بسم الله
 
EN

بازدیدها: 718

متن چشم اندار قوه قضائيه در جمهوري اسلامي ايران – در سال 1404 هجري شمسي

  1391/4/9
خلاصه: متن چشم اندار قوه قضائيه در جمهوري اسلامي ايران – در سال 1404 هجري شمسي

چشم اندار قوه قضائيه در جمهوري اسلامي ايران – در سال 1404 هجري شمسي
قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون اساسي و سند چشم انداز ايران 1404 ، قوه اي مستقل ، عدالت گستر، کارآمد و اثر گذار در تمام عرصه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي ، حقوقي و امنيتي کشور مي باشد و بانگاه و تعاملي جامع ، به الگوي الهام بخش و فعال قضاوت اسلامي تبديل خواهد شد.
قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران در 1404 داراي ويژگي هاي زير خواهد بود:
در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه : قوه قضائيه با ارتقاي فرآيندها و تشکيلات خود و تلاش براي اصلاح قوانين ، دسترسي آسان و برابر همه افراد جامعه به عدالت را فراهم خواهد ساخت . عملکرد دستگاه قضائي به گونه اي خواهد بود که همه افراد جامعه به دستگاه قضائي به منزله ملجا عدالت خواهي اعتماد خواهند داشت و با احساس امنيت حق خود را مطالبه خواهند کرد.
مشارکت پذير : قوه قضائيه از تمام ظرفيت ها براي به خدمت گرفتن نهاد هاي مردمي در جهت اجراي عدالت استفاده خواهد کرد. پيوستگي بين مردم و نظام قضائي ، به منزله پشتوانه اجتماعي اجراي عدالت ، موجب استحکام وپايداري نظام جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
روز آمد و کارآمد : قوه قضائيه با بهره گيري از قوانين روزآمد و مبتني بر احکام اسلامي و سازمان کارآمد با استفاده از فناوري نو ، به انجام وظائف قانوني خود خواهد پرداخت . در چنين سازماني خدمات قانوني قوه قضائيه شامل امور ثبتي و پزشکي قانوني ، و خدمات زندانباني و مراقبت هاي اجتماعي با سرعت و کيفيت مطلوب ارايه خواهد شد.
پاسدار حقوق جامعه : قوه قضائيه حقوق عامه را پاسداري خواهد کرد ، بسترهاي لازم را براي از بين بردن زمينه هاي تعدي به حقوق عامه ايجاد خواهد کردو در صورت هرگونه تعدي به حقوق فرد يا جامعه ، اقدامات لازم را براي احقاق حق انجام خواهد داد .
فعال در تامين بهداشت حقوقي و قضائي : قوه قضائيه از طريق تعامل فعال با نهادهاي حاکميتي ، اصلاح قوانين و مقررات ، آگاه سازي جامعه به حقوق و تکاليف خود ، زمينه هاي وقوع جرم و اختلاف را در جامعه به حداقل خواهد رساند و براي اصلاح و تربيت مجرمين و باز اجتماعي نمودن آنها و جلوگيري از تکرار جرم از تمام ظرفيت ها بهره خواهد گرفت .
عدالت گستر : قوه قضائيه با دادرسي عادلانه از طريق اتخاذ به موقع و متقن تصميمات و آراي قضايي مبتني بر قوانين و مقررات اسلامي و با ضمانت هاي اجرايي موثر و متناسب با ميزان تعدي به حقوق فردي و عمومي جامعه و با اعمال مجازات هاي قانوني متناسب ، عدالت و امنيت و آرامش رواني جامعه را در تمامي ابعاد گسترش خواهد داد.
ناظر کارآمد و موثر : قوه قضائيه علاوه بر انجام مسئوليت قضائي و بر اساس حق نظارت قانوني خود ، با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي حقوقي ، مديريتي و فناوري ودر کمال دقت و امانت بر اجراي صحيح قانون و حسن جريان امور نظارت و بازرسي داشته و از خروج نهادهاي اداري کشور از مسير قانوني جلوگيري خواهد کرد.
برخوردار از منابع انساني شايسته : قوه قضائيه با برنامه ريزي دقيق براي تامين آموزش و توسعه منابع انساني متخصص ، صالح و عدالت خواه و دانا به مباني فقهي و حقوقي ، و نيز حفظ و ارتقاي استقلال و منزلت قضات اقدام خواهد کرد .
پيشتيبان قابل اعتماد براي توسعه ملي : قوه قضائيه از توسعه همه جانبه و پايدار کشور پشتيباني خواهد کرد و بسترهاي حمايتي لازم را از سياست هاي توسعه نظام ، در سطح ملي و فراملي فراهم خواهد کرد.
فعال در سطح جهاني : قوه قضائيه تعامل سازنده و گسترده اي در سطح روابط داخلي و بين الملل ايفا کرده و بعنوان محور تحولات نظام قضائي در سطح منطقه و بويژه کشورهاي اسلامي عمل خواهد کرد.
توضيح : لازم است در تدوين و تصويب برنامه هاي توسعه پنج ساله و تنظيم بودجه هاي سالانه به سياست ها و الزامات چشم انداز توجه شود و از طريق تعريف اهداف و شاخص هاي مناسب براي تحقق آنها برنامه ريزي گردد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان