفاً به بيان دلايل اقتصادي پرداخت و چنين استدلال کرد که ديگر همچون سابق درآمدهاي مرد خانواده کفاف هزينه ها را نمي دهد و خانم نيز بايد به کمک او بيايد؟ آيا اشتغال زنان يک ابزار مدافع و هويت ساز بوده و باعث استحکام جايگاه زن و نهايتا باعث خلق احساس آزادي مي شود؟نويسنده: اميررضا ثابت

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان