بسم الله
 
EN

بازدیدها: 692

بررسي حقوق زنان در اسلام-قسمت سي و هفتم(قسمت پاياني)

  1391/3/2
خلاصه: بررسي حقوق زنان در اسلام-قسمت سي و هفتم(قسمت پاياني)

دستاوردهاي مثبت جنبش اجتماعي زنان در جهان:

زنان علاوه بر فعاليت در زمينه‌هاي علمي و تحقيقاتي، در زمينه‌هاي اجتماعي و کسب مقام و جايگاه اجتماعي نيز دست به کار شده و توانسته‌اند برخي از خواسته‌هاي خود جامة عمل بپوشانند.
ابتدايي‌ترين حقي که زنان براي خود طلب کردند حق راي و شرکت در انتخابات بود تا از طريق آن به نوعي هويت اجتماعي دست يابند اين امر با ا عطاي حق راي به زنان در زلاندنو در سال 1893 آغاز شد و تا کنون نيز هم‌چنان ادامه دارد. اگر چه در برخي کشورهاي جهان هنوز زنان از اين حقوق ابتدايي محروم هستند.
در قرن حاضر حضور زنان در رأس امور سياسي، نشان دهندة حضور فعال زنان در صحنة سياست است. 
به نظر مي‌رسد براي ايجاد جامعه‌اي سالم و به دور از تبعيض بيش از هر چيز تشخيص نيازهاي استراتژيک و جنسيتي زنان و مردان بسيار ضروري است؛ زيرا، موضع گيري در برابر نيازهاي زنان همواره به نفع مردان تمام نمي‌شود.
گرچه مبارزه براي دستيابي به حقوق مساوي بين زن و مرد از قرن‌ها پيش شروع شده بوده اما جنبش معاصر زنان به معناي فعال و زندة آن از حدود سي سال پيش شکل گرفته است. تا سال 1960 زنان تنها از طريق مناسباتشان با مرد به عنوان همسر، مادر، فرزند و خانه‌دار، قابليت کسب هويت هنگام عينيت آنها بر عهده گرفتند و با خاتمه يافتن جنگ و بازگشت مردان به سرکارهايشان، دوباره به خانه برگشته، زندگي اجتماعي سابق خود را ادامه دادند. با ظهور عقايد، آرا و انديشه‌هاي متفاوت در زمينه حقوق و آزادي‌هاي بشري، زنان نيز با ايجاد جنبش‌هاي زنان وارد عرصه اجتماع و فعاليت‌هاي مختلف در زمينه انديشه‌هايي شدند که به طور عمده به مسايل آنان و روابطشان با مردان ارتباط مي‌يافت. 

نتيجه گيري

واقعيت اين است که ظهور فمينيسم و رواج آن نشانة بحران در تفکر معاصر غربي محصول رنسانس است که در ستيز با واقعيات طبيعي و داده‌هاي علمي (روان‌شناختي و زيست شناختي و ...) قرار دارد. فمينيسم در تمامي شاخه‌ها و جلوه‌هايش، هدف و نتيجه‌اي جز ايجاد اختلاف و ناسازگاري بين دو جنس و تشديد بحران عدم تفاهم انسان‌ها ندارد.
فمينيست‌ها با ناديده گرفتن نقش‌ها و کارکردهاي ويژه زنان و مردان سعي در ايجاد همانندي مصنوعي و بعضاً حتي انقياد مردان توسط زنان دارند.
انديشة فمينيستي از آثار تفکرات سکولاريسم، ليبراليسم و اومانيسم است و تنها در قلمرو «هوس مداري» و «آزادي مطلق» و «عدم توجه به وحي و احکام ديني» قابل طرح است و لذا به هيچ وجه با حقيقت و ماهيت ديني نسبتي ندارد، به همين جهت شعارهاي سطحي فمينيستي براي جامعه اسلامي وصله‌اي ناچسب است و کساني که در صدد ارائه تفسيرهاي ناصواب و بدون ضابطه و تخصصي از متون ديني ما، نوعي فمينيسم اسلامي را پديد مي‌آورند در واقع به دامان التقاط و روشنفکري يا عوام فريبي در غلتيده‌اند.
در اسلام، زن و مرد از حقوق مساوي اما غيرمشابه و يکنواخت برخوردارند، نقش مادري و تربيت فرزند از ارزش والايي برخوردار است ولي در عين حال، حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، با رعايت موازين شرعي و اخلاقي و تناسب شغل مطلوب بلکه احياناً واجب بوده و فقها و حقوق دانان ما نيز بايد با روشن‌بيني و در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان البته با رعايت معيارها و اصول صحيح ضابطه‌مند استنباط، در فهم متون ديني با استمداد از حقايق و واقعيات روز تلاش بيشتري نموده و راهکارهاي عملي‌تر و به روز ارائه کنند، در جهت جلوگيري از ستم بر زنان و بدرفتاري با آنها و نيز در تضمين حقوق مشروع اجتماعي و فردي آنها بکوشند.
----------------

منابع 

انسان ، سكولاريسم و حقوق زنان ، محمد تقي سبحاني ، كتاب نقد ، شماره 29 ، سال 1382. 
رضائيان ، علي ، تجزيه و تحليل طراحي سيستم ، انتشارات سمت ، تهران ، 1378. 
 رتيزر ، جورج ؛ نظريه جامع شناسي در دوران معاصر ، ترجمه محسن ثلاثي ، انتشارات علمي ، چاپ هفتم ، تهران ، 1382 . 
نورحسن فتيده، طاهره، حقوق زن در عهدين و قرآن، نشر فرهنگ گستر، تهران 1379 .
فمينيسم ، خاستگاه كنوانسيون ، فريبا علاسوند ، كتاب نقد ، شماره 29 ، سال 1382 . 
كنوانسيون در ترازوي فلسفه حقوق ، سيد ابراهيم حسيني ، كتاب نقد ، شماره 29 ، سال 1382. 
كنوانسيون در تحليل روان شناختي ، ميترا كاوه مريان ، كتاب نقد ، شماره 29 ، سال 1382. 
مطهري ، مرتضي ، نظام حقوق زن در اسلام ، انتشارات صدرا ، چاپ بيست و هفتم ، 1378. 
منزلت زن در نظام الهي ، مادي و معاهدات بين المللي ، ثريا مكنون ، كتاب نقد ، شماره سال 1382 . 
کار مهرانگيز پژوهشي در باب خشونت عليه زنان در ايران – انتشارات روشنگران – 1381
سازمان جهاني بهداشت –مدرنيته و زن – مترجم شهرام رفيع پور – نشر تنديس 1380
ريترز- جرج – نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر – ترجمه محسن تلاشي – انتشارات علمي
ساروخاني باقر – مقدمه اي بر جامعه شناسي خانواده – ص 136-135
اعزازي – شهلا – خشونت خانوادگي بازتاب ساختا رجامعه – مجله زنان ش 50
سروش- عبدالکريم – قسط وسط حقوق زنان – مجله زنان ش 59
رفع تيعيض عليه زنان از حرف تا عمل – شبکه خبري قسط / google 
ليلي صدر – بر اساس گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)  / google


پژوهشگر:حديثه بشين

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان