بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,302

برخي تعاريف فقهي-قسمت دوم

  1391/4/9
خلاصه: برخي تعاريف فقهي-قسمت دوم

قاعده درا


متن : الحدود تدرا بالشبهات .

يعني : اجراي حدود با حصول شبهه متوقف مي شود .

( الا شباه و النظائر ، صص122 و 123- مواد66 و67 قانون مجازات اسلامي )


الامتناع بالا ختيار لا ينا في الاختيار .

يعني : از روي اختيار و قدرت اگر باعث تحقق چيزي شويم ، موجب نمي شود که فاعل را مسلوب الاختيار تلقي کرد .

( دائره المعارف حقوق ، ج 5 ، ص 50، - ماده 53 قانون مجازات اسلامي )


اقامه الحدود الي من اليه الحکم .

يعني : اجراي حدود و مجازلت ها به دست حاکم است .

( اصل 36 قانون اساسي )


الاسلام يجب ما قبله . ( حديث نبوي )

يعني : مسلمان شدن ، گناهان پيش از آن را پاک مي کند .

( القواعد الفقهيه ، ج 1 ، صص36،39 ، 46)

( اصل 169 قانون اساسي – ماده 11 قانون مجازات اسلامي – ماده 4 قانون مدني )


لا کفاله في الحد . ( حديث نبوي )

يعني : شفاعت کردن و درخواست به تأخير انداختن ، در حدود جايز نيست .

( ترمينولوژي حقوق ، ش 4508 )


عمد الصبي بمنزله الخطا

يعني : فعل عمدي کودک همانند فعل خطايي محسوب مي شود .

( القواعد و الفوائد ، ج 1، ص 223 )

لا تقيه في الدما ء

يعني : جايي که پاي جان در ميان است تقيه جايز نيست .

( وسائل الشيعه ، ج 11 ، ص 483- مکاسب ، ج 4 ، ص 356 )


اوفوا بالعقود

يعني : به پيمانها و قراردادهاي خود وفا کنيد .

( ماده 10 قانون مدني)

نهي النبي عن الغرور . ( حديث نبوي )

يعني معامله غرري ( زيان آوري که نتيجه آن نامعلوم است ) باطل است .

( دکتر محمدي ، مباني استنباط حقوق اسلامي ، ص 94)برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان