بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,189

متن سوالات و پاسخنامه آزمون کارآموزي وکالت سال 1390-قسمت پنجم

  1391/3/12
خلاصه: سوالات حقوق مدني---توجه : در انتهاي گزينه صحيح سه ستاره (***)درج شده است

• حقوق جزا

81 – الف كه فردي عاقل و بالغ است براي سرقت از آقاي ب كه 14 سال تمام هجري شمسي دارد استفاده مي‌كند. در اين صورت:

1 ) الف در حكم مباشر است.        
2 ) الف در حكم مباشر و ب فاقد مسئوليت كيفري است.
3 ) الف معاون در جرم تلقي و ب نيز تعزير مي‌گردد.
4 ) الف در حكم مباشر نيست و ب نيز فاقد مسئوليت كيفري است. ***

82 – تحريك يا ترغيب به خودكشي:
1 ) جرم نيست.
2 ) تسبيب در قتل تلقي مي‌شود.
3 ) معاونت در قتل به حساب مي‌آيد.
4 ) در صورتي كه از طريق سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي صورت گيرد جرم تلقي مي‌گردد. ***

83 – اگر شخصي داده‌ها يا علايم موجود در كارت‌هاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا تراشه‌ها را تغيير داده و يا اينكه داده‌هاي متقلبانه به آنها وارد كند، مرتكب چه جرمي شده است؟

1 ) جعل***
2 ) كلاهبرداري رايانه‌اي
3 ) تخريب داده‌هاي رايانه‌اي
4 ) دست‌كاري غير مجاز در سيستم رايانه‌اي


84 – جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده يك شركت سهامي خاص با حضور همگي سهامداران غير از يك نفر تشكيل و در اين جلسه با توجه به ادعاي يكي از سهامداران داير بر خريد سهم سهامدار غايب چنين تصميم گرفته مي‌شود كه سهامدار غايب با فروش سهام خود از شركت خارج و سهامدار مدعي خريد وارد شركت شود. بعد از اطلاع سهامدار غايب از اين موضوع، وي اقدام به شكايت نموده؛ به نظر شما اقدام سهامداران:

1 ) جعل است.
2 ) كلاهبرداري است.
3 ) جرم نمي‌باشد. ***
4 ) از جرايم خاص مندرج در قانون تجارت است.


85 – كدام عبارت صحيح است؟
1 ) شروع به سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي، جرم محسوب مي‌گردد.
2 ) شروع به سرقت از وسايل و متعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي، جرم است.
3 ) شروع به راهزني، جرم محسوب مي‌گردد. ***
4 ) هر سه مورد صحيح است.


86 – تعليق اجراي مجازات در كدام يك از جرايم زير امكان‌پذير مي‌باشد؟

1 ) خريد مواد مخدر*** 
2 ) معاونت در ساختن مواد مخدر
3 ) صدور چك از حساب مسدود                
4 ) نگهداري مشروبات الكلي كمتر از بيست (20) ليتر


87 – آقاي الف در خارج از كشور با تراشيدن چندين سكه مسي دوران سلجوقي از وزن آنها كاسته و سپس آنها را وارد كشور مي‌نمايد؛ عمل نامبرده:
1 ) قلب سكه است.
2 ) تخديش سكه است.        
3 ) كلاهبرداري است.        
4 ) فاقد عنوان مجرمانه است. ***

88 – هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه سرنشين يا سرنشينان آنها كشته شوند و كارشناس تصادفات يكي از رانندگان را 60% و يكي را 40% مقصر اعلام نمايد:
1 ) رانندگان به تناسب تقصير خود مسئوليت دارند.
2 ) در صورت فوت رانندگان، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد.
3 ) تقصير رانندگان به هر ميزان كه باشد مسئوليت آنها به طور مساوي خواهد بود. ***

4 ) در صورت داشتن بيمه‌نامه، رانندگان به تناسب تقصير خود مسئوليت دارند.


89 – آقاي الف و خانم ب مرتكب رابطه نامشروع گرديده و مستند به ماده 637 قانون مجازات اسلامي هر كدام به تحمل هشتاد تازيانه محكوم و حكم صادره قطعي و اجرا گرديده است؛ نامبردگان:

1 ) محروميت از حقوق اجتماعي ندارند. ***
2 ) تا يك سال پس از صدور حكم قطعي از حقوق اجتماعي محروم مي‌باشند.
3 ) تا دو سال پس از اجراي مجازات از بعضي از حقوق اجتماعي محروم مي‌باشند.
4 ) تا يك سال پس از اجراي مجازات از بعضي از حقوق اجتماعي محروم مي‌باشند.


90 – آقاي الف به آقاي ب مراجعه تا براي معافيت وي از خدمت نظام وظيفه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل نمايد. فرد ب عمل موصوف را انجام مي‌دهد، در اين صورت:

1 ) عمل هر دو مباشرت تلقي مي‌گردد. ***
2 ) آقاي الف جاعل و آقاي ب معاون محسوب مي‌گردد.
3 ) آقاي الف معاون و آقاي ب جاعل محسوب مي‌گردد.        
4 ) آقاي ب جاعل تلقي و عمل آقاي الف فاقد وصف مجرمانه است.


91 – آقاي الف مبادرت به حمل 30 ليتر مشروب الكلي با خودروي متعلق به پدرش نموده است:
1 ) خودروي مزبور به نفع دولت ضبط مي‌گردد.
2 ) خودروي مزبور به مالك آن مسترد مي‌گردد.
3 ) چنانچه حمل مشروب بدون اطلاع مالك باشد مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه محكوم مي‌شود. ***
4 ) چنانچه حمل مشروب با اطلاع مالك خودرو باشد، خودرو ضبط و مرتكب نيز به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه محكوم مي‌شود.


92 – آقاي الف به اتهام قتل عمد و با توجه به گذشت اولياي دم در دادگاه كيفري استان به تحمل 10 سال حبس تعزيري محكوم و اين راي در نهايت مورد تاييد ديوان عالي كشور قرار مي‌گيرد. چنانچه پس از سپري شدن نيمي از مجازات حبس، تقاضاي آزادي مشروط شود، اين تقاضا در نهايت:
1 ) مشمول آزادي مشروط نمي‌گردد.
2 ) در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
3 ) چنانچه سابقه قبلي محكوميت به حبس نداشته باشد در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
4 ) در دادگاه كيفري استان مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ***


93 – كدام يك از موارد زير جزء شرايط لازم براي تحقق سقط جنين قانوني نمي‌باشد؟

1 ) رضايت پدر و تجويز دادگاه ***
2 ) وقوع سقط جنين قبل از ولوج روح
3 ) ناقص‌الخلقه بودن جنين كه موجب حرج مادر است.
4 ) تشخيص قطعي سه پزشك و تاييد پزشكي قانوني


94 – احمد و مريم مبادرت به ازدواج دائم نموده پس از ثبت عقد به علت حدوث اختلاف، حكم طلاق صادر و ثبت مي‌شود. احمد از طلاق رجوع لكن اين رجوع را ثبت نمي‌كند:
1 ) عمل زوجين جرم تلقي مي‌شود.

2 ) تنها عمل احمد جرم تلقي مي‌شود. ***
3 ) عمل نامبردگان فاقد وصف مجرمانه است.
4 ) در صورت شكايت مقامات ذيصلاح قابل تعقيب و رسيدگي است.


95 – آقاي الف در يكي از ماه‌هاي حرام اقدام به جرح غيرعمدي ب نموده كه در نهايت موجب كوري كامل هر دو چشم مجني‌عليه گرديده است، در اين صورت مرتكب بايد:

1 ) ديه كامل پرداخت نمايد. ***
2 ) ديه كامل به اضافه ارش پرداخت نمايد.
3 ) ديه كامل به اضافه نصف ديه پرداخت نمايد.
4 ) ديه كامل به اضافه ثلث ديه كامل پرداخت نمايد.


96 – آقاي الف كه فاقد پروانه رانندگي است لكن تخلف ديگري مرتكب نشده است در محلي كه عبور عابر پياده ممنوع مي‌باشد با عابري تصادف و باعث مرگ وي مي‌شود، در اين صورت:

1 ) راننده ضامن نيست. ***
2 ) راننده ضامن است.
3 ) راننده ضامن است و به علت فقدان گواهينامه رانندگي مجازات وي تشديد مي‌شود.
4 ) پرداخت ديه به عهده بيت‌المال و راننده فقط به مجازات رانندگي بدون پروانه محكوم مي‌شود.


97 – اگر زاني يا زانيه ادعا كنند به زنا اكراه شده‌اند:

1 ) لازم است مدعيان اكراه، آن را به اثبات برسانند.
2 ) چنانچه دادگاه احتمال دهد اين ادعا خلاف واقع است به آن ترتيب اثر نمي‌دهد.

3 ) صرف چنين ادعايي براي سقوط حد كافي است مگر يقين بر خلاف آن وجود داشته باشد. ***
4 ) چنانچه براي ادعاي خود دليل اقامه نمايند حد ساقط مي‌شود.


98 – آقاي الف با علم به اينكه مقداري لوازم يدكي خودرو در نتيجه اختلاس حاصل گرديده، مبادرت به خريد اموال مذكور مي‌نمايد؛ عمل وي:

1 ) وصف مجرمانه ندارد.
2 ) در هر حال جرم است.
3 ) چنانچه اموال مذكور از اموال نيروهاي مسلح باشد، جرم است. ***

4 ) چنانچه خريدار حرفه خود را خريد اينگونه اموال قرار داده باشد، جرم تلقي مي‌گردد.


99 – آقاي الف منزل مسكوني خود را جهت عمل زنا در اختيار ديگران قرار مي‌دهد و موجبات آشنايي و برقراري ارتباط نامشروع و زنا را فراهم مي‌آورد؛ عمل وي:

1 ) مستوجب حد قوادي و تعزير است. ***
2 ) مستوجب حد قوادي است.
3 ) مستوجب حد نيست و فقط تعزير دارد.
4 ) داراي دو عنوان مجرمانه حدي و تعزيري بوده و تعدد معنوي محسوب و تنها مجازات اشد اعمال مي‌گردد.


100 – كدام يك از عبارات زير در مورد قسامه صحيح نيست؟
1 ) مي‌توان با آن نوع قتل را مشخص كرد.
2 ) مي‌توان با استناد به آن نوع جرح را مشخص كرد.
3 ) مي‌توان با استناد به آن معاونت در قتل را ثابت نمود.        
4 ) مي‌توان با استناد به آن قصاص عضو را اثبات نمود. ***

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان