بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,028

دو خبر خوش براي پرستاران زن / بازنشستگي با 20 سال خدمت

  1391/5/12
خلاصه: رئيس کل سازمان نظام پرستاري با اعلام اينکه پرستاران زن پس از 20 سال خدمت بازنشسته مي شوند، افزود: مزاياي مشاغل سخت و زيان آور نيز به پرستاران زن تعلق مي گيرد.
ه گزارش خبرنگار مهر، غضنفر ميرزابيگي در جمع رابطان بيمارستانهاي خصوصي در محل سازمان نظام پرستاري افزود: تا کنون با پيگيريهاي سازمان نظام پرستاري 4 قانون به تصويب رسيده است و توانسته ايم از اين ميان 3 قانون را در بخش دولتي اجرايي کنيم.

وي گفت: از جمله مهمترين اين قوانين، قانون ارتقاي بهره وري است. خوشبختانه تا کنون 95 درصد از بيمارستانهاي بخش دولتي اين قانون را اجرا کرده اند اما در حال حاضر مشکل اصلي ما عدم اجراي اين قانون در بخش خصوصي است.

ميرزابيگي افزود: مديران بخش خصوصي منتظر اجراي اين قانون در بخش دولتي بودند و در اجراي قانون ارتقاي بهره وري تعلل به خرج داده اند.

وي با اشاره به استاندارد تعيين شده براي پرستار نسبت به تخت تصريح کرد: الان استانداردي که با دولت هم هماهنگ شده، 5/1 پرستار به ازاي هر تخت است. سازماني مثل نظام پرستاري بايد مرکزيت استانداردها را تاييد کند و به نمايش بگذارد. بخش دولتي و خصوصي هم بايد خود را با آن استانداردها تطبيق دهند.

رئيس کل سازمان نظام پرستاري گفت: بخش دولتي براي رسيدن به اين استاندارد به استخدام نيرو اقدام کرده است. بخش خصوصي هم بايد حرکتي کند در غير اين صورت دچار مشکل خواهد شد، چرا که حق انتخاب براي پرستاران به وجود مي آيد و مسلماً پرستاران بخشي را انتخاب مي کنند که شرايط استانداردتر و فشار کاري کمتري داشته باشد.

وي با اشاره به تشکيل ستاد راهبري قانون ارتقاي بهره وري متشکل از نمايندگان وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاري گفت: ما در اين ستاد هر دوهفته تشکيل جلسه مي دهيم و قانون را مرتب بررسي مي کنيم، نقاط ضعف آن را برطرف و نقاط قوت آن را تقويت مي کنيم و اکنون بعد از اجراي قانون بهره وري در بيمارستان هاي دولتي، تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح، نوبت به بخش خصوصي رسيده است.

ميرزابيگي افزود: ما در همين رابطه جلسه اي با استاندار تهران داشتيم و مقرر شد به بيمارستانهاي خصوصي يک فرصت سه ماهه داده شود تا اين قانون را اجرا کنند و در صورتي که از اجراي اين قانون سر باز زنند، آنها را به ديوان عدالت اداري معرفي مي کنيم و با قاطعيت در حال پيگيري اين طرح هستيم.

وي از اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري در آبان  خبر داد و گفت: در حال حاضر اين قانون به صورت آزمايشي در 3 بيمارستان پايلوت اجرا مي شود و از آبان ماه امسال به صورت کشوري به اجرا در خواهد آمد و اجراي اين قانون مسلماً به منابع درآمدي بخشهاي بيمارستاني کمک خواهد کرد.

رئيس کل سازمان نظام پرستاري تصريح کرد: اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري به نفع بيمار و به نفع پرستاري که خدمات علمي، استاندارد و اخلاقي ارائه کند، خواهد بود.

وي افزود: از نکات مهم در اجراي اين قانون آن است که در بخش دولتي با تعرفه هاي دولتي و در بخش خصوصي، پرستاري هم با تعرفه هاي خصوصي اداره خواهد شد و به اين ترتيب توزيع درآمدها بين پرستاران و پزشکان عادلانه تر خواهد بود.

ميرزابيگي در پايان دو مژده به پرستاران زن داد که اولين آن مربوط به بازنشستگي پرستاران زن پس از 20 سال خدمت و ديگري در رابطه با مزاياي مشاغل سخت و زيان آور بود که به پرستاران زن نيز تعلق خواهد گرفت.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان