بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,401

بيانات روشنگرانه رهبر انقلاب درباره حجاب برتر

  1390/6/1
خلاصه: مديران برخي نشريات متعلق به جريان هاي انحرافي شمشير هجمه به احکام اسلامي و پوشش برتر زنان و دختران ايراني را از دست افراطيون دوم‌خردادي گرفته، تيز کرده و فضاي فرهنگي رسانه را به صحنه شمشيرکشي بر روي اين احکام اسلامي تبديل کرده اند.
چادر مشکي تحميل شده ناصرالدين‌شاه قاجار و از مجالس عياشي شبانه در اروپا بيرون آمده است، از لحاظ فلسفه حجاب، قطعا چادر بدترين پوشش است، رنگ مشکي چادر "متکبرانه" است و ... . اينها تنها گوشه اي از فضاسازي هاي اهانت آميز يکي از روزنامه هاي جريان انحرافي است که به نظر مي رسد احياي رويکرد افراطيون دوم خردادي را هدف خود قرار داده است.
به همين بهانه مرور بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي درباره پوشش چادر و حجاب برتر زنان و دختران ايراني در شرايط کنوني روشنگرانه و شفاف کننده چهره واقعي جريان مذکور باشد.
ايشان در يکي از سخنان مشهور خود فرموده اند: زنان ما مى‏خواهند حجاب خودشان را حفظ کنند. چادر را هم دوست دارند. چادر، لباس ملى ماست. چادر، پيش از آن‏که يک حجاب اسلامى باشد، يک حجاب ايرانى است. مال مردم ما و لباس ملى ماست.
بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار با اعضاى شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان، جمعى از زنان پزشک متخصص، و مسؤولان اولين کنگره‏ى حجاب اسلامى، به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه‏ى زهرا(س) – دي ماه ????
به نظر ما، بحثهايى که درباب پوشش زن مى‏شود، بحثهاى خوبى است که انجام مى‏گيرد؛ منتها بايد توجه کنيد که هيچ بحثى در اين زمينه‏هاى مربوط به پوشش زن، از هجوم تبليغاتى غرب متأثر نباشد؛ اگر متأثر از آن شد، خراب خواهد شد. مثلاً بياييم با خودمان فکر کنيم که حجاب داشته باشيم، اما چادر نباشد؛ اين فکر غلطى است. نه اين‏که من بخواهم بگويم چادر، نوع منحصر است؛ نه، من مى‏گويم چادر بهترين نوع حجاب است؛ يک نشانه‏ى ملى ماست؛ هيچ اشکالى هم ندارد؛ هيچ منافاتى با هيچ نوع تحرکى هم در زن ندارد. اگر واقعاً بناى تحرک و کار اجتماعى و کار سياسى و کار فکرى باشد، لباس رسمى زن مى‏تواند چادر باشد و - همان‏طور که عرض کردم - چادر بهترين نوع حجاب است.
البته مى‏توان محجبه بود و چادر هم نداشت؛ منتها همين‏جا هم بايستى آن مرز را پيدا کرد. بعضيها از چادر فرار مى‏کنند، به خاطر اين‏که هجوم تبليغاتى غرب دامنگيرشان نشود؛ منتها از چادر که فرار مى‏کنند، به آن حجاب واقعى بدون چادر هم رو نمى‏آورند؛ چون آن را هم غرب مورد تهاجم قرار مى‏دهد!
شما خيال کرده‏ايد که اگر ما چادر را کنار گذاشتيم، فرضاً آن مقنعه‏ى کذايى و آن لباسهاى «و ليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ»(?) و همانهايى را که در قرآن هست، درست کرديم، دست از سر ما بر مى‏دارند؟ نه، آنها به اين چيزها قانع نيستند؛ آنها مى‏خواهند همان فرهنگ منحوس خودشان عيناً اين‏جا عمل بشود؛ مثل زمان شاه که عمل مى‏شد. در آن زمان، زن اصلاً پوشش و حجابى نداشت؛ حتّى در اين‏جاها وقتى نوبت به اين کارها مى‏رسد، بى‏بندوبارى خيلى بيشتر هم مى‏شود؛ کمااين‏که در زمان شاه، بى‏بندوبارى‏يى که در همين شهر تهران و بعضى ديگر از شهرهاى کشور ما بود، از معمول شهرهاى اروپا بيشتر بود! زن معمولى در اروپا، لباس و پوشش خودش را داشت؛ اما در اين‏جا آن‏طورى نبود. آن‏طور که ديده بوديم و شنيده بوديم و مى‏دانستيم و مناظرى که از آن وقت الان جلوى نظر من هست، انسان واقعاً حيرت مى‏کند که چرا بايستى اين‏گونه بشود؛ کمااين‏که در خيلى از کشورهاى متأسفانه عقب‏مانده‏ى مسلمان و غيرمسلمان هم همين‏طور است. بنابراين، بايد بدقت و با نهايت کنجکاوى و بدون اغماض، مسائل ارزشى را رعايت کرد.
در ديدار با جمع کثيرى از پرستاران، به مناسبت ميلاد حضرت زينب کبرى‏(س) و روز پرستار – آبان ??
آنها با چه چيز زن مسلمان بيشتر دشمنند؟ با حجاب او. آنها با چادر و حجاب صحيح و متقن شما از همه چيز بيشتر دشمنند. چرا؟ چون فرهنگ آنها اين را قبول ندارد. اروپاييها اين‏طورند؛ آنها مى‏گويند هرچه را که ما فهميده‏ايم، دنيا بايد از ما تقليد کند! مايلند که جاهليت خودشان را بر معرفت عالم غلبه بدهند. آنها مى‏خواهند زن به سبک اروپايى را در جامعه رواج بدهند؛ که عبارت است از سبک مد و مصرف و آرايش در انظار عموم و ملعبه قرار دادن مسائل جنسى بين دو جنس؛ مى‏خواهند اين چيزها را به وسيله‏ى زنان رواج بدهند. هرجا با اين هدفگيرى غربيها مخالفت بشود، فريادشان بلند مى‏شود! اينها کم‏طاقت هم هستند! همين مدعيان غربى، کمترين مخالفتى را با مبانى پذيرفته‏ى خودشان تحمل نمى‏کنند.
ديدار نويسندگان، صاحبنظران و کارکنان رسانه هاي گروهي – مرداد ??
ريشه کن کردن فرهنگ ملي از طريق فراگير کردن بي بند و باري، عياشي و هرزگي در ميان يک ملت هدفي است که دشمنان درپي تحقق آن هستند. بطور مشخص دوران رضاخان سرآغام تهاجم فرهنگي در کشور ماست و بزرگترين قدمها به نفع فرهنگ غرب و در حقيقت در جهت سلطه ي غرب بر ايران در همين دوران بر داشته شد و با اين بهانه که زن با چادر نميتواند عالم و دانشمند شود و درفعاليتهاي اجتماعي شرکت کند، چادرها را از سر زنان برداشتند. اما در عين حال دردوران رضاخان و پسرش هرگز به عموم زنان اجازه ي شرکت فعالانه در حرکتهاي اجتماعي و سياسي داده نشد و آن روزي که زنان ايران، وارد ميدان مبارزه و صحنه ي فعاليتهاي اجتماعي و سياسي شدند و کشور را با دست تواناي خود به پيش بردند، چادر به سر کردند.
ديدار گروهى از خواهران پرستار – مهر ????
- حقيقتاً حجاب برتر است؛ هيچ ترديدى در اين نبايد داشت. البته من هيچ وقت نگفتم که چادر را در جايى اجبارى کنند؛ اما هميشه گفته‌ام که چادر يک حجاب ايرانى است و زن ايرانى اين را انتخاب کرده و خوب حجابى هم هست و مى‌تواند کاملاً حفاظ و حجاب داشته باشد. حالا بعضيها هستند که از هرچه ايرانى و خودى است، ناراحتند و دلشان را مى‌زند؛ دلشان مى‌خواهد سراغ چيزهايى بروند که از خودى بودن دورتر است!
آنها با چه چيز زن مسلمان بيشتر دشمنند؟ با حجاب او. آنها با چادر و حجاب صحيح و متقن شما از همه چيز بيشتر دشمنند. چرا؟ چون فرهنگ آنها اين را قبول ندارد. اروپاييها اين‏طورند؛ آنها مى‏گويند هرچه را که ما فهميده‏ايم، دنيا بايد از ما تقليد کند!
زنان ما مى‏خواهند حجاب خودشان را حفظ کنند. چادر را هم دوست دارند. چادر، لباس ملى ماست. چادر، پيش از آن‏که يک حجاب اسلامى باشد، يک حجاب ايرانى است. مال مردم ما و لباس ملى ماست.
مصاحبه در کوهپيمايي - در ارتفاعات تهران – شهريور ??
گاهى من در همين راه «کُلک چال» که از پايين به بالا مى‌آيم، يا بعکس به طرف پايين مى‌روم، خانمهايى را مى‌بينم که با چادر مشکى اين راه را طى مى‌کنند. با اين‌که قسمتى از اين راه، بسيار ناهموار و يا به قول ما مشهديها قلب است، درعين‌حال خانمها اين راه ناهموار را تحمّل مى‌کنند و با چادر مشکى مى‌آيند. خوب؛ اين همّت است ديگر. من اين‌طور زنها و همچنين افراد مسنّى که اين راههاى طولانى را طى مى‌کنند و مى‌روند، بسيار تحسين مى‌کنم.
در جلسه پرسش و پاسخ مديران مسئول و سر دبيران نشريات دانشجويي – اسفند ??
حجابِ برتر که شما اشاره کرديد - که مراد همين چادر ايرانىِ خود ماست - حقيقتاً حجاب برتر است؛ هيچ ترديدى در اين نبايد داشت. البته من هيچ وقت نگفتم که چادر را در جايى اجبارى کنند؛ اما هميشه گفته‌ام که چادر يک حجاب ايرانى است و زن ايرانى اين را انتخاب کرده و خوب حجابى هم هست و مى‌تواند کاملاً حفاظ و حجاب داشته باشد. حالا بعضيها هستند که از هرچه ايرانى و خودى است، ناراحتند و دلشان را مى‌زند؛ دلشان مى‌خواهد سراغ چيزهايى بروند که از خودى بودن دورتر است! به‌هرحال اگر حجاب را حفظ کنند، باز هم خلاف شرعى انجام نداده‌اند؛ منتها چيز بهترى را از دست داده‌اند.
اما اين‌که شما مى‌گوييد «ما چگونه برخورد کنيم؟» ببينيد؛ شما با تبليغات کار کنيد. يعنى همان حربه‌اى را که افراد مورد نظر شما براى سست کردن اعتقاد به حجاب به کار مى‌برند، شما هم به کار ببريد. يعنى شما درباره‌ى حجاب بنشينيد واقعاً تحقيق کنيد، فکر کنيد، از لحاظ دينى هم مثلاً درباره‌اش بحث کنيد، يا از بحثهايى که شده استفاده کنيد. از لحاظ اجتماعى هم روى همين مسأله‌ى کيفيّت حجاب تکيه کنيد؛ به ترويج ديدگاه خودتان بپردازيد؛ آن چيزى که به نظرتان درست است، آن را بگوييد؛ اين دغدغه را هم که اينها مى‌آيند تمايل به حجاب را در دلِ مردم از بين مى‌برند، نداشته باشيد؛ حجاب از بين نمى‌رود. البته اگر قدرتى مثل قدرت رضاخانى بالاى سرش باشد، يا آن طور که شنيدم در بعضى از کشورها مثل تونس کسى حق ندارد در خيابان با حجاب باشد و اصلاً حقوق بشر هم در اين‌جا ديگر مطرح نيست که چرا مردم را مجبور کرديد بى‌حجاب باشند - کسانى که مسؤول اين چيزها هستند، همين‌طور تماشا مى‌کنند و حرفى هم نمى‌زنند! - بالاخره همان کشف حجاب دوران رضاخانى پيش مى‌آيد؛ اما به مجرّد آن‌که اين زور برداشته شود، مردم به سمت حجاب برمى‌گردند.
حجاب، ارزشى است منطبق با طبيعت انسان. برهنگى و حرکت به سمت اختلاطِ هرچه بيشتر دو جنس با يکديگر و افشاء شدن اينها در مقابل يکديگر، يک حرکت خلاف طبيعى و خلاف خواست انسانى است. شرع مقدّس اسلام هم براى اين حدودى را معيّن و مشخّص کرده و کسانى که معتقد و مؤمن هستند، نمى‌شود که اين‌طورى با حجاب برخورد کنند. البته ممکن است کسانى بى‌خبر و بى‌اطّلاع باشند؛ بايستى اينها را با حجاب آشنا کرد. من در همين سالهاى اوّلِ انقلاب به‌وضوح دريافتم که بعضى از زنانى که محجّب هستند و خيلى قدر حجاب را نمى‌دانند، اينها اصلاً از حکم حجاب و فلسفه‌ى حجاب و فوايد حجاب اطّلاعى ندارند؛ يعنى با اينها کمتر صحبت شده است. البته بعضيها چيزهايى نوشتند؛ سفارش کرديم، کارهايى کردند. الان هم به نظر من همين‌طور است؛ بخصوص در محيط دانشگاه. الحمدللَّه شنيدم که محيط دانشگاه شما، محيط خوبى است. مسؤولان دانشگاه هم، مسؤولان مواظب و مقيدى هستند؛اميدواريم که هرچه هم مى‌گذرد، بهتر شود.
در محيط دانشگاه خودتان، در نشريات خودتان، با نشريات زن - که الان در ايران چند نشريه‌ى مربوط به زنان وجود دارد - با ديگر نشريات رايج صحبت کنيد، چيزهايى بنويسيد، پخش کنيد، در جامعه فکر را بپراکنيد؛ منتها با استدلال، با منطق. بهترين راه تأمين حجاب هم همين است که با منطق برخورد شود. البته اگر چيزى جزو مقرّرات شد و کسى برخلاف آن مقرّرات رفتار کرد، ممکن است قوانينى وجود داشته باشد که دولت برخورد کند؛ که لابد هم مى‌کند. درعين‌حال آن چيزى که در اساس لازم است و مهمتر از همه است، اين است که شما ذهن اين دختر جوان، يا اين زن جوان را - که عمده هم خانمهاى جوان هستند - با اهميت حجاب آشنا کنيد؛ يعنى به او تفهيم کنيد که حجاب از لحاظ شرعى و از لحاظ منطقى اين است. در ذهن او، استدلال صحيح را در مورد رعايت حجاب راسخ کنيد. اميدواريم که ان‌شاءاللَّه روزبه‌روز بهتر شود. البته يکى از عواملى هم که در اين زمينه تأثيرات منفى دارد، برخى از اين فيلمهايى است که بعضى از زندگيهاى غربى را در دسترس همه مى‌گذارد. اينها در سُست کردن ذهنيّت مردم نسبت به مسأله‌ى حجاب بى‌تأثير نيست. البته نسبت به پخش اين فيلمها هم بايد تذکّراتى داده شود.
در ديدار جوانان و فرهنگيان در مصلّاى رشت‏- ارديبهشت ??
رضاخان قلدر وقتى خواست از غرب براى ما سوغات بياورد، اولين چيزى که آورد، عبارت از لباس و رفع حجاب بود؛ آن هم با زور سر نيزه و همان قلدرىِ قزّاقىِ خودش! لباسها نبايد بلند باشد؛ بايد کوتاه باشد؛ کلاه بايد اين‏طورى باشد؛ بعد همان را هم عوض کردند: اصلاً بايد کلاه شاپو باشد! اگر کسى جرأت مى‏کرد غير از کلاه پهلوى - کلاهى که آن موقع با اين عنوان شناخته مى‏شد - کلاه ديگرى سرش بگذارد، يا غير از لباس کوتاه چيزى بپوشد، بايد کتک مى‏خورد و طرد مى‏شد. اين چيزها را از غرب گرفتند! زنها حق نداشتند حجابشان را حفظ کنند؛ نه فقط چادر - چادر که برداشته شده بود - اگر روسرى هم سرشان مى‏کردند و مقدارى جلوى چانه‏شان را مى‏گرفتند، کتک مى‏خوردند! چرا؟ براى اين‏که در غرب، زنها سربرهنه مى‏آيند! اينها را از غرب آوردند. چيزى را که براى اين ملت لازم بود، نياوردند. علم که نيامد، تجربه که نيامد، جِدّ و جهد و کوشش که نيامد، خطرپذيرى که نيامد - هر ملتى بالاخره خصوصيات خوبى دارد - اينها را که نياوردند. آنچه را هم که آوردند، بى‏دريغ قبول کردند. فکر و انديشه را آوردند، اما بدون تحليل قبول کردند؛ گفتند چون غربى است، بايد قبول کرد. فرم لباس و غذا و حرف زدن و راه رفتن، چون غربى است، بايستى پذيرفت؛ جاى بروبرگرد ندارد! براى يک کشور، اين حالت بزرگترين سمّ مهلک است؛ اين درست نيست.
بيانات ‏در ديدار با ورزشکاران شرکت‏کننده در المپيک و پارالمپيک – مهر ??
شما ببينيد الان چقدر خرج مى‏کنند و زحمت مى‏کشند، براى اين‏که حجاب را در دنيا از بين ببرند؛ کشورهايى که خودشان را مهد آزادى هم مى‏دانند، مى‏بينيد که چه مى‏کنند براى مبارزه با حجاب. حالا همه آن تشکيلاتى که با حجاب مبارزه مى‏کنند يک طرف، اين خواهر ورزشکارِ مؤمن و دخترِ جوانِ ما که با حجاب اسلامى و لباس محجّب - يا با چادر يا با آن شکل زيباى ارزشى - جلوِ دوربينهاى دنيا ظاهر مى‏شود و نشان مى‏دهد که به اين ارزش پايبند است و اين صحنه در همه دنيا منعکس مى‏شود، اين يک طرف ديگر؛ او در واقع با اين کار، همه آن تبليغات را خنثى مى‏کند.
در ديدار جمعى از بانوان قرآن‌پژوه کشور – مهر ??
هميشه به شکل غلطى در نظامهاى طاغوتى به زن نگاه شده؛ امروز در غرب هم همين جور است. حالا عده‌اى از زنان - مثل خيلى از مردان - در همين نظامهاى غربى شخصيتهاى برجسته و محترم و پاکيزه‌اى ممکن است در بيايند، ليکن نگاه عمومى به زن که در فرهنگ غربى نهادينه شده، نگاه غلطى است؛ نگاه ابزارى است، نگاه اهانت‌آميز است. از نظر غرب، علت اينکه شما نبايد توى چادر باشيد، نبايد حجاب داشته باشيد، اين نيست که آزاد باشيد. شما داريد ميگوئيد من با حجاب هم آزادى دارم. او چيز ديگرى مورد نظرش است؛ زن را براى نوازش چشم مرد، براى بهره‌ورى نامشروع مرد، ميخواهند به شکل خاصى در جامعه ظاهر بشود. اين، بزرگترين اهانت به زن است؛ حالا ولو با چندين لفّاف تعارف‌آميز اين را بپوشانند و اسمهاى ديگرى رويش بگذارند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان