بسم الله
 
EN

بازدیدها: 692

ادعاي يکي از متهمان در کشف اختلاس!

  1391/3/4
خلاصه: دومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس در شركت بيمه ايران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد.
در ابتداي دادگاه ، رييس جلسه با اعلام رسميت دادگاه، از «ذبيح‌زاده» نماينده دادستاني خواست تا در جايگاه قرار گيرد و به ارايه كيفرخواست دادستان در رابطه با «غ.و» متهم رديف چهارم بپردازد. نماينده دادستان تهران در رابطه با اظهارات متهم رديف چهارم سرپرست اداري مالي بيمه ايران شعبه كرج گفت: وي به اتهام مشاركت در اختلاس توام با جعل با تشكيل شبكه چند نفري از بيمه ايران به مبلغ 5 ميليارد ريال متهم است.

من اختلاس را کشف کردم

متهم رديف چهارم «غ.و» با قرار گرفتن در جايگاه به ارايه دفاعيات خود پرداخت و گفت: من از روزي كه متوجه اين ماجرا شدم، به يكي از همكارانم اطلاع داده بودم كه چنين جرياني وجود دارد. در واقع من خودم مستنداتي را در رابطه با يك چك پيدا كردم و آن را به آقاي «ز» تحويل دادم. من فقط با عنوان سرپرست اداري مالي بيمه ايران شعبه كرج بودم. در واقع من جان خود را در اين راه گذاشتم و در عرض 4 ماه اين اختلاس را كشف كردم و اگر خودشان پيگير اين قضيه بودند، قطعا بيشتر از 2 سال طول مي‌كشيد. قاضي مديرخراساني از وي پرسيد: چه مبلغي از اين اختلاس را گزارش كرده‌ايد؟ متهم رديف چهارم پاسخ داد: 6 ميليارد و 963 هزار تومان كه مربوط به شعبه كرج بود و ديوان محاسبات درخواست كرد كه مستندات را ارايه دهيم و ما از بانك‌ها اصل چك را در آورديم و كپي آن را نيز گرفتيم.

تحصيل مال نامشروع به ميزان بيش از 3 ميليارد ريال

در ادامه دادگاه ذبيح‌زاده نماينده‌ي دادستان تهران به قرائت كيفرخواست صادره عليه «ر.م» پرداخت و گفت: اين فرد به وصول 12 فقره چك با واسطه و بدون واسطه به مبلغ 3 ميليارد و 764 ميليون و 755 هزار ريال و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 750 ميليون ريال از وجوه ناشي از اختلاس متهم است. با عنايت به كيفرخواست صادر شده براي او، تقاضاي اشد مجازات را دارم. «ر.م» دومين متهمي بود که در ادامه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس در بيمه ايران با نپذيرفتن كيفرخواست صادره عليه خود گفت: من اصلا نمي‌دانم اختلاس چيست. زيرا اصلا سواد ندارم.

نمي‌دانم چك از كجا مي‌آمد

«م.غ» سومين متهمي بود که در ادامه اين جلسه، ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران كيفرخواست او را قرائت كرد .قاضي مديرخراساني رييس دادگاه ضمن تفهيم اتهام به متهم از او پرسيد: آيا اتهامات مطرح شده را قبول داريد يا خير؟ كه متهم پاسخ داد: من به هيچ عنوان كيفرخواست را نمي‌پذيرم. من اصلا نمي‌دانم چك از كجا مي‌آمد. آقاي «ف» مي‌گفتند اين چك را به بانك ببر. در ادامه جلسه، ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران گفت: متهم در پرونده اقرار صريح دارد كه 9 فقره چك براي آقاي «ف» نقد كرده است. 

حق‌الزحمه 80 ميليوني براي نقد کردن چک‌ها

در ادامه دومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه، نماينده دادستان كيفرخواست صادره عليه «ع.خ» قرا ئت کرد. چهارمين متهم دادگاه ديروز که براي دفاع از خود در جايگاه قرار گرفت، «ع.خ» بود که با رد اتهامات خود به دفاع از خود پرداخت. قاضي مديرخراساني گفت: طبق اظهارات خودتان در حدود 80 ميليون تومان به عنوان زحمت نقد كردن چك‌ها و اصرار آقاي «م.ح» به شما داده مي‌شده است. حقوقت چقدر بوده است؟ متهم پاسخ داد: در حدود 2 ميليون تومان حقوقم بوده است.

اختلاس بيش از 3 ميليارد ريال

نماينده دادستان در ادامه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس در بيمه ايران به قرائت كيفرخواست صادره عليه "ح. ح" پرداخت و گفت: اين فرد متهم است به مشاركت در اختلاس توام با جعل از طريق وصول 18 فقره چك جمعا به مبلغ 3 ميليارد و 787 ميليون و 945 هزار و 500 ريال و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 760 ميليون ريال وجوه ناشي از اختلاس. در ادامه متهم با رد اتهامات به دفاع از خود پرداخت.در ادامه اين جلسه كيفرخواست 4 متهم ديگر نيز قرا ئت شد که آنها به دفاع از خود پرداختند و باا اخذ آخرين دفاعيات آنها و با اتمام زمان رسيدگي به پرونده قاضي مديرخراساني پايان جلسه را اعلام کرد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان