بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,116

تقسيم سود شرکت

  1391/5/10

سوال

اينجانب با دريافت مجوز و ثبت شرکت براي دريافت تسهيلات به بانک معرفي شدم.اکنون بدليل نداشن نيمي از وثيقه مورد نياز بانک به مبلغ .... ميليون تومان (کل وثيقه .... ميليون تومان ميباشد)..مجبور به سهيم کردن شخصي ديکر در اين کار شده ام .... از نظر عرفي چند در صد از سود به اين شخص تعلق ميکيرد.؟؟؟؟
 آيا از ملک احداث شده نيز شخص سهم ميبرد؟؟؟؟؟نظر عرفي؟؟؟

پاسخ


هر شريک به ميزان سهم خود در نفع وضرر سهيم مي باشد. ملک احداث شده جزو اموال شرکت مي باشد يا خير؟ ميتوانيد بر اساس اساسنامه شرکت ميزان مشارکت شريک در ضرر و سود ويا حقوق ديگر مشخص کنيد

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان