بسم الله
 
EN

بازدیدها: 906

ضوابط جديد افتتاح حساب جاري

  1391/3/7
خلاصه: مشاور رئيس کل بانک مرکزي با تشريح ضوابط جديد افتتاح حساب جاري گفت: اگر فرد چکي را صادر کند، اما حساب جاري وي موجودي کافي نداشته باشد، بانک آن را تامين کرده و مبلغ پرداخت شده را از ساير حساب‌هاي مشتري برداشت مي‌کند.‏
کوروش پرويزيان در گفتگو با فارس، با اشاره به تصويب استفاده از صکوک در شوراي پول و اعتبار گفت: دستورالعمل انتشار صکوک استصناع ريالي و ارزي در شورا تصويب شد که امکان جديدي را براي حوزه توليد در بخش‌هاي مختلف فراهم مي‌کند.‏ وي افزود: استصناع قراردادي است که به موجب آن يکي از طرفين در مقابل مبلغي مشخص متعهد به توليد، تبديل و تحويل کالا يا اجراي طرح با مشخصات مورد تقاضا در يک دوره زماني مشخص به طرف سفارش دهنده مي‌شود.‏

اين عضو شوراي پول و اعتبار گفت: صکوک ابزار جديدي است که در حوزه ساخت، توليد و طرح‌هاي زيربنايي کاربرد دارد و مي‌تواند در تامين مالي طرح‌هاي اقتصادي به شبکه بانکي کمک کند.‏ پرويزيان با اشاره به بررسي موضوع تجديدنظر در دستورالعمل حساب جاري افزود: اين تجديدنظر در دستورالعمل حساب جاري در خصوص افزايش انضباط مالي و ايجاد اطمينان و اعتماد بين فعالان اقتصادي است.‏

وي افزود: هم‌اکنون چک به عنوان يکي از ابزارهاي تسهيل مبادلات به کار گرفته مي‌شود، اما در چند سال اخير تعداد چک‌هاي برگشتي در حال افزايش است.‏

اين عضو شوراي پول و اعتبار گفت: با اصلاح دستورالعمل حساب جاري، انضباط مالي و اطمينان نسبت به وصول مطالبات بين فعالان اقتصادي افزايش مي‌يابد.‏ وي تصريح کرد: تسهيلات، مقررات و ضوابطي که بانک‌ها در زمينه افتتاح حساب جاري براي مشتريان در نظر مي‌گيرند، امکان فعاليت براي فعالاني که قصد سوء استفاده از مقررات و ابزارهاي مالي را دارند، کاهش مي‌دهد.‏

وي با اشاره به شرايط جديد براي صدور چک و افتتاح حساب جاري بيان کرد: شرايط افتتاح حساب جاري از اين به بعد در صورتي است که فرد متقاضي داراي چک‌هاي رفع سوء اثر نشده يا مطالبات تعيين تکليف نشده نباشد.‏

پرويزيان با بيان اينکه اين دستورالعمل جديد تمهيدات مناسبي را براي چک‌هاي صادره در نظر گرفته است، افزود: در دستورالعمل جديد حساب جاري اگر فرد چک خود را از محل حساب جاري صادر کند اما حساب مذکور موجودي کافي نداشته باشد بانک آن را تامين کرده و سپس مبلغ پرداخت شده را از ساير حساب‌هاي مشتري در بخش‌هاي ديگر برداشت مي‌کند.‏ وي با بيان اينکه با اين اقدام انضباط مالي افزايش مي‌يابد، گفت: در اين شرايط بايد در افتتاح حساب جاري دقت کافي صورت گيرد و ضمن اينکه بازار، اطمينان بيشتري از وصول چک خواهد داشت و تعداد چک‌هاي برگشتي کاهش يافته و تعداد پرونده‌هاي تشکيل شده در محاکم قضايي کاهش مي‌يابد.‏ وي در خصوص زمان ابلاغ دستورالعمل جديد، گفت: اين دستورالعمل از زمان تصويب در شوراي پول و اعتبار قابليت اجرا دارد اما تا زماني که به طور کامل به شبکه بانکي ابلاغ شود، ممکن است حدود 2 هفته زمان ببرد.‏

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان