بسم الله
 
EN

بازدیدها: 855

تفسيري بر مفاد ابهام‌آميز کنوانسيون رفع تبعيض از زنان-قسمت هشتم(قسمت پاياني)

  1391/3/30
خلاصه: تفسيري بر مفاد ابهام‌آميز کنوانسيون رفع تبعيض از زنان-قسمت هشتم(قسمت پاياني)

فشار براي انصراف از تحفظات

•21 ژانويه 2000، کميته CEDAW به کشور لوکزامبورگ گفت تا به فعاليت‌هاي مربوط به افزايش آگاهي و آموزش جهت رفع تصاوير مرسوم و کليشه‌اي درباره زنان و مردان بپردازد تا امکان انصراف از تحفظات خود نسبت به ماده شانزدهم (ماده شانزدهم درباره ازدواج و خانواده است) ميسر شود.
•دوم فوريه 2001، کميته CEDAW کشور مصر را به‌دليل اين‌گونه تحفظات ازسوي دولت عضو که به‌محض تصويب نگه داشته شده‌اند، مورد انتقاد قرار داد. کميته مصرانه از دولت عضو خواست تا به سرعت گام‌هاي لازم را براي انصراف از تحفظات بردارد و در اين زمينه توجه خود را به بيانيه کميته درباره تحفظات که در گزارش خود در نوزدهمين جلسه ايراد شد؛ به‌ويژه‌ درباره ديدگاه‌هاي خود دربرابر مفاد دوم و شانزدهم که از اهميت ويژه براي اهداف کنوانسيون برخوردار بود و مطابق با ماده 28، پاراگراف دوم که طبق آن بايد انصراف داده شوند، جلب کرده است.
•سوم فوريه 1999، کميته CEDAW با نگراني متذکر شد که کشور چين، هفت تحفظ و اعلاميه درباره مفاد کنوانسيون درخصوص هنگ‌کنگ اعلام کرده است؛ البته نگراني ويژه از تحفظي است که معافيت امور فرقه‌‌هاي مذهبي از حيطه کنوانسيون را شامل مي‌شود.
•21 ژانويه 2000، کميته CEDAW کشور لوکزامبورگ را به‌سبب عدم پيشرفت بيشتر در انصراف از تحفظات مربوط به ماده هفت (انتقال موروثي پادشاهي به بزرگ‌ترين فرزند پسر) و ماده شانزدهم (g) (حق انتخاب نام‌خانوادگي براي اولاد) مورد انتقاد قرار داد و در ارتباط با مورد آخر ابراز نگراني کرد که عدم تعهدات کافي دولت در زمينه تأثيرگذاري بر فرهنگ و رفتارهاي مرسوم نتوانسته است سبب انصراف از تحفظ شود.
•31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW از کشور هلند به‌خاطر عزم خود در اعتراض به تحفظات ساير دول عضو ـــ که مغاير با اهداف و منظور کنوانسيون بوده‌ ـــ تقدير کرده است.
•31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW از کشور سوئد به‌‌خاطر عزم خود در اعتراض به تحفظات ساير دول عضو ـــ که مغاير با اهداف و منظور کنوانسيون بوده‌ ـــ تقدير کرده است.
•31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW به کشور سنگاپور گفت: کميته بر اين نظر است که تحفظات دول عضو، مانع از اجراي کامل کنوانسيون مي‌شود.
•دوم فوريه 2001، کميته CEDAW از کشور مالديو به‌خاطر تحفظات دولت عضو در زمينه مواد هفت (a) و شانزدهم کنوانسيون انتقاد کرد. کميته نگران است که تحفظات مربوط به ماده هفت (a) درخصوص مشارکت سياسي سبب ابقاي مفاد قانوني خواهد شد؛ به‌گونه‌اي که زنان را از سمت رياست‌جمهوري و معاونت رياست جمهوري کشور بازمي‌دارد.
کميته مصرانه از دولت خواست تا از اين تحفظات انصراف دهد و قوانين مربوط به محدودسازي زنان در زمينه مشارکت سياسي را لغو کند.
•اول ژوئيه 1999، کميته CEDAW از کشور انگلستان و ايرلند شمالي به‌خاطر انصراف از برخي تحفظات مرتبط با کنوانسيون و نيز اين‌که بقيه تحفظات در حال بررسي و بازنگري است؛ تقدير کرد.
•اول فوريه 1999، کميته CEDAW به کشور ليختنشتاين (Liech Tenstein) گفت از انصراف دولت در زمينه تحفظات مربوط به کنوانسيون استقبال مي‌‌کند.

هزينه‌هاي پرداخت کنندگان ماليات

•27 ژانويه 1997، کميته CEDAW به کشور دانمارک گفت که ارزش کار بدون دستمزد مردان و زنان در محاسبات ملي بايد از راه حساب‌هاي گردش گنجانده شود.
•31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW از کشور نيکاراگوئه مصرانه خواست تا براي مؤسسه زنان آن کشور، امکانات مالي پرسنل و توانايي لازم در تصميم‌گيري‌هاي سياسي فراهم کند تا امکان ارتقاي تساوي جنسيت در اين کشور مؤثر واقع شود.
•29 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور ترينيداد و توباگو گفت که به‌خاطر عدم وجود يک ساختار جامع و هماهنگ براي جريان‌سازي موضوع جنسيت نگران است. کميته دولت را براي ادامه فرايند خود در بازسازي تشکل‌هاي ملي و تخصيص منابع مالي و انساني جهت اجراي مؤثر سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت درخصوص تساوي جنسيت تشويق مي‌‌کند؛ همچنين جريان‌سازي جنسيتي را در همه وزارتخانه‌ها تشويق مي‌کند.
•14 مي 1998، کميته CEDAW به جمهوري چک گفت تا حرکتي در جهت ايجاد تشکل‌هاي ملي همراه با اختيارات روشن براي اجرا، هماهنگي و نظارت بر مفاد کنوانسيون به‌عمل آورد.
•چهارم فوريه 1999، کميته CEDAW از کشور کلمبيا به‌خاطر اقدام ناکافي جهت توزيع متن کنوانسيون طبق ملزومات مفاد قانون اساسي حاکم بر حقوق زنان انتقاد کرد.
•اول ژوئيه 1999، کميته CEDAW به کشور نپال گفت تا به راه‌اندازي برنامه‌هاي حمايت از حساسيت‌ جنسيتي براي صاحب‌نظران و مسوولان خدمات مدني، سياستگذاران، مسوولان بهداشت و مأمورين قانون بپردازد تا متضمن درک روشن از تعهدات مربوط به کنوانسيون گردند.
•کميته CEDAW خطاب به همه کشورها مي‌گويد: به‌منظور آموزش زنان درباره محتواي کنوانسيون فعاليت‌هايي انجام دهند و شهروندان را از نظرات نهايي موجود در گزارش کميته CEDAW و گام‌هاي بعدي مورد نياز آگاه کنند.

کاهش حمايت از زنان باردار

•31 ژانويه 2000، کميته CEDAW از کشور بلاروس مصرانه خواست تا قوانين و استانداردهاي مربوط به بهداشت شغلي و ايمني را با هدف کاهش استانداردهاي حمايتي که غالباً داراي آثار تبعيض‌آميز بر زنان به‌طور اعم و بر زنان باردار به‌طوراخص است، مورد بازنگري و بررسي قرار دهد.
•14 مي 1998، کميته CEDAW از جمهوري چک به‌سبب افزايش اقدامات حمايتي براي دوران بارداري و مادري و نيز سياست‌‌هاي مربوط به بازنشستگي زودهنگام براي زنان انتقاد کرد؛ همچنين يادآور شد که تجليل فرهنگي از نقش زن در خانواده مي‌تواند پيامدهاي منفي سياست‌هاي بهينه‌سازي اقتصادي درباره زنان را وخيم‌تر کند.
•28 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور روسيه گفت از اخراج زنان در سنين باروري از فهرست 456 شغل موجود ـــ که مي‌تواند به منع ورود زنان به برخي از بخش‌هاي اشتغال بينجامد ـــ نگران است.
•اول ژوئيه 1999، کميته CEDAW به کشور گرجستان گفت که استانداردهاي بهداشت شغلي موجود در ارتباط با زنان به تبعيض عليه آن‌ها در بازار کار مي‌انجامد که مبتني بر اقتصاد بازار است. کميته توصيه مي‌کند که استانداردهاي بهداشت شغل اصلاح شود و چنين استانداردهايي که به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم باعث تبعيض عليه زنان مي‌گردد، لغو شود.

انتظارات کميته دربرابر تعهدات کشورها

•27 ژانويه 1997، کميته CEDAW به کشور دانمارک گفت تا درباره اقدامات به‌عمل آمده ازسوي اتحاديه تجاري و سازمان‌هاي کاري جهت اجراي اصل پرداخت دستمزد يکسان براي کار با ارزش يکسان، استفاده از داروي (486 ـــ Ru ) در موارد سقط‌جنين، تعداد زناني که از تکنيک‌هاي پزشکي براي باروري استفاده مي‌‌کنند و تعداد فرزندان تحت قيوميت (خوانده شده) درآمده را براي کميته گزارش کند.
•21 ژانويه 2000، کميته CEDAW به کشور لوکزامبورگ گفت تا درباره دادگاه‌هاي مربوط به زنان سيگاري و بيماري‌هاي ناشي از سيگار گزارشاتي ارائه دهد.
•31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW کشور سنگاپور را به‌خاطر عدم درک صحيح دولت سنگاپور در زمينه جريان‌سازي جنسيتي در ارتباط با قانونگذاري، سياست‌ها و برنامه‌ها مورد استهزا قرار داد.
•دوم فوريه 2001، کميته CEDAW از کشور مصر مصرانه خواست تا پروتکل ‌اختياري کنوانسيون را تصويب و امضاء کند. کميته از دولت خواست تا درباره نگراني‌هاي ابراز شده در اظهارات نهايي جاري، در گزارشات دوره‌اي بعدي خود با نظر به ماده هجدهم کنوانسيون پاسخگو باشد.

زنان در اوضاع جنگي بالقوه

•12 اوت 1997، کميته CEDAW به کشور ايتاليا گفت: از پيشرفت نقش زنان به‌عنوان حافظان صلح در نقاط گوناگون جهان بسيار خوشحال است.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان