بسم الله
 
EN

بازدیدها: 754

تداوم چاپ ايران‌چك 50 هزار توماني

  1391/2/28
خلاصه: تداوم چاپ ايران‌چك 50 هزار توماني/تكليف دولت به ارائه گزارش موجودي صندوق توسعه ملي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، جلسه نوبت بعدازظهر خود را به دليل تشكيل جلسه كميسيون تلفيق براي بررسي مواد مراعا‌ مانده بودجه، با حدود يك ساعت تاخير و با حضور 147 نفر از نمايندگان مجلس آغاز كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا باهنر در پايان جلسه نوبت صبح، اعلام كرده بود كه كميسيون تلفيق از ساعت يك و نيم تا 3 بعدازظهر، مواد مراعا مانده بودجه را در جلسه‌اي بررسي كند تا در صورت امكان ،‌ امشب بررسي لايحه بودجه به پايان برسد.

مجلس شوراي اسلامي در جلسه نوبت عصر وارد بررسي مواد الحاقي به لايحه بودجه شد و در اولين مصوبه خود در اين نوبت، وزارت نيرو را ملزم به خريد تضميني آب براي محل‌هاي فاقد آب شرب سالم كرد.

وزارت نيرو ملزم به خريد تضميني آب براي محل‌هاي فاقد آب شرب سالم شد

مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه، وزارت نيرو را ملزم به خريد تضميني آب براي شهرها و روستاهاي فاقد آب شرب سالم كرد.

نمايندگان مجلس در نوبت جلسه عصر امروز بند الحاقي 17 لايحه بودجه 91 در بخش هزينه‌اي را تصويب كردند.

بر اين اساس به منظور تامين آب شرب سالم و بهداشتي روستاها و شهرها و محل‌هاي اسكان عشاير كه فاقد اب شرب سالم بوده و از سالهاي اخير نيزاز بابت خشكسالي مشكل آنها تشديد شده است در سال 91 وزارت نيرو با اولويت موارد مذكور از محل اعتبارات و از جمله تضميني آب اقدام نمايد.

همچنين نمايندگان بند الحاقي 16 لايحه بودجه 91 را تصويب كردند كه طبق آن دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان رديف مكلف شدند نسبت به اجراي كليه احكام مربوط به خانواده شهدا، ايثارگران و خانواده آنان كه در برنامه پنج ساله پنجم توسعه به آن تصريح شده است در سقف بودجه مصوب اقدام كند.

دولت ملزم به احداث فضاي آموزشي و مذهبي در مسكن مهر شد

مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه، دولت را ملزم كرد كه در اجراي شهرهاي جديد مسكن مهر،‌ فضاهاي بهداشتي و مذهبي را نيز احداث كند.

نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني نوبت عصر امروز بند الحاقي 18 لايحه بودجه 91 در بخش هزينه‌اي را تصويب كردند.

بر اين اساس در سال 1391 دولت موظف شد در طراحي و اجراي شهرهاي جديد و مسكن مهر نسبت به احداث فضاهاي بهداشتي، درماني،‌ فرهنگي، مذهبي، آموزشي و ساير زيرساخت‌هاي مورد نياز اقدام كند.

همچنين نمايندگان پيش از اين بند الحاقي 15 لايحه بودجه در بخش درآمدي را تصويب كرده بودند كه در اين رابطه تحصيل ايثارگران وحافظان كل قرآن در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و موسسات پژوهشي اعم از دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و پژوهشي دولت رايگان شده بود.

در ادامه نمايندگان در جلسه علني امروز بخشي هزينه‌اي مربوط به بند الحاقي 15 را تصويب كردند كه طبق آن، هزينه‌هاي مربوط به مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي نيز از طريق دستگاه‌هاي ذيربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي هر نيم سال تحصيلي پرداخت مي‌شود.

اجازه مجلس به رييس دستگاه قضا براي جابه‌جايي اعتبارات سازمان‌هاي ذي‌ربط

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز و در جريان رسيدگي به جزييات بخش هزينه‌اي لايحه بودجه به رييس دستگاه قضا اجازه دادند اعتبارات مربوط به اين قوه را بين سازمان‌هاي ذي‌ربط خود جابه‌جا كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به موجب اين مصوبه، رييس قوه قضاييه مجاز است اعتبارات قوه قضاييه و سازمان‌هاي وابسته را با رعايت قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بدون افزايش در سرجمع اعتبارات، بين دستگاههاي مذكور جابه‌جا كند.

بيماران روحي و رواني و معتادان، دفترچه درماني رايگان دريافت مي‌كنند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز، مصوبه‌اي را گذراندند كه بر اساس آن بيماران روحي و رواني و معتادان دفترچه درماني رايگان دريافت مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بر اساس اين مصوبه، سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است براي افرادي كه به دليل بيماري‌هاي روحني و رواني و اعتياد از طريق قوه قضاييه يا نيروي انتظامي برحسب ضرورت به بيمارستان‌ها اعزام مي‌شوند و داراي دفترچه بيمه خدمات درماني نيستند، از محل بيمه ايرانيان نسبت به صدور دفترچه درماني رايگان اقدام نموده و مطابق صورت هزينه‌هاي ارسالي دانشگاهي و مراكز درماني نسبت به پرداخت هزينه اقدام كند.

نمايندگان مجلس در مصوبه‌ي ديگري به سازمان تامين اجتماعي اجازه دادند به افرادي كه حداقل 10 سال حق بيمه پرداخت كرده و به سن 60 براي مردان و 55 براي زنان رسيده‌اند يا به هر دليلي به تشخيص كميسيون‌هاي پزشكي تامين اجتماعي در سنين كمتر از موارد فوق، از كارافتاده شده‌اند ولي از حق مستمري برخوردار نمي‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي آنان را پرداخت كند.

هم‌چنين مقرر شد افرادي كه كمتر از 10 سال حق بيمه پرداخت كرده‌اند بتوانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا 10 سال به نرخ سال جاري از امتياز بازنشستگي اين بند برخوردار شوند.

بر اساس اين مصوبه، آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور حداكثر ظرف سه ماه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

با تصويب مجلس؛10 ميليارد تومان به اتحاديه‌هاي فرش دستبافت پرداخت مي‌شود

مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه مقرر كرد كه با هدف توليد فرش‌هاي مناسب و برگزاري نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي، مبلغ 10 ميليارد تومان به اتحاديه‌هاي فرش دستبافت پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در جلسه علني عصر امروز (چهارشنبه) بند الحاقي 26 لايحه بودجه 91 در بخش هزينه‌اي را تصويب كردند.

بر اين اساس در اجراي بند "ن" ماده 194 قانون برنامه پنج ساله پنجم به منظور آموزش و سطح‌بندي قاليبافان و ناظران فني، تهيه مواد اوليه داخلي و خارجي،‌ توليد فرش‌هاي مناسب،‌ پرداخت اجرت توليد، تبليغات داخلي و خارجي، بازاريابي خارجي، برگزاري نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي و ايجاد مراكز دائمي فروش در كشورهاي مورد نظر مبلغ يكصد ميليارد ريال به اتحاديه‌هاي فرش دستبافت پرداخت مي‌گردد تا با همكاري مركز ملي فرش ايران به اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي تحت پوشش خود پرداخت كنند.

همچنن مركز ملي فرش ايران و اتحاديه‌هاي فرش دستبافت متعهد به نظارت بر اجراي اين بند مي‌باشند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز مكلف شد كه پيگيري و وصول وجه فوق از دولت و پرداخت اتحاديه‌هاي فرش دستبافت را دنبال كند.

بر اساس اين گزارش، بند "ن" مااده 194 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تكاليفي براي دولت براي حمايت از توسعه و هدفمندسازي پژوهش و آموزش،‌توسعه تجارت الكترونيكي فرش، ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و مورد نظر براي هويت‌بخشي، حمايت از ايجاد و توسعه و تاسيس كارهاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه‌ها و شركت‌هاي فرش دستبافت و همچنين افزايش سهم صادرات و بازاريابي داخلي و خارجي مقرر كرده است.

مجلس، روش پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي دانشگاه‌ها را مشخص كرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به بندهاي الحاقي به لايحه بودجه سال 91، تصويب كردند پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي دانشگاه‌هاي كشور در سال 91 طبق شيوه‌اي كه خزانه‌داري كل كشور در اختصاص بودجه پيش‌‌بيني كرده است، انجام شود.

به گزارش ايسنا، مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي ديگر بندي از ماده 224 قانون برنامه توسعه را كه در خصوص محل هزينه‌كرد بودجه جمعيت هلال‌احمر براي حوادث غيرمترقبه، سوانح و امداد و نجات و همچنين تجهيز پايگاه‌هاي هوايي، دريايي و زميني اين جمعيت است را اصلاح كرد.

مبلغ يك هزار و 500 ميليارد ريال از محل اعتبارات موضوع بند (شين9 ماده 224 برنامه پنجم توسعه كه در خصوص اختصاص بودجه به جمعيت هلال‌احمر براي حوادث غيرمترقبه، سوانح و امداد و نجات و همچنين تجهيز پايگاه‌هاي هوايي، دريايي و زميني اين جمعيت مي‌باشد، به صندوق بيمه كشاورزي تخصيص مي‌يابد.

اين مصوبه به دليل مغايرت با قانون برنامه پنجم توسعه به دو سوم راي نمايندگان نياز داشت كه از 213 نماينده حاضر، 147 نفر با اين پيشنهاد موافقت كردند.

با راي مجلس، مجوز چاپ ايران‌چك 50 هزار توماني به بانك مركزي داده شد

مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه 91، به بانك مركزي مجوز داد تا اقدامات لازم را براي تداوم چاپ و انتشار ايران‌چك 50 هزار توماني در سال جاري انجام دهد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني امروز (چهارشنبه) بند الحاقي 25 لايحه بودجه 91 در بخش هزينه‌اي را تصويب كردند.

بر اين اساس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است اقدامات لازم را در زمينه تداوم چاپ و انتشار ايران چك بانك مركزي با طرح‌هاي موجود و با مسدود نمودن معادل ريالي مبالغ ايران‌چك‌هاي منتشره تحت نظارت هيات نظارت اندوخته اسكناس طبق قانون پولي و بانكي كشور به عمل آورد.

قسيم عثماني نماينده بوكان، پيش از اين تصويب اين ماده، پيشنهاد حذف كل اين بند از كل لايحه با اين استدلال كه انتشار ايران‌چك قانوني نيست، مطرح كرد و گفت: با توجه به نظر اخير هيات تطبيق مصوبات مبني بر غيرقانوني بودن چاپ مجدد انتشار ايران‌چك، وجود چنين بندي قانوني نيست و بدان معناست كه بانك مركزي مي‌تواند طبق قبل كارهاي قبلي‌اش را ادامه دهد و ايران چك چاپ كند.

در ادامه نماينده دولت ضمن مخالفت با پيشنهاد حذف كل اين بند، گفت: با توجه به مشكلاتي كه به دليل تحريم‌ها براي افزايش چاپ اسكناس وجود دارد و 60 درصد از ارزش پولي كشور از طريق مبادلات ايران چك تامين مي‌شود از اين رو حذف اين بند و به دنبال آن جلوگيري از انتشار مجدد ايران چك مشكلاتي را براي كشور به دنبال مي آورد.

وي افزود: در اين ماده مقرر شده است كه هيات نظارت اندوخته اسكناس، بر چاپ ايران چك نظارت داشته باشد و جواز لازم را بدهد. از شما نمايندگان درخواست دارم كه اجاز دهيد ايران چك به همين ترتيب منتشر شود و ترتيبات بانكداري الكترونيكي را دولت فراهم كند.

به گزارش ايسنا، علي لاريجاني رييس مجلس در ادامه با بيان اينكه انتشار ايران چك اشكالات قانوني دارد، گفت: قرار نيست مجلس كاري خلاف قانون انجام دهد تا با دادن مجوز، كاري را قانوني جلوه دهد.

رييس مجلس شوراي اسلامي با طرح اين پرسش از نماينده دولت كه چرا اسكناس‌هاي درشت‌تري را منتشر نمي‌كنيد،‌گفت: نمي‌توان نظامات كشور را به هم زد، شما مي‌توانيد به جاي ايران چك، تعداد بيشتري اسكناس با رقم‌هاي بيشتر چاپ كنيد. كشور ما مشكل كاغذ ندارد و از اين لحاظ كشوري غني به شمار مي‌آيد.

در ادامه محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون تلفيق، با حضور در پشت تريبون ضمن مخالفت كميسيون با حذف اين بند گفت: انتشار ايران چك‌ها مجوز قانوني نداشت و به همين دليل تطبيق مصوبات ايرادي نسبت به آن گرفت.راه‌حل برطرف‌شدن اين مشكل آن است كه اسكناس‌ها در قطعات بزرگ‌تر چاپ شود كه اين موضوع نيز احتياج به گرفتن مجوزهاي بسياري است كه در كوتاه مدت امكان‌پذير نمي‌باشد.

وي ادامه داد: در همين راستا كميسيون تلفيق براي جلوگيري از كاري خلاف قانون، تصويب كرد كه ايران چك‌ها با تاييد و مجوز و تحت نظارت هيات نظارت اندوخته اسكناس انجام شود.

مفتح با تاكيد بر اينكه انتشار ايران چك در سال جاري با رعايت تمامي ضوابط انتشار پول انجام مي‌شود، گفت: در صورتي كه بخواهيم ايران چك را در سال جاري از رده خارج كنيم نمي‌توان اسكناس‌ها با قطعات بزرگتر را جايگزين كرد و اين كار نقدينگي كشور را مشكل مواجه مي‌كند.

وي خاطر نشان كرد كه انتشار ايران چك، ادامه لايحه دولت براي چهار صفر از پول ملي است كه در عمل انجام مي‌شود.

سرانجام نمايندگان با 52 راي موافق، 84 راي مخالف و 27 راي ممتنع از مجموع 204 راي با حذف اين بند مخالفت كردند.

به گزارش ايسنا، چندي پيش رييس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي انتشار ايران چك را بر اساس نظر هيات تطبيق مصوبات غيرقانوني اعلام كرده بود.

اختصاص يك ميليارد تومان جهت قطع وابستگي به واردات محصولات پروتيني دامي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز مصوبه‌اي را در بخش هزينه‌اي لايحه بودجه گذراندند كه بر اساس آن تا يك ميليارد تومان براي قطع وابستگي به واردات محصولات پروتيني دامي اختصاص مي‌يابد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اين مصوبه، درآمد حاصل از واريز 250 تومان به ازاي هر كيلوگرم واردات گوشت و 100 تومان به ازاي هركيلوگرم واردات مرغ، تا سقف يك ميليارد تومان براي انجام تحقيقاتي كاربردي به منظور قطع وابستگي به واردات محصولات پروتئيني دامي و رسيدن به خودكفايي و توليد بهينه اين محصولات در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (تحقيقات كاربردي علوم دامي كشور) قرار مي‌گيرد.

ممنوعيت دريافت سود وكارمزد بيش ازنرخ مصوب بانك‌ها/فرهنگ‌سازي صداوسيمابراي مصرف كالاي داخل

فرهنگ‌سازي صداوسيما براي مصرف كالاي توليد داخل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (چهارشنبه)، مصوباتي را در راستاي حمايت از توليد و سرمايه و كار ايراني گذراندند كه بر اساس يكي از اين مصوبات، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي مجاز به دريافت سود و كارمزد بيش از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار نيستند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا،‌نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي ديگر وزارت نفت را موظف كردند به منظور تسريع در گازرساني به واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي، صنعتي،‌معدني و تجاري تا زمان اتصال واحد به شبكه سراسري گاز طبيعي، سوخت مايع مورد نياز واحد را در قبال اخذ وجه به قيمت مصوب مربوط به بخش كشاورزي، صنعتي، معدني و تجاري تامين و تحويل دهد.

به موجب مصوبه ديگري، سازمان صداوسيما موظف شد به منظور ترويج فرهنگ مصرف كالاي توليد داخل، ‌از محل منابع داخلي نسبت به تهيه برنامه‌هاي ويژه و عمومي در جهت فرهنگ‌سازي مصرف كالاي توليد داخلي، حمايت از سرمايه و اشتغال اقدامات لازم را انجام دهد، پيش از اين مجلس در بررسي بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه مقرر كرده بود كه نرخ تبليغات كالاهاي توليد داخل در صداوسيما نسبت به سال 90 افزايش نيابد.

در مصوبه ديگري، دولت موظف شد به منظور تسهيل، حمايت از سرمايه‌گذاري، توليد، اشتغال، تسريع امور، شفافيت و كاهش هزينه‌هاي توليد و خدمات با رعايت قوانين موضوعه، حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به بازنگري و تصويب كليه مراحل، فرآيندها، استعلام‌ها و ساير موارد مشابه و نيز پروانه‌ها و مجوزهاي فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام و مراتب را از طريق روزنامه رسمي و رسانه‌هاي عمومي و روش‌هاي مقرر در اين ماده ، اعلام عمومي كند.

با تصويب مجلس،دولت موظف به ارائه گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (چهارشنبه) و در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه، دولت را موظف كردند گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي را به مجلس ارائه كند.

به گزارش خبرنگار پارلامني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اين مصوبه، دولت موظف است گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي سال 1391 را همراه لايحه بودجه سال 1392، ارائه كند.

بر اين اساس هيات عامل موظف است گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي را به صورت سه ماهه در پايان هر فصل به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه كند.

سقف افزايش حقوق و مزاياي شركت‌هاي دولتي همانند سال 90 توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز و در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه مقرر كردند سقف افزايش حقوق و مزاياي شركت‌هاي دولتي همانند سال 90 توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اين مصوبه، سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي به كاركنان و مديران خود در سال 90 توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود.

طبق اين مصوبه از ابتداي سال، اجراي بودجه اين شركت‌ها در سقف ياده شده امكان‌پذير است.

در اين مصوبه آمده است در اصلاحيه بودجه سال 90 عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان،‌عيدي و نظاير آن و همچنين كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و اعضاي هيات مديره نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي و شركت‌هايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت‌هاي قانوني منظور شده در بودجه سال 90 شركت‌هاي مذكور، مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون ممنوع است.

طبق اين مصوبه در مواردي كه حقوق و مزايا و ساير پرداخت‌ها كمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزايش متوسط سال قبل پس از تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي يا هيات امنا و عناوين مشابه بلامانع است.

اعتبارات تملك دارايي‌هاي مساجد جامع و اماكن مقدس از طريق سازمان ميراث فرهنگي هزينه مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز مصوبه‌اي را در بخش هزينه‌اي لايحه بودجه گذراندند كه بر اساس آن اعتبارات تملك دارايي‌هاي مساجد جامع و اماكن مقدس از طريق سازمان ميراث فرهنگي هزينه مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به موجب اين مصوبه، اجازه داده مي‌شود اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط به مساجد جامع و اماكن مقدس ثبت شده به عنوان ميراث فرهنگي به منظور حمايت، احيا و توسعه وضعيت ميراث فرهنگي ديني،‌از طريق سازمان ميراث فرهنگي،‌صنايع دستي و گردشگري به عنوان دستگاه اجرايي هزينه شود.

بر اساس اين مصوبه، رعايت موازين شرع در خصوص اقدامات اين بند الزامي است.

دريافت و پرداخت وجوه توسط دستگاه‌ها،خارج از قانون، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي‌ است

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (چهارشنبه)، مصوبه‌اي را در بخش هزينه‌اي لايحه بودجه گذراندند كه بر اساس آن دريافت و پرداخت هر گونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرايي دولتي بايد در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه 91 و قوانين موضوعه كشور از جمله قانون هدفمند كردن يارانه‌ها باشد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اين مصوبه، هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.

طبق اين مصوبه، كليه مسئولين و مقامات ذيربط، معاونين، مديران، ذي‌حسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حكم هستند.

با تصويب مجلس؛جانبازاني كه صورت سانحه ندارند تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‌گيرند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز و در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه كل كشور سال 91 مقرر كردند جانبازاني كه صورت سانحه ندارند تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‌گيرند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به موجب اين مصوبه، افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و رواني شده‌‌اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني همزمان ندارند، با معرفي يگان‌هاي اعزام كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تاييد قرار مي‌گيرد و متناسب با ميزان جانبازي آنها،‌تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثاگران قرار مي‌گيرند.

مجلس به دولت مجوز جبران زيان واردكنندگان و صادركنندگان كالا را داد

مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي به دولت مجوز داد تا نسبت به جبران زيان واردكننده و يا صادركننده كالا كه از اعمال سياست‌هاي قيمت‌گذاري متضرر شده است اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني نوبت عصر امروز، بند الحاقي 40 لايحه بودجه سال 91 را در بخش هزينه‌اي تصويب كردند.

بر اساس اين مصوبه به دولت اجازه داده شد تا نسبت به جبران زيان اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي وارد كننده يا صادركننده كالا از اعمال سياست‌هاي قيمت‌گذاري توسط دستگاه‌هاي اجرايي يا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومي و نيز رديف‌هاي اصلي و متفرقه دستگاه‌هاي مربوط اقدام كند. همچنين در اجراي اين بند استفاده از منابع داخلي دستگاه‌هاي اجرايي مجاز است.

همچنين نمايندگان بند ديگري از لايحه بودجه در بخش هزينه‌اي را تصويب كردند كه بر اساس آن در سال 91 كليه قوانين عام و خاص كه احكام و تكاليفي براي بودجه تعيين كرده‌اند فقط در چارچوب احكام اين قانون و قانون برنامه پنجم توسعه و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولي‌ها قابل اجرا است.

با تصويب مجلس؛ احتساب موافقتنامه‌ اعتبارات هزينه‌اي سال90 منوط به ارائه گزارش عملكرد است

مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه 91 مقرر كرد كه موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سال 90 پس از ارائه گزارش عملكرد مالي و فيزيكي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني محسوب گردد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني نوبت عصر امروز (چهارشنبه) بند الحاقي 39 لايحه بودجه 91 را تصويب كردند.

بر اساس اين بند، موافقت‌نامه اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بودجه سال 90 با اعمال ارقام مندرج در قانون بودجه سال 91 پس از ارائه گزارش عملكرد مالي و فيزيكي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني مربوط اصلاح شده محسوب مي‌گردد.

همچنين در صورت نياز به اصلاحات ديگر، در مورد طرح‌ها و رديف‌هاي جديد دستگاه‌ها موظفند با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور يا استانداري ذيربط موافقتنامه مبادله كنند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان بندي ديگر از لايحه بودجه 91 را تصويب كردند كه طبق آن تخصيص و پرداخت اعتبار رديف‌هاي درآمدي ـ هزينه‌اي و درآمد اختصاصي به دستگاه‌هاي اجرايي به استثناي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي با احتساب اعتباري كه دستگاه مربوط از محل ساير رديف‌ها دريافت مي‌دارد، به عمل مي‌آيد.

همچنين بند ديگري از مصوبه مجلس، اعتبارات مندرج در پيوست‌ها، جداول و رديف‌هاي قانون بودجه با رعايت احكام و تكاليف قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، قانون اساسي و ساير الزامات قانوني (به استثناي موارد تصريح شده در احكام اين قانون) قابل مصرف است.

با اصرار نمايندگان؛ جلسه علني نوبت عصر پايان يافت/پنج‌شنبه آخرين جلسه بررسي بودجه در مجلس

محمدرضا باهنر در كسوت رييس جلسه ضمن اعلام پايان جلسه علني نوبت عصر امروز، گفت: در حالي كه قرار بود امشب بررسي بودجه به اتمام برسد، اما گويا برخي نمايندگان اصرار دارند كه بررسي لايحه فردا تمام شود به همين خاطر جلسه را اكنون به پايان مي‌رسانيم.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا باهنر در جلسه علني نوبت عصر امروز، در پايان جلسه علني گفت: فكر مي‌كرديم كه دوستان براي اتمام بررسي لايحه بودجه امشب مشكل نداشته باشند، اما گويا برخي اصرار دارند كه جلسه را اكنون ختم كنيم.

وي افزود: رديف‌هاي بودجه بين نمايندگان طبق مصوبه دولت و با تغييرات توزيع شده است كه اگر نمايندگان تا ساعت 19 در جلسه باقي مي‌مانند، كار بررسي بودجه تا حد زيادي تمام مي‌شد.

در اين هنگام برخي نمايندگان مدام با فريادهايي اصرار داشتند جلسه را ترك كرده و باهنر پايان جلسه را اعلام كند كه برهمين اساس نايب رييس مجلس گفت: جلسه نوبت عصر را با اصرار دوستان به پايان مي‌رسانيم.

به گزارش ايسنا، پايان جلسه نوبت عصر امروز در ساعت 18:15 در حالي انجام شد كه چند دقيقه قبل از آن باهنر خطاب به نمايندگان تاكيد كرده بود كه امشب مجلس بعد از نماز مغرب جلسه دارد تا لايحه بودجه به اتمام برسد و كار بررسي به فردا كشيده نشود.

نمايندگان در جلسه نوبت عصر حدود 25 بند لايحه از بودجه 91 را تصويب كردند كه از مهم‌ترين آنها اختصاص 10 ميليارد تومان به اتحاديه فرش دست بافت، خريد تضميني آب براي مناطق فاقد آب شرب سالم است.

كار بررسي لايحه بودجه تا بند الحاقي 43 انجام شد و علي‌رغم پيشنهادات متعدد نمايندگان، بررسي اين بند به فردا موكول شد. جلسه علني فردا، صبح ساعت 8 صبح شروع مي‌شود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان