بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,083

فرزانگان حقوق ايران(14)سيد حسين صفايي

  1391/3/24
خلاصه: فرزانگان حقوق ايران---سيد حسين صفايي
متولد1312 در قزوين 
مدارك تحصيلي: 
ليسانس منقول از دانشكده الهيات دانشگاه تهران (1332) 
ليسانس حقوق (رشته قضائي) از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (1337) 
شهادتنامه‌هاي دكتري رشته قضايي از دانشكده حقوق دانشگاه تهران (1340) 
دكتري دولتي حقوق خصوصي از دانشكده حقوق دانشگاه پاريس (1344) و برنده جايزه علمي (لورا) از آن دانشكده 
ديپلم حقوق تطبيقي از دانشكده بين المللي آموزش حقوق تطبيقي استراسبورگ (1343 ـ 1342) 
ديپلم آكادمي حقوق بين‌الملل لاهه (1354) 
گواهي تخصصي دوره حقوق انگليس از دانشگاه كمبريج (1356) 

مشاغل و كارهاي علمي و اداري 
آسيستان دانشكده حقوق دانشگاه پاريس (1344) 
استاديار دانشكده حقوق دانشگاه تهران (1347 ـ 1344) 
دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه تهران (1352 ـ 1347) 
استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران (از سال 1352 تا كنون) 
تدريس درسهاي حقوق بين‌الملل خصوصي، حقوق تطبيقي، حقوق مدني و داوريهاي بين‌المللي در دانشكده حقوق دانشگاه تهران و ديگر دانشكده‌ها و مؤسسات آموزشي در مقاطع مختلف 
عضو آكادمي بين‌المللي حقوق تطبيقي 
عضو انجمن حقوق تطبيقي (فرانسه) 
عضو انجمن بين‌المللي حقوق مؤلف (آلمان) 
معاون دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (1351 ـ 1348) 
معاون مؤسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران (1358 ـ 1354) 
رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي (1371 ـ 1367) 
رئيس مؤسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران از سال 1374 
عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران 
داراي آثار و تأليفات متعدد در حقوق تطبيقي، حقوق مدني، حقوق بين‌الملل خصوصي و داوريهاي بين‌المللي 

سابقه وكالت و مشاوره حقوقي 
وكيل پايه يك دادگستري از 1353 تا كنون 
سرپرست بخش تحقيقات دفتر خدمات حقوق بين‌المللي در لاهه و همكاري در پرونده‌هاي مطروحه در ديوان دعاوي ايران ـ ايالات متحده (از 1361 تا 1365) 
همكاري با سازمانها و مؤسسات دولتي ازجمله وزارت نفت، وزارت دفاع، سازمان صنايع دفاع (ساصد)، دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان مشاور حقوقي به ويژه در پرونده‌هاي بين‌المللي. 

كتابهاي چاپ شده 
الف ـ به زبان فارسي 
1 ـ حقوق مدني، جلد اول، چاپ سوم، از انتشارات مؤسسه عالي حسابداري، 1350 
2 ـ حقوق مدني، جلد دوم، چاپ اول، از انتشارات مؤسسه عالي حسابداري، 1350 
3 ـ مفاهيم و ضوابط جديد در حقوق مدني،‌تهران، 1355 
4 ـ نهادهاي اساسي حقوق ايالات متحده امريكا (ترجمه) ، چاپ شركت سهامي كتابهاي جبيبي، تهران، 1350 
5 ـ حقوق ايالات متحده آمريكا (ترجمه)، چاپ چهارم (با تجديدنظر) ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1374 
6 ـ نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر (ترجمه با همكاري دكتر عزت ا… عراقي و دكتر محمد آشوري) مركز نشر دانشگاهي، چاپ چهارم، 1378 
7 ـ حقوق خانواده ، جلد اول ( با همكاري دكتر اسدا… امامي )، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1380 
8 ـ حقوق خانواده، جلد دوم، قرابت و نسب (با همكاري دكتر اسدا… امامي) مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1381 (چاپ سوم) 
9 ـ مباحثي از حقوق بين‌الملل خصوصي، نشر ميزان، تهران، 1374 
10 ـ حقوق مدني (اشخاص و محجورين) با همكاري آقاي دكتر سيدمرتضي قاسمزاده چاپ هفتم، سمت، 1381 
11 ـ حقوق بين‌الملل و داوريهاي بين‌المللي، مجموعه مقالات، نشر ميزان 1375 
12 ـ حقوق مدني و حقوق تطبيقي نشر ميزان، 1375 
13 ـ مختصر حقوق خانواده، با همكاري دكتر اسدا… امامي، چاپ پنجم، تهران، نشر ميزان، 1381 
14 ـ درآمدي بر حقوق تطبيقي و دو نظام هماهنگ حقوقي معاصر (ترجمه) چاپ سوم، تهران، 1380 
15 ـ دوره مقدماتي حقوق مدني (اشخاص و اموال) ، نشر ميزان، تهران، 1379 
ب ـ به زبان فرانسه 
16. La protection des incopables, Etudes comparatives, paris, 1966. 
مقالات منتشر شده: 
حدود 33 مقاله به زبان فارسي منتشر شده در مجلات معتبر حقوقي و شش مقاله به زبان فرانسه

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان