بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,175

اعتراض تشكل هاي كارگري و بازنشستگان كل كشور به راي ديوان عدالت اداري

  1391/5/14
خلاصه: جمعي از تشكل هاي كارگري، بازنشستگان كل كشور و تشكل هاي انجمن هاي اسلامي كارگران و مستمري بگيران سراسر كشور در نامه اي به رييس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي به راي ديوان عدالت اداري درباره مديرعاملي صندوق تامين اجتماعي اعتراض كردند.
در اين نامه كه نسخه اي از آن روز شنبه در اختيار ايرنا قرار گرفت نسبت به طرز كار ديوان عدالت اداري در رابطه با ورود غير قانوني به انتصاب صورت گرفته از سوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اعتراض شده است.

نويسندگان اين نامه از كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي درخواست رسيدگي و اعلام نتيجه عمومي در خصوص ابطال پيشنهاد هيات امناي سازمان تامين اجتماعي كه يك نهاد عمومي وغير دولتي است، كردند.

در اين نامه آمده است: متاسفانه ديوان عدالت اداري در يك اقدام تبعيض آميز شكايت پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ( تهران ) را كه هيچ سمت و نقشي در تامين اجتماعي ندارند پذيرفته است.

اين نامه افزوده است: اما ديوان عدالت اداري به نامه كانون هاي كارگري و بازنشستگي و شوراهاي اسلامي كار كه مالكين اصلي صندوق تامين اجتماعي تلقي مي شود هيچگونه توجهي نكرده است.

در اين نامه آمده است: پيشنهاد هيات امنا و حكم انتصاب وزير، بخشنامه يا نظامنامه تلقي نمي شود كه در صلاحيت رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري باشد.

رييس ديوان عدالت اداري به جاي صدور قرار شكايت، دستور طرح آن را در هيات عمومي ديوان عدالت اداري صادر و هيچگونه توجهي به درخواست رسيدگي و ورود ثالث دهها تشكل كارگري، بازنشستگي، انجمن هاي اسلامي كار سراسر كشور نكرده است حتي براي رعايت شكل ظاهري كار نيز به خود زحمت ندادند تا از نمايندگان اين تشكل ها براي استماع دلايل و اظهارات، دعوت به عمل آورند.

اين نامه، راي ديوان عدالت اداري -درباره مرتضوي -را اقدامي غير قانوني خوانده و افزوده است: ديوان عدالت اداري هيچگونه توجهي به درخواست كتبي وثبت شده تشكل هاي مختلف اين مجموعه عظيم كه مالكين اصلي صندوق تامين اجتماعي هستند به عمل نياورده است.

در اين نامه آمده است كه تشكل هاي مذكور با اشاره به اينكه ديوان عدالت اداري در سوابق خود درخواست هاي مشابهي پيرامون مديران عامل سابق را مبني بر نداشتن شرايط مدرك تحصيلي و سوابق مديريتي داشته كه در ديوان عدالت اداري به ثبت رسيده اما ديوان خود را صالح به ورود و رسيدگي ندانسته وشكايت هاي مذكور را رد كرده است.

اين نامه مي افزايد: حال اين برخورد دوگانه قابل تامل و رسيدگي است ومتاسفانه در اين رابطه صرفنظر از اينكه ديوان عدالت اداري صلاحيت ورود ورسيدگي به اين موضوع را نداشته 'سعيد مرتضوي' مديرعامل صندوق تامين اجتماعي هم از نظر مدرك تحصيلي و هم از نظر داشتن پنج سال سابقه مديريت كه در شرايط احراز پست اركان سازمان واجد شرايط بوده اند و متاسفانه ديوان عدالت اداري در اين موضوع هم از نظر شكلي و هم ماهوي مرتكب اقدامي برخلاف قوانين و مقررات شده است.

اين نامه به امضاي 78 كانون، اتحاديه، انجمن هاي اسلامي و صنفي كارگري، بازنشستگي و مجمع عالي كارگران سراسر كشور رسيده است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان