بسم الله
 
EN

بازدیدها: 809

جهل به قانون رافع مسئوليت نيست؟!

  1391/3/23
خلاصه: جهل به قانون رافع مسئوليت نيست؟!
«يسقط عن من جهل التحريم او جهل المشروب»

از کسي که نمي‌داند خمر حرام است يا نمي‌داند که اين مايع خمر است و بخورد نيز، حد ساقط مي شود...احتمال مي‌رود بگوئيم مخصوصا در آن عهد صدر اسلام شخصي تازه مسلمان شده است و خبر ندارد در اسلام شرب خمر جايز نيست و لذا خمر خورده است و جاهل به تحريم است. 
در اين زمان، البته در مجامع ما و در جمعيتهاي شهري و روستايي ما احتمال جهل به حرمت کم است، اما احتمال هست که يک جايي پيدا بشود که حرمت خمر را نشنيده باشند و به گوششان نخورده باشد. هفته گذشته چند نفر از آقايان طلاب آمده بودند و مي‌گفتند براي تبليغ چند سالي است به قسمتهائي از مناطق عشايري شهرکرد مي‌روند؛ مي‌گفتند اهالي آن روستاهاي دور دست از اسلام يا از قوانين حاکمه برکشور هيچ اطلاع ندارند. 
يک روحاني و طلبه‌اي رفته بود در بين آنها مي‌خواست نماز جماعت بخواند. (عکس هم گرفته بودند) مردم دورش حلقه زده بودند و خيال مي‌کردند نماز جماعت را بايد حلقه‌وار بخوانند و تا کنون نديده بودند که نماز جماعت چگونه خوانده مي‌شود، چون نه تلويزيون دارند نه تلفن آنجا هست نه راديو هست نه گاز هست نه آب هست هيچ چيز از امکانات معمول را ندارند. مي‌گفت آنجا قرار بود که يک جلسه‌ي عقدي برگزار شود دختر و پسري ازدواج بکنند (اينها داستان نيست اينها واقعيتي است که گزارش مکتوب کردند، عکس گرفتند، مکتوب آوردند) آن طلبه مي‌گفت ما هم عقد خوانديم. بعد از آن گفت پدر آن پسر (پدر داماد) گفت: خوب پس حالا که اين جور شد عقد ما را هم بخوانيد، ما هم عقد نخوانده بوديم. ملاحظه مي‌فرمائيد؟ زن و شوهري که حالا پسرشان را دارند داماد مي‌کنند گفتند ما هم عقد نخوانديم. 
خوب بنا شد که براي پدر و مادر اين داماد هم عقد بخوانند .خبر رسيد به باباجان و پدر بزرگ دامادجوان، آن پيرمرد هم گفت ما هم عقد نخوانده بوديم. آن طلبه گفت عقد پدر داماد و جد داماد را هم خوانديم. حالا مطالب ديگري دارد خدمت مقام معظم رهبري گزارش داده شد و بودجه‌اي تعيين شد، سفارش و تاکيد شد و تاکنون نيز مراحلي از اقدامات انجام شد. به هر حال کسي که تا اين حد از احکام اسلام دور است، ممکن است حرمت شرب خمر را هم نداند. پس اگر کسي جاهل به حرمت است و روي جهل به حکم مشروب خورد حد از آن ساقط است.
--------
آيت الله مقتدايي، از خارج فقه حدود، 87/22/7

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان