بسم الله
 
EN

بازدیدها: 992

وجوه اشتراک و افتراق قرار تامين خواسته و قرار دستور موقت

  1391/3/23
خلاصه: وجوه اشتراک و افتراق قرار تامين خواسته و قرار دستور موقت

وجوه اشتراک:


1- هر دو قرار و تاميني هستند

2-هر دو براي دفع ضرر و تعدي وتفريط هستند

3-هر دو درباره مال منقول وغير منقول بکار مي روند

4-هردو را مي توان چه قبل وچه دراثنا رسيدگي درخواست نمود

5-قضات براي هر دو تامين مناسب به عنوان خسارات احتمالي مطالبه مي کنند.

وجوه افتراق:


1-براي قرار تامين خواسته از نظر شکلي مواد108تا117ق.ا.دم بکار رفته
(قانون ايين دادرسي مدني)
براي قرار دستور موقت از نظر شکلي مواد 310تا325 از همان قانون بکار رفته

2-قرار تامين خواسته بايد مستند سند رسمي يا اسناد لازم الاجرا باشد
چنين حکمي براي قرار دستور موقت لازم نمي باشد

3-اهميت وفوريت براي درخواست دستور موقت صادق است
براي قرار تامين خواسته حکم بالا ضرورت ندارد.

4-درقرار تامين خواسته کاملا به فرم ونوع وموضوع خواسته توجه مي شود
در قرار دستور موقت قاضي مي تواند بدون در نظر گرفتن محتوا دستور را صادر نمايد

5-در قرار تامين خواسته احتياجي به تنفيذ دستور مقام قضايي توسط رئيس حوزه قضايي نمي باشد
  در قرار دستور موقت 100? احتياج به تنفيذ اجازه مي باشد

6-در قرار دستور موقت فرد مي تواند انجام دادن عمل يا نهي عمل که کاملا غير مادي است را درخواست نمايد مانند: (منع استفاده از حق العبور يا حق المجري)
در قرار تامين خواسته چنين موضوعي اصلا صدق نمي کند.

7- دستور موقت مي تواند از دادگاه ديگر صادر و در دادگاهي که دعوا مربوط به ان نيست استفاده گردد.
در تامين خواسته صرفا دادگاه مجري بايد دستور تاميني خود را با موضوع از يک منشا دهد.

8-دستور قرار دستور موقت مي تواند شفاهي وصورتمجلس شود
در تامين خواسته چنين موضوعي بيان نشده.

9-در باب در خواست دستور موقت از نظر هزينه دادرسي غير مالي است
در تامين خواسته وفق قانون بايد هزينه دادرسي پرداخت شود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان