بسم الله
 
EN

بازدیدها: 995

اعطاي مرخصي به برخي زندانيان به مناسبت فرا رسيدن ليالي قدر

  1390/5/27
خلاصه: آيت ا.. آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور دستور داد به زندانيان محکوم با رعايت شرايط و اخذ تامين مناسبت 15 روز مرخصي داده شود.
آفتاب: آيت ا.. آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور دستور داد به زندانيان محکوم با رعايت شرايط و اخذ تامين مناسبت 15 روز مرخصي داده شود.
متن کامل بخشنامه رئيس قوه قضاييه به شرح ذيل است:
به مناسبت فرا رسيدن ليالي قدر و در پيش بودن عيد سعيد فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانيان در کنار خانواده و به منظور نيل به اهداف عالي در بازسازي اجتماعي و اخلاقي زندانيان و نيز برقراري روابط عاطفي بين زندانيان و اعضاي خانواده آنها مقتضي است به زندانيان محکوم با رعايت شرايط ذيل و اخذ تأمين مناسب 15 روز مرخصي داده شود‌، اين مرخصي به مدت 15 روز ديگر نيز قابل تمديد خواهد بود.
الف) زندانيان محکوم به حبس‌:
1-محکومين به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس
2-محکومين به حبس بيش از 10 سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس
3-محکومين به حبس از 5 تا 10 سال به شرط تحمل حداقل يک سال حبس
4-محکومين به حبس از يک سال تا 5 سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس
5-محکومين به حبس کمتر از يک سال به شرط تحمل حداقل يک ماه حبس
تبصره: محکومين به حبس که باقيمانده حبس آنها کمتر از دو ماه باشد، مرخصي منتهي به آزادي اعطاء مي‌شود.
ب) زندانياني که صرفاً به دليل عجز از پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي‌برند:
1- محکومين به جزاي نقدي که مقدار باقيمانده آن بيش از 30 ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
2-محکومين به جزاي نقدي که مقدار باقيمانده آن 10 تا 30 ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل يک ماه حبس.
تبصره‌: محکومين به جزاي نقدي که مقدار باقيمانده آن کمتر از 10 ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل يک ماه حبس‌، مرخصي منتهي به آزادي اعطاء مي‌شود.
ج) محکومين جرائم غير‌عمدي و محکومين مالي‌:
زندانياني که به لحاظ عجز از پرداخت ديه در جرائم غير‌عمد بازداشت هستند و همچنين دارندگان محکوميت‌هاي مالي‌، صرف‌نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصي موضوع اين بخشنامه برخوردار خواهند بود.
د) مرتکبين جرائم ذيل از شمول اين بخشنامه مستثني خواهند بود‌‌:
محکومين جرائم سرقت مسلحانه، سرقت مقرون به آزار‌، جاسوسي‌، اقدام عليه امنيت کشور، آدم‌ربائي‌، جرايم باندي و سازمان‌يافته‌، تجاوز به عنف‌، داير کردن مراکز فساد و فحشاء، اسيدپاشي‌، اخلال در نظام اقتصادي‌، ورود، توليد‌، توزيع و فروش مشروبات الکلي‌، محکومين به قصاص و اعدام و حدود شرعي‌، محکومين داراي سه سابقه محکوميت به ارتکاب همان جرم، محکوميني که به شرارت مشهورند‌، قاچاق مسلحانه و يا عمده موادمخدر و روان‌گردان‌ها و ساير محکوميني که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌اي بوده که بنا‌به‌‌نظر دادستان يا قاضي ناظر زندان يا رئيس زندان يا شوراي طبقه‌بندي شايستگي برخورداري از مرخصي را ندارند.
تبصره يک‌: درمورد سارقين داراي سابقه کمتر از سه‌بار و محکومان موادمخدري که ميزان محکوميت آنان بيش از پنج سال باشد ترتيبي اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت يکبار خود را به مراجع انتظامي محل سکونت خويش معرفي نمايند.
تبصره دو‌: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها عبارت است از‌:
1-خريد‌، فروش و توزيع بيش از 20 کيلوگرم ترياک و ملحقات آن.
2-حمل و نگهداري بيش از 100 کيلوگرم ترياک و ملحقات آن.
3-خريد و فروش و توزيع بيش از 100 گرم هروئين و روان‌گردان‌ها و ملحقات آنها.
4-حمل و نگهداري بيش از يک کيلوگرم هروئين و روان‌گردان‌ها و ملحقات آنها

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان