بسم الله
 
EN

بازدیدها: 743

زنان و اينترنت در هزاره سوم-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1391/2/23
خلاصه: زنان و اينترنت در هزاره سوم-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

راهکارهاي عملي:


«اکرم گودرزي» کارشناس ارشد مديريت آموزشي دانشگاه اصفهان در مقاله خود راهکارهاي عملي جهت نهادينه ساختن مشارکت زنان در جامعه اطلاعاتي را علي رغم موانعي که به ذکر آنها پرداخته است چنين آورده است:

«اگر قرار است که زنان سهمي در ساختن جامعه اطلاعاتي داشته باشند آنها بايد خود را درگير اين فناوري هاي نوين سازند. زنان براي قرن ها از تصدي بخش ها و جنبه هاي مهم جامعه محروم بوده اند. اگر زنان بر تکنولوژي تسلط نداشته باشند و مصمم تر از هميشه در باره آينده جامعه اطلاعاتي سخن نگويند فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي اين حاشيه گرايي را مي تواند تقويت کند. با توجه به فرصت ها و تهديدها در جامعه اطلاعاتي به منظور تسهيل مشارکت سازنده زنان در جامعه اطلاعاتي به برخي راهکارها اشاره مي شود:

يکي از بزرگ ترين عوامل جهت به کارگيري اينترنت، مسائل و مشکلات مالي است. در کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران با توجه به شرايط اقتصادي جامعه امکان استفاده از اينترنت براي همه مردم وجود ندارد و اين بر عهده مسئولان است تا با روش هايي چون تجهيز ارگان هاي آموزشي و کتابخانه ها به رايانه و اينترنت، علاوه بر فرهنگ سازي اين منبع عظيم اطلاعات را در اختيار مردم قرار دهند.

از طرف ديگر با فرهنگ سازي استفاده از اينترنت و نحوه کاربرد آن به طور بهينه مسئولان و مردم را با اين فناوري آشنا کنيم که در اين زمينه برگزاري کنفرانس ها،

همايش، سمپوزيم و رسانه هاي ديداري و مطبوعات نقش مهمي را مي تواند ايفا کند.

غير از عوامل اقتصادي و فرهنگي، عامل ديگر شرايط فني است که در اين زمينه دچار مشکلاتي هستيم. نهايتا با توسعه اينترنت نياز هر چه بيشتر به متخصصان و کارشناسان IT، روانشناسان و جامعه شناسان ITبيشتر مي گردد که به عنوان مثال اعزام دانشجو به خارج از کشور براي فراگيري اين فن نمونه اي از آن است.

به دنبال توسعه اينترنت جرايم در محيط سايبر شکل مجازي به خود مي گيرد بنابراين ما به منظور جلوگيري از رشد و توسعه ناهنجاري هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اينترنت بايد خود را مجهز به پليس اينترنت کنيم که در صورت بروز تخلف و جرمي در اينترنت مجرم را تحت پيگيري قرار داده و وي را دستگير نمايند اما در کشور ما نه تنها چنين پليسي وجود ندارد بلکه کاربران به خاطر عدم آگاهي از ايمني و ناامن بودن اينترنت دچار دردسرهاي بي شماري مي گردند.

اعمال ديدگاه معطوف به جنسيت در تدوين استراتژي هاي ملي، استفاده و گسترش فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و درگير کردن کامل زنان در توسعه نظام هاي حکومت الکترونيکي.

سامان دادن و توسعه ظرفيت زنان براي استفاده از اين فناوري ها در جهت اهداف کارآفريني و گسترش امور تجاري و اقتصادي.

راه اندازي فعاليت هايي به ابتکار حکومت ها به منظور تشويق جريان سازي جنسيتي در مورد مؤسسات ارتباطات از راه دور.

راه اندازي فرآيند تدوين گزارش هاي ملي جهت ارزيابي وضعيت زنان و مردان به عنوان کاربران، توليدکنندگان و سياستگذاران در قلمرو فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات.

بازسازي اطلاعات در دسترس بر روي اينترنت و ترکيب امکانات اينترنت با امکانات رسانه هاي «سنتي» يا جا افتاده نظير راديو و چاپ.

آموزش و ظرفيت سازي در مورد سازمان هاي غير دولتي زنان و گروههاي مردمي در زمينه مهارت هاي متعدد فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات.

تسهيل، ايجاد و گسترش متون و محتوا بر روي وب، توليد و استفاده از منابع مربوط به اين فناوري ها به زبان هاي متفاوت.

شبکه سازي و همکاري با ساير سازمان هاي رسانه اي و گروههاي جلب حمايت براي افزايش قابليت دسترسي اين فناوري ها به واسطه همگرايي فناوري هايي نظير راديو و اينترنت.

ايجاد تسهيلات آموزشي، کمک مالي به مؤسساتي که توسط زنان اداره مي شود به منظور به کارگيري اينترنت در اين مؤسسات.

فراهم ساختن محيطي با فناوري هاي جديد براي زنان.

تشويق زناني که مهارت هاي اينترنتي را فرا مي گيرند و به کار مي برند.

همچنين در اين همايش نشست هاي جنبي در زمينه کاربرد اينترنت در خانواده، آسيب شناسي اينترنت در خانواده، آموزش و اشتغال از راه دور، توليد محتوا در اينترنت و آموزش وبلاگ نويسي برگزار شد.


نويسنده:فريبا انيسي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان