بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,209

ابلاغ نحوه تعيين ضريب حقوق کارمندان و ميزان حداقل و حداکثر حقوق فرهنگيان در سال91

  1391/4/19
خلاصه: طي بخشنامه اي از سوي معاون توسعه مديريت و پشتيباني آموزش و پرورش، نحوه تعيين ضريب حقوق کارمندان و ميزان حداقل و حداکثر حقوق مستخدمين شاغل، بازنشستگان، وظيفه بگيران در سال 91 به ادارات کل سراسر کشور ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاري پانا به نقل از مرکز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش،در اين بخشنامه که براساس مصوبه شماره 58404 ت 48093 ه مورخ 27 خردادماه سال 91 ، هيأت محترم وزيران تنظيم شده، آمده است: ضريب حقوق سال 91 مشمولين قانون خدمات کشوري، هشتصدو پنج (805) و اعضاء هيأت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، يازده هزار و چهارصد و شصت (11460) ريال مي باشد.
طبق اين بخشنامه، امتيازات سنوات خدمت ، تجربه مربوط و مشابه ، دوره هاي آموزشي طي شده و سوابق خدمت در مشاغل مديريتي و سرپرستي کارکنان در سال 1390 با توجه به جدول شماره 3 و تبصره 1 بند 6 فصل دوم دستورالعمل شماره 14593/200 مورخ 21/2/88 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور منضم به بخشنامه شماره 8/710 مورخ 22/2/88 به تاريخ 1/1/91 قابل احتساب است.
براساس اين گزارش، طبق ماده 90 قانون بودجه سال 91، افزايش ريالي از تفاوت تطبيق درج شده در احکام حقوقي کارمند کسر نخواهد شد و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقي خواهد ماند و همچنين حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران در سال 91 ، به ميزان پانزده (15) درصد افزايش مي يابد.
اين گزارش مي افزايد: حداقل و حداکثر حقوق و فوق العاده هاي مستمر شاغلين ، بازنشستگان و وظيفه بگيران موضوع ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري به ترتيب (3921500) و (27450500) ريال خواهد بود.
گفتني است، پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتي به کارمندان با رعايت بند 14 مصوبه هيأت وزيران تابع دستورالعمل ابلاغي خواهد بود.
اين گزارش حاکيست؛ فوق العاده مأموريت روزانه داخل کشور کارمندان که به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا ميزان حداقل حقوق و مزايا به مأخذ يک بيستم و نسبت مازاد آن به مأخذ يک پنجاهم و در سقف اعتبارات مصوب قابل پرداخت خواهد بود و ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه، موضوع بند(ث) ماده 39 قانون استخدام کشوري و اصلاحات بعدي آن انجام مي گيرد.
تذکر:در صورت عدم توقف شبانه در محل مأموريت پنجاه(50) درصد فوق العاده مأموريت روزانه قابل پرداخت مي باشد.
مطابق بند 91 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، ميزان کمک هزينه ازدواج و فوت کارکنان مشمول مبلغ (5232500) ريال خواهد بود.
گفتني است، در بند آخر اين بخشنامه تأکيد شده است؛ کليه موارد ذکر شده در حد اعتبارات تخصيص يافته و ابلاغي به واحدها قابل انجام خواهد بود و هرگونه ايجاد تعهد مازاد بر اعتبارات ابلاغي تخلف محسوب مي شود. 

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان