بسم الله
 
EN

بازدیدها: 670

رقص آتش-قسمت سيزدهم

  1391/4/2
خلاصه: رقص آتش (تأملات يک وکيل دادگستري)
رونق کاري من در دوره کار آموزي نه اينکه رضايتمند باشد ولي بهتر بود. بعد از دريافت پروانه وکالت بايد به فکر تاسيس دفتر مي افتادم. سه ماهي در دفتر يکي از همکاران به صورت مهمان بسربردم. آبانماه هفتادو نه بعد از يکسال اين پا و اون پا کردن تصميم گرفتم که منزلم را تبديل به دفتر وکالت کنم موقعيت خوبي داشت با اجاره دادن يکي از اطاقهايش به يکي از همکاران  منزل نازلتري تهيه کرده ودر روز تولد امام رضا(ع) با دعوت از چند تن از پيشکسوتان حرفه وکالت و دوستان وصرف نهار که توسط همسرم آماده شده بود دفتر افتتاح شد.

تجهيز دفتر طبق ليست نيازمنديهائي که قبلا تهيه کرده بودم به سرعت انجام گرفت. وحالا بايد منتظر مي ماندم که کار وکالت را با امکانات کامل شروع کنم.

شبي در ساعت يک نيمه شب در حاليکه غرق نوشتن لايحه دفاعيه بودم تلفن دفتر به صدا در آمد شخصي از آنطرف خط شروع به شوخي نمود.بدون اينکه فکرش را بکنم يکي از پرونده هاي مهم وکالتيم در حال شکل گرفتن بود.مخاطب يکي از دوستانم بود که يکي دوسال بعد ازانقلاب از ايران خارج شده بود وبا ورود به عرصه تجارت موقعيتي کسب کرده وچند سالي بود که به ايران آمده واتفاقي با يکي از دوستان مشترک ملاقات وشماره مرا گرفته بود. بيست و دوسال از آخرين ملا قات ما گذشته بود.

فرداي آنروز به صرف نهار دعوتش کردم پس از صرف نهار برايم دعا کرد که: خدايا هرچه او (نام کوچکم را آورد) مي خواهد به او بده ولي جنبه اش را هم به او بده گفتم آمين ! (اين باده ها به مستي ما کي دهد کفاف؟!)

امروزه که يازده سال از آن دعا مي گذرد عين دعاي او در نظرم هست چرا؟ براي اينکه بسيار ديده ام وديده ايم که گاه داشتنها بجاي نعمت. آفت براي انسان به ارمغان آورده است.

 دشمن طاووس آمد پر او                            اي بسا شه را که کشته فر او !

 جشنهاي دوهزاروپانصد ساله محمد رضا پهلوي آغاز شمارش معکوس براي سقوط حکومت او بود بسياري از پادشاهان و روساي جمهور و مقامات عاليرتبه اکثر کشورها ي جهان در اين جشن که در تخت جمشيد برگزار شد و هزينه هنگفتي را ببار آورد شرکت کردند و در بازگشت هداياي گرانبهاي به آنان داده شد.جمله معروف شاه که:"کورش آسوده بخواب که ما بيداريم" به يک ضرب المثل تبديل شد.ولي ديديم که مدت کوتاهي بعد طومار شاهنشاهي در ايران برچيده شد.

کتاب "مادام بوواري" نوشته گوستاو فلوبر نويسنده قرن هجدهم فرانسه سرگذشت زني است که بواسط زيبائي وبلند پروازي که داشت او را به وادي فحشا انداخت  ! 

در طول تاريخ بسياري ادعاي خداوندي کرده اندکه سمبل آنان فرعون است .ولي به سرنوشت شومي  دچار شدند. 

 ثروت ، قدرت ،زيبائي،شهرت،خانواده.  گاه بوده که همگي با يک تند باد به آفت تبديل شده است. دست آوردهاي انقلا ب در ايران مملو بوده وهست از تجارب براي تمامي انسانها !چه بسا کساني که بقول سعدي:
پسران وزير دانشمند          به گدائي به روستا رفتند
دوسالي خرده کاري وکالتي ومشورتي آن دوست را انجام مي دادم وگاه بجاي حق الزحمه هدايائي به من مي داد که سرويس لوستر وسه تابلوي نفيس دفتر توسط ايشان کادو داده شد.

زمستان شب جمعه اواخر سال هشتاد و يک بود که زنگ زد و براي روز جمعه قرار کوه را گذاشتيم .دونفرديگر همراه با اوبودند.رفتيم و برگشتيم وبنا بود براي نوشتن قولنامه منزلي مقداري وجه به من برسا ند.دوهفته اي گذشت خبري از او نشد.روزي بر روي پيغام گير دفتر صداي اورا شنيدم که مي گفت بيگناه دستگير شده است ودر زندان رجائي شهر کرج به سر مي برد! با وکالت نامه سفيد امضائي که از اوداشتم به دادگاه انقلاب کرج مراجعه وقاضي دادگاه وکالت مرا چون مربوط به گذشته بود نپذيرفت وهيچگونه توضيحي هم نداد.فقط با چشماني کنجکاو و مشکوک به من نگاه مي کرد! و من از همه جا بي خبر! پس از تعطيلات عيد هشتاد و دو نهايت با اخذ امضاي وي ذيل وکالتنامه که توسط دادگاه انجام گرفت ورود به پرونده نمودم.اتهام موکل معاونت در تهيه وحمل ونگهداري واقدام براي فروش مقدار پنجاه کيلوگرم مرفين بود !(صد گرم آن مجازات اعدام دارد)وروز دستگيري شنبه فرداي روزي که با هم به کوه رفته بوديم و متهمين ديگر چهار نفر که دوتن از آنان کساني بودند که روز قبل از دستگيري همراه با موکل با آنان به کوه رفته بودم.قلبم لرزيد! قاضي دادگاه شخصا بالاي سرم ايستاد تا پرونده را مطالعه کنم او با لحن با معنائي خطاب به من گفت:اتهام موکلت در کيفرخواست معاونت است ولي من اطمينان دارم رئيس باند است ! وبه صورت شفاهي سوالاتي از من پرسيد!صادقانه آنچه را لازم بود گفتم وبا شناختي که از موکل داشتم تاکيد داشتم که بي گناه است.

مامورين انتظامي در رابطه با پرونده هاي کيفري دونوع تحقيقات انجام مي دهند يکي تحقيقات محسوس که در پرونده منعکس مي گردد ويکي تحقيقات نا محسوس که چنانچه دليلي بدست نياورند معمولا در پرونده منعکس نمي شود .مثلا دريک پرونده کيفري به فردي مشکوک مي شوند اگر شک آنها نسبت به آن فرد مرتفع شود.نيازي به درج ان در پرونده نمي بينند.احتمال مي دهم در اين مدت که پرونده در اختيار من قرار نگرفت خودم هم يکي از افرادي بودم که روي من تحقيقاتي انجام شده بود چرا که تعقيب وروابط متهمين با ديگران از مدتها قبل صورت گرفته ومن در آستانه دستگيري آنان با سه نفر از آنها به کوه رفته ونهار خورده بودم وکوه رفتن من با متهمين در واقع دفع الوقت کردن متهمين براي رسيدن محموله ازمحل حمل بوده است دادگاه هاي انقلاب تصويري ازمدارک داخل پرونده به وکيل نمي دهند. بنابر اين مجبور بودم با دقت پرونده را مطالعه کنم و يادداشت بردارم با وسواسي که من دارم مطالعه پرونده سه روز طول کشيد.نام حدود صد نفرداخل پرونده بود. خوشبختانه نامي از من در پرونده نبود.نفس راحتي کشيدم.

شش ماه يعد يعني اواخر تابستان سال هشتاد و دو جلسه محاکمه پنج متهم دستگير شده همراه شش وکيل(چهار وکيل انتخابي و دو وکيل  تسخيري) و با حضور بعضي از افراد خانواده متهمين دريکي از شعب دادگاه انقلاب کرج برگزار گرديد .با کسب اجازه قبلي از رياست وقت دادگاه. پسرم را که دانشجوي حقوق بود همراه خود به دادگاه بردم.در اين مدت قاضي دادگاه عوض شده بود وقاضي جديد نظر معتدل تري نسبت به موکلم داشت وبه همان اتهام معاونت بسنده کرد.تمام قوانين مربوط به مواد مخدر را مطالعه ويادداشت برداري کرده بودم.کتاب ارزشمندي را در اين زمينه مطالعه ونکات برجسته آنرا به حافظه سپرده بودم.لايحه مفصلي تنظيم و دو روز قبل از جلسه به دادگاه تقديم شده بود.با بعضي از همکاران و وکلاي ديگر پرونده مشاوره هاي لازم انجام گرفته بود.خودم را آماده دفاع شفاهي کرده بودم که انجام شد. به موکل توصيه کرده بودم بصورت موجز ومختصر وبا احترام به سوالات رئيس دادگاه پاسخ بگويد و وظيفه دفاع را به من بسپارد.جلسه دادگاه چهار ساعت طول کشيد و همگي خسته شده بودند .نوبت به دفاع آخرين متهم که شد او تقاضاي جلسه خصوصي با رياست دادگاه را کرد! وکيل معاضدتي ايشان متحير به او نگاه مي کرد. با اعلام رياست دادگاه همگي بيرون رفتيم وتنها بعد از پنج دقيقه دوباره به داخل دادگاه برگشتيم. آخرين دفاعيات گرفته شد وصورت جلسه امضا ومنتظر صدور حکم مانديم...

نويسنده:رحمن زارع-وکيل پايه يک دادگستري

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان