بسم الله
 
EN

بازدیدها: 680

از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت يازدهم

  1391/3/8
خلاصه: از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت يازدهم

آيا امنيت خصوصي به نيازهاي امنيت پاسخ مي دهد ؟


 اصولاً موسسات مورد حمايت توسط يک سرويس ويا يک آژانس امنيت خصوصي بايد بزه ديدگي کمتري را نسبت به بقيه موسسات متحمل شوند . اين موضوع را مي توان از بررسي فراواني بزه ديدگي در انواع مختلف موسسات خصوصي ملاحظه کرد. دو گروه در دو نقطه مخالف ظاهر مي شود از يک سو بانکها که روي هم رفته مصون شد اما در فرانسه فقط 19% ازسرقت هاي مسلحانه عليه بانک ها و موسسات مشابه است  از سوي ديگر فروشگاه هاي بزرگ  و مغازه هاي کوچک که از بزه ديدگي بالايي رنج مي برند و ( در هلند 48% از  کسبه فعال در زمينه مواد غير غذايي بزه ديده واقع مي شوند و به ويژه کسبه اي که در محله هاي سخت و مسئله  دار کار مي کنند).
چرا بانکها کمتر بزه ديده مي شوند؟ علت اين  است که بانکها مي توانند بهترين موسسات اعتباري ومالي توانايي مادي استفاده از فن آوريهاي پيشرفته را دارند . مثل سيستم هاي نظارت تلويزيوني، آشکار کنندگان پيشرفته، درهاي ورودي و خروجي هوشمند.
بانکها ثابت کرده اند که با امکانات مادي  که دارند مي توانند خود را عيه جرم محافظت کنند به شرط آن که  در مورد تأمين امنيت کوتاهي نکرده باشد.
در طرف ديگر بخش مغازه هاي کوچک و بازرگاني خرد را داريم . فروشگاه هاي بزرگ مرتب بزه ديده واقع مي شوند کالاهايي که جاذبه دارد در قفسه ها چيده شده اند. و مشتريان خود کالا را انتخاب و بر مي دارند. اين فروشگاه ها بر روي عموم باز است و مساحت شان آنقدر زياد است که نظارت طبيعي بر آن منتفي است، اين موضوع يک انتخاب اقتصادي است به نظر مي رسد که چيدن کالاها و قرار دادن آنها درمعرض ديد مشتريان ميزان فروش را بالا مي برد و بنابراين حتي اگر سرقت بالا رود باز هم ارزش دارد اما در فروشگاه هاي بزرگ کيفيت و وسايل تأمين امنيت از طريق بخش خصوصي مناسب نيست چون امکانش را از نظر مادي ندارند.
بدين ترتيب مي توان گفت که مؤسسات خصوصي و فروشگاه هايي که بيشتر بزه ديده واقع مي شوند چهار خصيصه دارند. 1- قفسه ها را پر از کالاها و اجناس وسوسه کننده مي نمايد.2- نظارت و مراقبت در آنها به طور طبيعي نيست. 3- بر روي همه مردم از اقشار مختلف باز استو4- مالکان آنها امکانات لازم رابراي پرداختن هزينه هاي امنيت خصوصي ندارند يا نمي خواهند امنيت خصوصي را به استخدام خود در آورند .حال آنکه از نظر کيفيت اين عوامل آسيب پذيري آنها را خنثي مي کند.

 دو گرايش در تحول امنيت خصوصي 


 دو تحول جديد در مورد آينده امنيت خصوصي مهم است. يکپارچه شدن روز افزون تکنولوژيها ( فناوري ها) و توسعه امر کارشناسي پيش از پيش ظريف و دقيق. سال هاي 1990 مصادف است با کاهش نسبي / تعداد عوامل امنيت که با روش سنتي کار مي کردند و افزايش موارد استفاده روز افزون از تکنولوژي ها و به ويژه جذب و يکپارچه کردن آنها در آمريکا و انگلستان تعداد مأموران  پليس ملي کم مي شود و همزمان موارد فروش تجهيزات مختلف ايمني و حفاظتي افزايش پيدا مي کند.
پويايي فن آوري در سه بخش خود را نشان مي دهد: 1- سيتم  هاي هشدار دهنده خطر وکشف ( آشکار ) کندگان با اشعه ... آشکار کنندگاه مواد مخدر.
2- سيستم هاي نظارت و مراقبت تلويزيوني، دوربين هاي نظارتي، دوربين هاي مخفي، مرکز نظارت و مراقبت و کنترل . 3- سيستم ها ي کنترل ورودي ها ( شناسايي) از طريق کارتهاي مغناطيسي، کارت هاي هوشمند و .
جالب توجه ترن تحول، يکپارچگي روز افزون تجهيزات مختلف در سايه فن آوريهاي ارتباطات الکترونيک و انفورماتيک است . يک مرکز واحد مراقبت و کنترل تلويزيوني ، زتگ خطر و کنترل ورودي ها مي توانند علائم چندين منبع مختلف را دريافت کند. آشکار کنندگان، دوربين  ها، ورودي هاي کنترل شده با کارت هاي سيم دار، تلفن، عوامل انساني و... کامپيوترهاي کوچک مجهز به دستگاه هاي تخصصي به مسئول  امنيت کمک مي کند تا اطلاعات دريافتي را به طور سريع کنترل و پردازش کند و سريعاً پاسخ مناسب را مجسم و بسيج نمايند. با توجه به اينکه وقايع  و موارد مداخله ثبت شده است مي توانند آنها را نگهداري و سپس به طور دوره اي به طور زير تحليل کنند و مسائل و ضعف ها را بررسي کنند. معذلک محدوده هاي تکنولوژي و معايب آن غير قابل بحث است، مثلاً به صدا در آمدن بيهوده زنگ خطر، زماني اين تجهيزات مدرن مثل کنترل تلويزيوني مناسب هستند که همراه با مداخله انسان باشند و صلاحيت عواملي که با آنها کار مي کنند و تناسب با سايت مورد حفاظت رعايت شود. مهم اين است که بتوان چهار منبعي که مي تواند در خدمت امنيت گذاشته شود هماهنگ کرد.
1-فناوري 2- عوامل امنيت 3- کساني که روي سايت و محل تأمين امنيت کار مي کنند . 4- محل هاي فيزيک که موقعيت آنها اجازه تسهيل امر نظارت و کنترل را مي دهد اين  هنر مستلزم درک مسئله سياست/ و « دشمن» يعني بزهکاران است.
 بايد هوشمندانه تجهيزات را آرايش داد . موقعيت در امنيت خصوصي باهوشياري و اطلاعات ميسر است. در هر حال تجهيزات ايمني و امنيتي بايد توسط ذينفعان پذيرفته شده باشند و به سازمان و مکاني که در آنجا نصب مي شود منطبق و سازگار باشد.اگر تجهيزاتي ، مزاحم تلقي شوند  زود خنثي خواهند شد مثل نصب و استقرار جسم خارجي در بدن تحليل جرم شناختي براي اتخاذ استراتژي و راهبرد مناسب در پيشگيري بايد به طور روشن اين اطلاعات را قبلاً جمع آوري کند.اطلاعات در مورد1- جرايم ارتکابي در سايت ( محل مورد نظر)2- مر تکبان آنها 3- بزه ديدگان آنها 4- عل آنها 5- وضعيت هاي پيش جنايي از ماقبل بزهکاري 6- تجهيزات امنيتي کنترل که از قبل در محل موجوداست. 7- آسيب پذيري هاي اشخاص و اموال و اشيا.
با تکيه بر تحليل اين اطلاعات است که يک استراتژي ( راهبرد) پيشگيري منطبق با موضوع ممکن است طرح ريزي و به اجرا گذاشته شود و بالاخره کارايي و برون داد آن ارزيابي گردد.
در اين زمينه رقم و عدد « کميت » براي اندازه گيري دقيق مسائل و ارزيابي تأثير  وبيان راه حل ها و راه کارها مهم است. در پرتو رايانه، کار ارزيابي و بيلان گيري آسان و ساده شده است . تجزيه و تحليل داده هاي امنيتي ضبط شده به رقم بر آوردن بر آورد خسارات ناشي از سرقت ونتايج و سودهاي ناشي از پيشگيري و...
بدين ترتيب به حق مي توان  گفت که در کشورهاي  صنعتي غرب تا اندازه قابل توجهي شاهد خصوصي سازي امرتأمين امنيت در برابر بزهکاري هستيم . به عبارت ديگر امروزه همکاري و مشارکت  جامعه مدني در تأمين امنيت در کنار پليس صلاحيت دار و توانا که مجهز به امکانات و دانش روز آمد باشد امري اجتناب ناپذير مي نمايد.
1- اين بحث بخشي از مطالب مطرح شده در فعل جرم شناسي / براي دانشجويان  کارشناسي ارشد حقوق کيفري و جرم شناسي دانشگاه علوم اسلامي رضوي در نيمسال نخست سال تحصيلي 1382- 1381بوده است.

نويسنده:استاد دکتر علي حسين نجفي ابرندابادي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان