بسم الله
 
EN

بازدیدها: 920

تفسيري بر مفاد ابهام‌آميز کنوانسيون رفع تبعيض از زنان-قسمت ششم

  1391/3/5
خلاصه: تفسيري بر مفاد ابهام‌آميز کنوانسيون رفع تبعيض از زنان-قسمت ششم

ارزش هم‌تراز

•27 ژانويه 1997، کميته CEDAW به کشور دانمارک گفت تا اقدامات ويژه موقت را تقويت کند تا متضمن شود که زنان و مردان براي کار با ارزش يکسان، دستمزد برابر دريافت مي‌کنند.
•21 ژانويه 2000، کميته CEDAW از کشور لوکزامبورگ به‌خاطر اين‌که کار زنان در مقايسه با کار مردان هنوز از لحاظ ارزش دست‌کم گرفته مي‌شود، انتقاد کرد. کميته گفت، دولت مطالعاتي درباره دلايل شکاف دستمزد انجام دهد تا مبناي حقيقي براي مبادلات نقدي که دستمزدهاي جمعي را تعيين مي‌کند، بهبود بخشد.
•سوم فوريه 1999، کميته CEDAW به کشور هنگ‌کنگ (چين) گفت که اصل دستمزد برابر براي کار با ارزش برابر در قوانين مرتبط بايد لحاظ گردد و معياري براي تعيين ميزان ارزش برابري در بازار کار ـــ که عمدتاً به تفکيک جنسيت است ـــ صورت گيرد.
• اول ژوئيه 1999، کميته CEDAW از کشور ايرلند به‌خاطر اين‌که پيشرفت ناچيزي در ارزيابي و ارزش‌گذاري کار با ارزش قابل قياس صورت گرفته است، انتقاد کرد.
•31، ژوئيه 2001، کميته CEDAW به کشور آندورا گفت تا از پژوهش‌ها و عملکردهاي موجود در زمينه دستمزد برابر براي کار برابر و با ارزش قابل قياس بهره‌مند گردد تا مسأله عدم تساوي دستمزد برطرف شود.
•31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW به کشور نيکاراگوئه گفت تا تلاش‌هاي بيشتري جهت دستيابي به دستمزد برابر براي کار با ارزش يکسان انجام دهد.
•30 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور استوني گفت: بايد افزايش دستمزد در بخش‌هاي خاص زنان در اشتغال عمومي به‌وجود آيد تا سبب کاهش اختلاف دستمزد در قياس با بخش‌هاي خاص مردان گردد. کميته خواستار اين است تا در گزارش بعدي درباره چگونگي اجراي اصلاحات قانون دستمزد مطابق با قانون دستمزد ـــ که از ژانويه 2002 اجرا شده بود و متضمن پرداخت مساوي براي کار مساوي يا کار با ارزش مساوي است ـــ آگاهي کسب کند.
•29 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور ترينيداد و توباگو گفت تا خود را از تحقيقات و اعمال موجود از نظر پرداخت يکسان براي کار يکسان و ارزش قابل قياس بهره‌مند سازد تا به رفع نابرابري در پرداخت‌ها نائل آيد.
•23 ژانويه 2002، کميته CEDAW از کشور فيجي به‌دليل عدم دريافت دستمزد يکسان ازسوي زنان براي کار با ارزش يکسان انتقاد کرد.
•دوم فوريه 2001، کميته CEDAW به کشور ازبکستان گفت تا مسأله تفکيک شغل را رسيدگي و اصل پرداخت يکسان براي کار با ارزش يکسان را اجرا کند.
•اول ژوئيه 1999، کميته CEDAW به کشور گرجستان گفت تا عوامل شکاف دستمزد، به‌ويژه در ميان بخش‌هاي بازار کار زنان و غالباً مردان را شناسائي کند و توصيه مي‌کند تا اقدامات ابتکاري مانند معرفي مفادي براي دستمزد يکسان در برابر کار با ارزش هم‌تراز انجام دهد.

سهميه‌بندي

•31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW از کشور گويان به‌خاطر نمايندگي 3/331% زنان در فهرست تمامي احزاب سياسي براي رقابت در انتخابات سراسري و منطقه‌اي تمجيد کرد.
•31 ژوئيه 2001، کشور سنگاپور درباره اصول محوري ـــ که به‌شکل‌گيري سياست‌هاي کشور سنگاپور در زمينه تساوي جنسيت منجر شده است ـــ توضيح داد و در آن به شايسته‌سالاري مبتني بر فرصت‌هاي مساوي، توسعه مردم، برخورد با زنان به‌عنوان بخشي از جريان‌سازي، نه به‌عنوان گروه خاص ذينفع و ايجاد جامعه بزرگ با تمرکز ويژه به تحکيم خانواده پرداخت. کميته CEDAW مصرانه از دولت سنگاپور مي‌خواهد تا تلاش‌هاي خود را براي افزايش تعداد زنان در عرصه‌هاي سياست و تصميم‌گيري از راه کاربردهاي با حساسيت جنسيتي مبتني بر اصل شايسته‌سالاري و نيز تضمين فرصت‌هاي يکسان براي زنان جهت مشارکت در چنين زمينه‌هايي افزايش دهد. چنين اقداماتي مي‌تواند با تعيين کمترين سهميه براي کانديداي سياسي زنان صورت گيرد.
•27 ژانويه 1999، کميته CEDAW به قرقيزستان گفت: توصيه مي‌کند طيف گسترده‌اي از اقدامات ويژه موقت مطابق با ماده چهار، پاراگراف اول ازجمله موضوع سهميه‌بندي ارائه شود تا حضور زنان در سياست و در کليه سطوح تصميم‌گيري و زمينه‌هاي غيرمرسوم اشتغال افزايش يابد.
•15 ژوئن 2000، کميته CEDAW به کشور اتريش گفت تا به ارائه اقدامات مثبت جهت افزايش انتصاب زنان در پست‌هاي علمي در همه سطوح بپردازد.
•15 ژوئن 2000، کميته CEDAW به کشور اتريش گفت تا چگونگي استفاده از بودجه فدرال براي احزاب سياسي را به‌عنوان انگيزه‌اي جهت افزايش نمايندگي زنان در مجلس بررسي کند؛ همچنين چگونگي به‌کارگيري از سهميه و اهداف رقمي و اهداف قابل اندازه‌گيري با هدف افزايش مشارکت سياسي زنان را ارزيابي کند.
•27 ژانويه 1997، کميته CEDAW کشور دانمارک را به‌خاطر برداشت سهميه از احزاب سياسي توبيخ کرد. هرچند مشارکت زنان در سياست در مقايسه با کشورهاي ديگر در سطح بالاتري است؛ ولي کشور دانمارک هنوز به يکنواختي جنسيتي در حوزه سياسي دست نيافته است.
•27 ژانويه 1997، کميته CEDAW به کشور دانمارک گفت تا اقدامات ويژه موقت خود را به‌منظور افزايش مشارکت زنان در تصميم‌گيري‌هاي بخش خصوصي افزايش دهد؛ همچنين تعداد اساتيد و پژوهشگران زن در دانشگا‌ه‌ها را افزايش دهد و مردها را تشويق کند تا بيشتر به امور خانه و نگهداري از خانه بپردازند. چنين ابتکاراتي نيازمند اهداف کمي، زمان محدود براي توفيق آن‌ها و اقدامات ويژه و منابع مالي کافي است.
•23 ژانويه 1997، کميته CEDAW پس از آن‌‌که اسلووني گزارش داد که تفاوت‌هاي آشکاري در نوع دروسي که زنان و مردان مايلند مطالعه کنند، وجود دارد؛ به اين کشور گفت تا تلاش‌هاي منظمي جهت حصول اطمينان از اين امر که دانشجويان زن براي ورود به رشته‌هاي تحصيلي متنوع تشويق شدند، به‌کار گرفته شود تا از تجمع زنان در برخي رشته‌هاي خاص در دانشگاه‌ها و مدارس جلوگيري شود. چنين اقداماتي بايد شامل مشاوره‌هاي ويژه و اقدامات موقت خاص جنسيتي با اهداف رقمي و جدول زمانبندي باشد.
•23 ژانويه 1997، کميته CEDAW به کشور اسلووني توصيه کرد تا اقدامات ويژه موقت با اهداف مشخص و جدول زمانبندي تعيين کند تا به رفع تفکيک در اشتغال بپردازد. کميته دولت را تشويق کرد تا فرصت‌هاي اشتغال با يارانه در دستگاه‌هاي دولتي براي زنان جوان ايجاد و با اقدامات خاص به بيکاري آن‌ها از راه سهميه‌بندي مرتبط با درصد جمعيت بيکار آن‌ها رسيدگي کند.
•اول فوريه 1999، کميته CEDAW از کشور يونان مصرانه خواست تا اقدامات ابداعي جهت افزايش درصد زنان در همه ارگان‌هاي عمومي ازجمله دستگاه‌ قانونگذاري، قوه مجريه و قضائيه انجام دهد. تلاش‌هاي ديگري بايد مبذول گردد تا ساير نهادها، مانند احزاب سياسي و بخش‌هاي خصوصي، تعداد زنان را در سطوح ارشد و تصميم‌گيري افزايش دهند.
•سوم فوريه 1999، کميته CEDAW به کشور هنگ‌کنگ (چين) گفت تا به مطالعه تجربيات ساير کشورها در به‌کارگيري از سهميه‌بندي، جدول زمابندي جهت دستيابي به اهداف مشخص و داده‌ها درباره نامزدهاي زنان بپردازد تا در آن کشور به‌کارگرفته شود.
•سوم فوريه 1999، کميته CEDAW به کشور هنگ‌کنگ (چين) گفت تا اقدامات ويژه موقت به‌کارگيرد تا تعداد زنان در رشته‌هاي غيرمرسوم تحصيلي، به‌ويژه در رشته‌هاي علوم، فناوري و مهندسي افزايش يابد.
•دوم فوريه 2001، کميته CEDAW به بروندي گفت: هنگامي‌که سهميه‌بندي را براي گروه‌هاي قومي ارائه مي‌دهيد، دولت ‌بايد اقدامات ديگري جهت افزايش مشارکت زنان در همه سطوح تصميم‌گيري انجام دهد.
•12 اوت 1997، کميته CEDAW به کشور ايتاليا گفت تا اقدامات خاص مثبت با هدف تخصيص سهميه‌بندي و اهداف معين، به‌ويژه در زمينه‌هايي چون ستم‌هاي سياستگذاري و تصميم‌گيري در عرصه‌هاي عمومي انجام دهد.
•14 مي 1998، کميته CEDAW به کشور کرواسي گفت: اقدامات خاص مثبت با هدف سهميه‌بندي و اهداف رقمي، به‌ويژه در زمينه‌هايي مانند جايگاه‌هاي سياسي و تصميم‌گيري در عرصه‌هاي عمومي را تشويق مي‌کند؛ به‌ويژه در جاهايي که هنوز تساوي به حد مطلوب براي زنان محقق نشده است.
•30 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور استوني گفت تا به اقدامات ويژه موقت در رشته‌هاي تحصيلي، حرفه‌اي و سياسي ازجمله با تشويق به ادامه رشته‌هاي تحصيلي و زمينه‌هاي کاري و مداخلات سياسي که يکي از دو جنس در آن کمتر است، همت گمارد. چنين امکاناتي بايد با اهداف قابل اندازه‌گيري، سهميه‌بندي و زمانبندي مشخص باشد تا نظارت مؤثر درپي داشته باشد.
•14 مي 1998، کميته CEDAW به جمهوري چک گفت تا در زمينه‌هاي مشارکت سياسي و اقتصادي زنان در جايگاه‌هاي رهبري، اقدامات ويژه موقت انجام دهد. در چنين قالبي توصيه مي‌کند تا اهداف رقمي و نيز کارپايه عمل همراه با جدول زمانبندي جهت ارتقاء مشارکت زنان در چنين زمينه‌هايي طراحي شود.
•دوم فوريه 2001، کميته CEDAW به کشور مصر گفت تا تعداد زنان در همه سطوح تصميم‌گيري، ازجمله در دستگاه‌هاي دولتي و مجلس افزايش يابد و از دولت مصرانه مي‌‌خواهد تا اقدامات ويژه کوتاه مدت مانند اهداف رقمي و سهميه‌بندي مرتبط با زمانبندي معين انجام دهد تا مطابق با ماده چهارم پاراگراف اول کنوانسيون، سبب افزايش نمايندگي زنان در همه سطوح تصميم‌گيري گردد.
•اول ژوئيه 1999، کميته CEDAW به کشور گرجستان گفت تا به بازنگري رفتارهاي منفي درباره مفاهيم و مفادي چون اقدامات ويژه موقت ازجمله سهميه‌بندي در زمينه‌هاي مشارکت سياسي و اشتغال بپردازد .

تهيه و تنظيم : انجمن زنان مسلمان پژوهشگر - مترجم : مريم شاعري

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان