بسم الله
 
EN

بازدیدها: 721

گاه شمار وکالت-قسمت نهم

  1391/2/25
خلاصه: توقف انتخابات کانون هاي وکلاي دادگستري با تصويب طرح قانوني نحوه اصلاح کانون هاي وکلاي دادگستري (16 مهر 1370)
بالاخره هفدهم مهر ماه سال 1370 براي برگزاري اولين انتخابات هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز پس از انقلاب تعيين شد و فعاليت هاي انتخاباتي و تبليغاتي کانديداها آغاز شد.  مخالفين برگزاري اين انتخابات نيز فعاليت هاي خود را آغاز کردند. در تاريخ هفتم شهريور 1370 پانزده نفر از نمايندگان مجلس با ارايه طرح "تفويض اختيار به رييس قوه  قضاييه براي انتخاب سرپرست کانون هاي وکلاي دادگستري " خواستار تصويب آن با تغيير در دستور جلسه مجلس شدند که با راي 186 نفر از نمايندگان در دستور کار مجلس قرار گرفت اما پس از بررسي طرح با مخالفت اکثريت نمايندگان مورد پذيرش قرار نگرفت.

مورخ 27  شهريور مجددا طرح دو فوريتي با عنوان " طرح اصلاح قانون وکالت دادگستري" با امضاي 70 نفر از نمايندگان مجلس با هدف کاهش سن و سابقه قانوني متقاضيان عضويت در هيات مديره کانون هاي وکلاي دادگستري مورد بررسي نمايندگان قرار گرفت.پس از تصويب دو فوريت اين طرح ، مجلس در تاريخ سي و يکم شهريور ماه شاهد گفتگو هاي نمايندگان در اين باره بود و در نهايت با مخالفت اکثريت نمايندگان رد شد.( مشروح مذاکرات نمايندگان در اين خصوص در گاه شمار وکالت شماره 5 درج شده است.)

با نزديکي زمان برگزاري انتخابات  و دو روز مانده به آن ، طرحي دو فوريتي به عنوان " طرح قانوني اصلاح کانون هاي وکلاي دادگستري " در دستور کار مجلس قرار گرفت و با تصويب دو فوريت و محتواي طرح با اصلاحات نمايندگان به هياتي نه نفره مرکب از شش نفر از وکلاي دادگستري و سه نفر از قضات دادگستري به انتخاب رييس قوه قضاييه ماموريت بازسازي کانون هاي وکلاي دادگستري با رعايت شرايط اين قانون و در مدت يک سال داده شد. به موجب تبصره 2 ماده 1 اين قانون و تا پايان مهلت اجراي اين قانون انتخابات هيات مديره کانون هاي وکلاي دادگستري متوقف گرديد که اين مهلت در ارديبهشت 1372 به مدت دو سال ديگر تمديد گرديد. اين شماره از گاه شمار وکالت  مشتمل بر مشروح مذاکرات نمايندگان در اين باره مي باشد.

-------------------------------------

رييس جلسه: مهدي کروبي. دوره سوم.مورخ 14/7/1370

اعلام وصول طرح قانونى نحوه اصلاح كانون هاى وكلاى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران با دو فوريت و تصويب دو فوريت آن‏ نايب رئيس يك دو فوريتى ديگر داريم مطرح كنيد. منشى عنوان طرحى كه با قيد دو فوريت تقديم شده اين است: طرح قانونى نحوه اصلاح كانون هاى وكلاى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران. يكى از طراحان صحبت كنند. آقاى موسوى تبريزى.

سيد حسين پور مير غفارى (موسوى تبريزى) بسم الله الرحمن الرحيم. نمايندگان محترم توجه بكنند من فعلا در رابطه دو فوريت طرح صحبت مى كنم، چون دو فوريتش مطرح است، ان شاء الله در رابطه با اصل طرح اگر تصويب شد، خدمت شما بعداً صحبت خواهد شد. شما مى دانيد كه قانون بازسازى كانون وكلا تصويب شده بود ولى متاسفانه بعد از تمام شدن مدت مصوبه، از طرف شوراى عالى قضائى آن زمان و مسئولين قضائى كارى براى تصفيه و بازسازى و كلا انجام نگرفت و مدت آن تصفيه و بازسازى تمام شد، احتياج به قانون دارد كه سريعاً اين بازسازى انجام بگيرد در مدت مشخصى. از آن طرف چون مدت بازسازى در آن زمان تمام شده كانون وكلا مى تواند انتخابات انجام بدهد و انتخابات را در 17 مهر ماه يعنى پس فردا اعلام كردند. توجه كنيد كه اين انتخابات بدون تصفيه و بازسازى كانون وكلا و خود وكلا انجام بگيرد بعداً مشكلاتى خواهد داشت با توجه به اينكه اخيراً شما قانون تعيين وكيل در دادگسترى ودادگاه هاى انقلاب و دادگاه هاى ويژه و دادسراى انتظامى قضات را تصويب كرديد.   من تقاضايم اين است چون آن هفته هم مساله تعيين هيات مديره كانون وكلا از طرف رئيس قوه قضايه در اينجا تصويب نشد، لا اقل شما اين دفعه دوفوريت اين طرح را تصويب بكنيد كه بازسازى وكلا تا يك سال انجام بگيرد و در اين طرح است كه كانون وكلا انتخابات هيات مديره را تا يكسال به تاخير بياندازند يعنى تا تمام شدن بازسازى ان شاء الله با اين شرايطى كه شما در اين طرح تصويب مى كنيد كانون وكلا بازسازى بشود و بعد از يك سال بازسازى انتخابات هيات مديره و رئيس كانون وكلا انجام بگيرد به نظر من دو فوريتش محرز است آقايان كمك كنند حتماً اين امر انجام بگيرد والسلام عليكم.

منشى مخالف، آقاى بهزاديان:

محمد رضا بهزاديان بسم الله الرحمن الرحيم. برادران عزيز توجه كنند در مخالفت با دو فوريت اين طرح من عرض مى كنم اولًا آقاى موسوى تبريزى فرمودند انتخابات پس فرداست ولو اينكه شما الان دو فوريت را تصويب كنيد و پس فردا صبح تا ظهر هم وقت مجلس را بگيرد و اين تصويب بشود شوراى نگهبان تا آخر وقت ادارى پس فردا نمى رسد جواب بدهد مى رود روز بعدش انتخابات برگزار شده يعنى بي خود شما وقت مجلس را يك روز تلف مى كنيد و قانونى است كه به نتيجه نمى رسد، روز هفدهم فرموديد حالا به هفدهم هم نمى رسد. نكته دوم، من تعجب مى كنم در طول 3 هفته گذشته دو طرح يك فوريتى در رابطه با اين كانون وكلا دادند يك عده آوردند خواستند سابقه 10 سال را بكنند 5  سال به خاطر اينكه يك عده ديگر وارد كانون بشوند، مجلس به آن راى نداده طرح هم دو فوريتى بوده يك روز هم وقت مجلس را گرفتيم. باز آورديد طرح ديگرى كه رياست كانون وكلا را بدهيد به رئيس قوه قضائيه باز وقت مجلس گرفته شده و مجلس راى نداده آخر از همه مگر مجلس بايد كار نكردن همه دستگاه ها را به دوش بگيرد؟ خودتان مى فرمائيد قانونى بوده تصويب شده قرار شده پاكسازى بكنند در طول چند سال كه وقت بوده آقايان كارى انجام نداده اند، حالا آقايان دلشان نسوخته، باز دوباره مى گوئيم كه آقا بيا مجلس حالا تو يك قانون ديگر.. من مى گويم كه شما اول بيائيد رسيدگى كنيد وضع آنهايى را كه مسئول بودند كه اين بازسازى را انجام بدهند و نداده اند. يك گزارشى به مجلس بدهيد شما كه عضو كميسيون اصل نود هستيد اهمال كارى آقايان را اينجا بگوئيد، بعد بگوئيد حالا ما هم بيائيم دوباره وظيفه خودمان عمل كنيم اين كه نشد كه ما هر روز بيائيم وقت مجلس را بگيريم در طول سه هفته دو طرح دو فوريتى، يك فوريتى مجدداً حالا طرح دو فوريتى بدهيم كه يك عده اى كار نكرده اند در اين مملكت بنابراين من با دو فوريت مخالفم.

منشى موافق فوريت، آقاى پناهنده:

على پناهنده بسم الله الرحمن الرحيم. من توجه همكاران محترم نمايندگان عزيز را جلب مى كنم به اهميت دو فوريت اين طرح. اول من پاسخ آقاى بهزاديان را خدمتشان عرض كنم كه فرمودند شما هر كارى هم كه بكنيد براى روز هفدهم به درد نمى خورد و دردى را دوا نمى كند جناب آقاى بهزاديان ماده (7) اين طرح اين است: «اين قانون از زمان تصويب لازم الاجراست» اولًا دو فوريتى در مجلس مطرح مي شود پيشنهادها را هم مى دهند همان روز هم شوراى نگهبان نظريه اش را مى دهد و كار تمام مي شود اينكه شما بگوئيد كه تمام نمى شود اين طور نيست و ماده (7) مى گويد اين قانون از زمان تصويب لازم الاجراست. و اما در رابطه با مطلب ديگرى كه شما فرموديد، فرموديد مگر مجلس بايد كار نكردن بقيه دستگاه ها را جبران بكند، آن يك مساله ديگر است ربطى به قضيه قانون گذارى مجلس ندارد مانعة الجمع نيست، آن كه شما مى فرمائيد بپرسيد چرا كار نكردند آن يك مطلب جداگانه مي شود پرسيد ولى اين مساله الان بسيار ضرورى و حياتى است. نمايندگان محترم ببينيد آقايان آمدند روز هفدهم مى خواهند انتخابات برگزار كنند بعد هنوز كانون وكلا پاكسازى نشده، من نمى گويم وكلاى محترم همه شان طاغوتيند ولى مطمئناً يك عده اى شان آدم هاى نادرستيند، يك عده اى شان هم آدم هاى درستند بايد آدم هاى خوب و بد تشخيص داده بشوند. شما در اين كشور يك نفر را مى خواهد بيايد پاسدار بشود برايش گزينش مي گذاريد و كلى مراحل را بايد طى بكند كه آيا اين معتقد به نظام جمهورى اسلامى است يا نه آيا اين قبلًا چطور بوده، چطور نبوده، كانون وكلاى دادگسترى آن قدر اهميت دارد كه با كارهاى خرده ريز قانونى كه بلدند مى توانند حتى اگر بى دين باشند يك قتل را پايمال بكنند يا يك آدم غير قاتل را قاتل معرفى كنند، اين قدر كار مهمى است، اگر دين نداشته باشند عرض مى كنم، شما مى خواهيد اين اصلا گزينش نداشته باشد. آنچه كه در اين طرح آمده اين است آن كسانى كه مى خواهند در اين كار وارد بشوند بايستى كه از وزراء رژيم قبل و معاونينشان نباشند، از نمايندگان مجلس شوراى ملى سابق نباشند، از مامورين و منابع ساواك نباشند و اين جور چيزها، به خاطر اينكه وقت بسيار محدود و كم است، من خواهش مى كنم كه به دو فوريت اين راى بدهيد والا پس فردا انتخابات برگزار مى كنند و كار از دست مى رود. والسلام عليكم و رحمة الله.

نايب رئيس حضار 182 نفر، آقاى منتخب نيا عنوان دو فوريتى را براى راى گيرى مطرح كنيد. منشى عنوان طرح اين است «طرح قانونى نحوه اصلاح كانون هاى وكلاى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران». نايب رئيس موافقان با اصل دو فوريت طرح قيام بفرمايند (اكثر برخاستند) تصويب شد.
نويسنده: ابراهيم يوسفي محله-وکيل دادگستري و دبير کميسيون انتشارات کانون وکلاي دادگستري مرکز

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان