بسم الله
 
EN

بازدیدها: 798

ديدگاههاي قضايي(70)

  1391/4/9
خلاصه: ديدگاههاي قضايي(70)
اگر دادگاه با توجه به دادخواست واخواهي محكوم عليه غايب واخواهي را موجه تشخيص ندهد آيا مي تواند ابتدائا و بدون تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين مبادرت به صدور راي نمايد؟در پاسخ اين سئوال دو نظر به شرح زير ابراز شده است:

اكثريت:"نظر به اين كه دادخواست واخواهي در واقع دفاعيه اي است كه محكوم عليه غايب در ادامه رسيدگي به دعواي مطروحه از طرف محكوم له تقديم دادگاه مي نمايد و چون اين امر دعواي مستقلي نمي باشد و از طرفي راي غيابي با رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني اصدار يافته است بنابراين در صورتي كه دادگاه مدافعات و دلايل محكوم عليه غايب را موثر در راي تشخيص ندهد صدور راي مبني بر تاييد راي واخواسته بدون تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين بلا مانع به نظر مي رسد."

اقليت:"نظر به اين كه مطابق ماده 305 قانون آيين دادرسي مدني داداگاههاي عمومي و انقلاب واخواهي با تقديم دادخواست در دادگاه صادر كننده راي غيابي قابل رسيدگي است و چون لازمه رسيدگي به موضوع مطابق ماده 64 قانون مزبور تعيين وقت دادرسي و دعوت از طرفين و ابلاغ يك نسخه از دادخواست به محكوم له است بنابراين به نظر مي رسد صدور راي بدون تعيين وقت دادرسي و دعوت از طرفين فاقد توجيه قانوني است."

كميسيون نيز در ميان اين دو عقيده اقدام به تاييد نظر اقليت نموده و چنين اظهار عقيده كرده است:"بدون تشكيل جلسه دادگاه و پيش از حلول آن اظهار نظر قضايي نسبت به دعواي واخواهي وجهه قانوني ندارد."(10)

در نشست قضايي دادگستري تنكابن در مرداد ماه سال 1380 سئوال شده است كه در دعواي حقوقي كه حكم غيابي صادر مي شود پس از واخواهي آيا بايد وقت رسيدگي تعيين گردد يا دادگاه مي تواند در وقت فوق العاده رسيدگي و حكم صادر كند؟در پاسخ به اين سئوال به اتفاق آراء چنين اعلام شده است:"پس از وصول دادخواست واخواهي بايد وقت رسيدگي تعيين و طرفين دعوت گردند."

كميسيون نيز در مقام تاييد اين برداشت چنين اظهار نظر نموده است:"نظر به اين كه رسيدگي مرحله واخواهي دنباله و مكمل همان رسيدگي مرحله بدوي است و از آن جايي كه واخواه به هنگام واخواهي محتمل است به اسناد و مدارك و ادله جديد استناد نمايد و لازم است كه واخوانده با ملاحظه اسناد،مدارك و ادله ابرازي واخواه متمكن به دفاع و پاسخگويي گردد لذا مستفاد از عمومات و اطلاقات موازين دادرسي بالاخص مقررات ماده 64 و بعد و ماده 93 و بعد ق.آ.د.م ضروري است كه دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض محكوم عليه غايب با تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين نسخه ثاني دادخواست واخواهي و ضمايم آن را براي واخوانده ارسال دارد و اجمالا بايد دادگاه با تشكيل جلسه دادرسي به واخواهي و اعتراض معترض رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان