بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,385

رمز موفقيت‏ در وکالت

  1391/3/29
خلاصه: رمز موفقيت‏ در وکالت
دکتر ابو القاسم تفضيلي وکيل بازنشسته و با سابقه دادگستري که سالهاي متمادي با شغل وکالت دادگستري‏ وداع کرده است.اکنون به تحقيق و تاليف متون حقوقي و ادبي مشغول است و آثاري در مورد حرفه وکالت و ويژگي‏هاي وکيل دادگستري تاکنون منتشر ساخته است.چندي پيش از سوي هيات مديره کانون وکلاي‏ دادگستري شهر اصفهان براي سخنراني در جمع وکلاي دادگستري دعوت شده بود.مطلب حاضر متن‏ سخنراني ايشان است که پيرامون رموز و فنون موفقيت در امر وکالت دادگستري ايراد گرديده است.

تفضلي در ابتداي سخنان خود گفت:کسي که شغل وکالت را انتخاب مي‏کند.مثل هر شغل ديگري،هدف‏ و مقصودي دارد که مهمترين آنها عبارتند از:شهرت.ثروت.دفاع از حق و عدالت.تامين رفاه مردم و ملت‏ از طريق انتخاب شدن به عضويت قوه مقننه و دولت،و يا مجموعه‏اي از اين اهداف.

براي وصول به هريک از اين اهداف راه و روش و رمزي وجود دارد که بعضي از آنها مشترک است و در کتاب‏ها نوشته شده است،اما قسمتي ديگر از آنها را بايستي در عمل و به تجربه آموخت و من سعي مي‏کنم. تا آنجا که وقت محدودم اجازه مي‏دهد.و با استفاده از تجربياتم،درباره اين راها و رموز توضيحاتي بدهم و اميدوارم که بتواند مورد استفاده همکاران جوان‏ترم قرار گيرد."

1.کسب دانش حقوقي و اطلاعات‏ عمومي


موفقيت در هر شغلي موکول است به کسب‏ معلومات و تجربيات هرچه بيشتر و عميق‏تر در آن‏ شغل بهمين جهت مطالعات حقوقي مستمر و احاطه‏ بر قوانين و مقررات جاري و داشتن اطلاعات عمومي‏ از رموز اصلي و اوليه موفقيت در وکالت است زيرا وکيل دادگستري در انجام وظيفه خود،از يکطرف زير ذره‏بين دقيق عيب‏جوئي وکيل طرف دعوي و از طرف ديگر مورد قضاوت قاضي دادگاه است که با شک و ترديد به توضيحات و مدافعات وکلاي دو طرف گوش فرا مي‏دهد،تا آنها را با معيار قانون و عدالت بسنجد.بنابراين اگر وکيل کوچکترين غفلت‏ يا اشتباهي،در نوشتن لوايح يا بيان حقايق و مطالب‏ مرتکب شود و از قانون و رويه‏اي بي‏خبر مانده‏ باشد،نه تنها موکلش محکوم خواهد شد،که به‏ حيثيت حرفه‏اي و شهرت او هم لطمه وارد مي‏آيد.

2.حسن شهرت


حسن شهرت در مشاغل آزاد و بخصوص در وکالت و طبابت،از شرايط و رموز مهم موفقيت است. راه بدست آوردن حسن شهرت در وکالت،حسن‏ سلوک با موکل و قاضي و همکاران و ديگران مي‏ باشد.نوشتن کتاب و مقاله و شرکت در محاکمات‏ جنائي و سياسي مهم و خبرساز که جريان آن‏ها در رسانه‏ها منعکس مي‏شوند،از رموز مشروع و بسيار موثر و مفيد کسب حسن شهرت است.

نمونه و مصداق بارز و زنده چنين شهرتي، مدافعات بسيار پخته و سنجيده همکار ارجمند و دانشمندمان "استاد بهمن کشاورز" در محاکمه آقاي‏ کرباسچي "شهردار سابق تهران‏" و همچنين تاليفات‏ ارزشمند و مقالات و نقدهاي فاضلانه ايشان از قوانين‏ مصوبه است که در روزنامه‏ها و مجلات وزين کشور منتشر گرديده و تحسين و ستايش همه‏گان را برانگيخته است.

يکي از جهاني که موجب موفقيت اين همکارتان‏ در وکالت و انتخابم به عضويت هيات مديره کانون‏ وکلاي تهران در سالهاي 0431 تا 0531 گرديده‏ ترجمه و انتشار دو کتاب درباره حرفه وکالت بود.يکي‏ به نام "اسرار دفاع و رمز موفقيت در دادگستري‏" و ديگري به نام "دو چهره متضاد وکيل دادگستري و دفاع از وکيل مدافع‏" که هر دو کتاب به چاپ سوم‏ رسيده و شايد بنظر عده‏اي از حاضران گرامي رسيده‏ باشد.اضافه بر آن،قبول وکالت در مهمترين و جنجالي‏ترين و خبرسازترين محاکمات جنائي. سياسي سالهاي 6231 تا 2331 و دفاع از سه ملوان‏ نروژي در سال 8331 که عکس‏هاي متعددي از جريان محاکمه در مطبوعات ايران و نروژ به چاپ‏ رسيد،بطور قطع يکي از موجبات شهرت و موفقيتم‏ در سالهاي بعد بود.

3.ثروت


ثروت و استطاعت مالي به منظور تامين رفاه‏ خانوادگي و آرامش فکري و آسايش ايام پيري و از کارافتادگي،يکي از راه‏ها و رموز موفقيت در هر شغلي از جمله وکالت دادگستري است.بشرط آنکه‏ اين ثروت از راه مشروع بدست آمده باشد و وکيل را از انجام شرافتمندانه وظايف حرفه‏اي خود باز ندارد.

4.فصاحت و بلاغت


رمز ديگر موفقيت در وکالت،فصاحت است و بلاغت،به خصوص در پرونده‏هاي کيفري و دادگاه‏ هاي جنائي و سياسي.بنابراين هر وکيل مدافعي‏ بايستي اضافه بر کسب معلومات حقوقي و اطلاعات‏ عمومي،امکان آنرا داشته باشد که مطالب و مدافعاتش را با فصاحت و بلاغت در محضر دادگاه‏ مطرح سازد.

هرچند فصاحت و بلاغت تا حد زيادي به تن و آهنگ صدا بستگي دارد که از موهبت‏هاي الهي است‏ اما وکيل مدافع مي‏تواند با تمرين و تعليم و حتي تقليد اين دو هنر را بياوزد.

"دموستن‏ (Demosthene) خطيب و وکيل معروف "آتن‏" که در سالهاي 483 تا 223 قبل‏ از ميلاد مي‏زيست براي کارآموزي در فن بلاغت و فصاحت و دفاع به نزد استادي به نام "ايزه‏" (ISEE) رفت و ضمن فراگيري فنون خطابه،تمرين‏هاي‏ سختي را بر خود تحميل مي‏کرد.از جمله اينکه به‏ کنار دريا مي‏رفت و براي امواج خطابه مي‏خواند يا در مقابل آئينه مي‏ايستاد و عيب‏جويانه کليه حالات و حرکات سر و صورت و دست و بدنش را تحت نظر مي‏ گرفت و اصلاح مي‏کرد.به ورزش‏هاي سخت سينه‏ مي‏پرداخت تا از حنجره‏اش صداي مطبوعي خارج‏ شود.

در کليه دانشگاههاي بزرگ امريکا و موسسات‏ کارآموزي وکالت در انگلستان،و حوزه‏هاي‏ علميه،رشته و دروس مخصوصي براي تعليم نطق و خطابه و ترتيب خطيب وجود دارد،و از جمله دروس‏ آنها فصاحت و بلاغت در نطق و بيان مي‏باشد تا متکلم بتواند مقصود خود را به بهترين وجه مطلوب به‏ سمع مخاطب يا مخاطبين خود برساند و آنها را به‏ آنچه مطلوبش هست رهنمون سازد.

دفاع از حق


هرچند حق داراي مفهوم و مصداقي نسبي و اعتباري است و غالبا در جوامع و اقوام و اديان مختلفه‏ معاني و مفاهيم و برداشت‏هاي گوناگوني دارد اما هر وکيل دادگستري براي کسب موفقيت بايستي با رعايت احکام حاکم بر جامعه‏اش دفاع از موکلي را بپذيرد که او را ذيحق مي‏داند.

يکي از ايراداتي که از اين جهت بر وکلاي‏ دادگستري گرفته مي‏شود اينست که مي‏گويند اگر هر وکيلي فقط بايد از موکلي دفاع کند که او را ذيحق‏ مي‏داند،و با توجه به اينکه هر دعوي دو طرف دارد و هر طرف يک وکيل مدافع براي خود انتخاب مي‏کند و قاضي هم فقط يکطرف را ذيحق تشخيص مي‏ دهد،پس يکي از دو وکيل طرفين دعوي با علم به‏ اينکه موکلش ذيحق نيست،از او قبول وکالت کرده‏ است،پاسخ اين ايراد آن است که صدور حکم از طرف‏ قاضي به نفع يکي از دو طرف دعوي دليل ذيحق‏ بودن آن طرف نيست زيرا در مراحل بعدي رسيدگي‏ ممکن است حکم صادره نقض و راي به نفع طرف‏ محکوم صادر شود.

دفاع از ملت


در طول تاريخ 0052 ساله وکالت(1)در غالب‏ انقلابات و تحويلات سياسي و اجتماعي‏ کشورها،حقوقدنان و وکلاي مدافع نقش عمده و موثري داشته‏اند.از جمله در جنگهاي بين "آتن‏" و "مقدونيه‏"(034-024 قبل از ميلاد)"دموستن‏"با فصاحت و بلاغت و نطق و بيان خود توانسته مدت‏ 51 سال از مردم آتن عليه "فيليپ‏" حکمرواي‏ "مقدونيه‏" دفاع کند.

"سيسرون‏" (ciceron) وکيل و خطيب مشهور "رم‏"(متولد 601 قبل لز ميلاد)با نطق‏هاي آتشين‏ خود از مردم جزيره "سيسيل‏" که موطن او بود عليه‏ حکومت رم دفاع کرد و به او لقب "پدر وطن‏" دادند. و "ميرابو" (mirabeau) وکيل و خطيب‏ مشهور فرانسه(5171-9871)جزو رهبران انقلاب‏ کبير فرانسه(9871 ميلادي)بوده است.

"مهاتما گاندي‏" ومريد و هم رزم او"جواهر لعل‏ نهرو" که موفق گرديدند ملت عظيم هند را بعد از قرن‏ ها رهايي بخشند،وکيل دادگستري بودند.

اکثريت نويسندگان قانون اساسي امريکا در قرن‏ هيجدهم ميلادي وکيل دادگستري بودند و در طول‏ دو قرن گذشته غالب نمايندگان مجلس و اعضاي قوه‏ مقننه کشورهاي غربي و هندوستان و ژاپن را وکلاي‏ دادگستري و حقوقدانان تشکيل مي‏دهند چون حقوق‏ دانان کارشناسان قانون و شايسته‏ترين طبقه جامعه‏ براي وضع و تصويب قانون هستند.

تصويب لايحه قانوني استقلال کانون وکلا مرهون وکلاي دادگستري بود که نمايندگي مجلس‏ شوراي ملي و سناي آن زمان را هم داشتند.

آموختن زبان خارجي


يکي از رموز موفقيت در وکالت،آموختن يک يا چند زبان خارجي است زيرا در "دهکده جهاني‏"امروز ما ارتباطات و اطلاعات و "کامپيوتر" و "اينترنت‏"نقش‏ روز افزوني را در جوامع جهاني و زندگي حرفه‏اي مردم‏ جهان به عهده دارند.و حتي در ايران هم مدتها است‏ که قوانين و مقررات تفسيرها و متون حقوقي به‏ "کامپيوتر" و "اينترنت‏" داده است.بنابراين در دنياي آينده وکالت،وکلائي موفق‏تر خواهند بود که با زبان "کاميوتر" و "اينترنت‏" آشنائي بيشتري داشته‏ باشند.

رموز ديگري هم براي موفقيت وجود دارد که‏ چون وقت سخنرانيم به پايان رسيده است به ذکر خلاصه آنها اکتفا مي‏شود:

1.تخصيص در وکالت


در دنياي رو به تکامل امروز با گسترش روزافزون‏ علم و تکنولوژي،موضوعات حقوقي متعددي بوجود آمده و مي‏آيد يک وکيل دادگستري به تنهائي نمي‏ تواند نسبت به کاله آنها مطلع و صاحب‏نظر باشد. بهمين جهت در غالب کشورهاي جهان موسسات‏ بزرگ حقوقي با تعداد زيادي از وکلاي دادگستري که‏ هر يک در رشته معيني تحصيل و تخصيص دارند، بوجود آمده و از جمله يکي از اين موسسات حقوقي‏ داراي 071 عضو مي‏باشد.در ايران هم به تدريج‏ تخصيص در وکالت ضرورت خود را آشکار ساخته و در اموري مثل ثبت علائم و اختراعات و ماليات و امور جنائي و حقوقي وکلاي متخصص و کارآموزده‏اي‏ داريم که منحصرا در کار تخصصي خود قبول وکالت‏ مي‏کنند.

2.موسسات حقوقي و رمز موفقيت‏ آنها


تاسيس موسسه حقوقي و انتخاب همکاران و آماده‏سازي و اداره امور دفتري و حسابداري و تقسيم‏ کار و درآمد هريک رموزي دارد که بدون آن بکار بستن آنها امکان موفقيت براي موسسه نخواهد بود.

3.مشاوره حقوقي


بسياري از مراجعين به وکلاي دادگستري تصور مي‏کنند که هر وکيل دادگستري ضرورتا مشاور حقوقي هم مي‏تواند باشد حال آنکه بين وکالت‏ دادگستري و مشاوره حقوقي جدا از نظر معلومات‏ تخصصي و جدا ار جهت قبول مسئوليت،تفاوت بسيار است و همانطور که يک مشاور حقوقي متخصص و موفق نمي‏تواند از رموز و دقايق کار يک وکيل‏ دادگستري آگاه باشدو به جاي او قبول وکالت کند،هر وکيل دادگستري هم مي‏تواند آمادگي مشاوره‏ حقوقي در امور تخصصي مثل نوشتن طرح قوانين، قراردادهاي بين المللي-نفتي-هوائي-فضائي و غيره‏ را داشته باشد.

از جمله رموز موفقيت در مشاوره حقوقي دانستن‏ يک يا چند زبان خارجي و آشنا بودن با روش استفاده‏ از قوانين کشور طرف قرارداد است.

4.نقش لباس و ظاهر وکيل در موفقيت


وضع ظاهري و لباس در کليه مشاغل و از جمله‏ روحانيت و وکالت و قضاوت و نيروهاي انتظامي و طبابت نقش غير قابل انکاري دارد و همچنانکه يک‏ شخصيت و خطيب و واعظ روحاني بدون لباس‏ مخصوص روحانيت احترام و نفوذ کلام لازم را ندارد وکيل دادگستري و قاضي و طبيب و مامور انتظامي‏ هم بدون لباس مخصوص حرفه‏اي خود کمتر مي‏ توانند از جلب احترام و اثربخشي اجراي وظايفشان‏ برخوردار گردند.

5.محل و نوع مبل و اثاثيه و تزئينات‏ دفتر وکالت


تاثير اين امور در موفقيت دارندگان مشاغل آزاد از جمله وکالت بقدري واضح است که نيازي به‏ توضيح ندارد.

6.روش وصول حق الوکاله از موکل


اين موضوع که يکي از مهمترين مشکلات هر وکيل دادگستري مي‏باشد احتياج به توضيح بيشتري‏ دارد که اميدوارم که در مقاله يا جلسه‏اي ديگري درباره‏ آن به بحث به پردازم.
 
« ماهنامه وکالت » آذر و دي 1380 - شماره 8
ذکر منبع و نام سايت در استفاده از مطالب الزامي است.
نويسنده:ابوالقاسم تفضلي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان