بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,910

مطالبه ثمن معامله

  1391/2/2
سوال: يک دستگاه خودروي پژو را از شخصي خريداري نموده ام و متعاقبا طي قولنامه اي به شخص ديگر فروختم و بخشي از ثمن معامله را به صورت چک دريافت نموده ام که منجر به برگشت چک شده است.
اکنون که ميخواهم براي چک موضوع مبايعه نامه اقدام کنم آيا مي توانم عين خودرو را تا زمان وصول چک به عنوان تامين خواسته توقيف نمايم؟براي اينکار آيا بايد هر دو قولنامه را ضميمه دادخواست نمايم؟چونکه مدارک مالکيت خودرو به نام نفر اول است و خريدار جهت انتقال پلاک وسند به نام خود هيچ اقدامي نکرده.آيا نياز به پرداخت خسارت احتمالي هست يا خير؟
---------------
پاسخ: بله. هر دو قولنامه را بدهيد. البته ممکن است قاضي قولنامه ها را برسميت نشناسد. چرا دادخواستي مطالبه ثمن نميدهيد. اين طور. دادگاه با احراز صحت هر در قولنامه حکم به پرداخت ثمن ميدهد و مالکيت شخص سوم هم ثابت ميشود.
اين دعوي کنيد پيچيده است. از وکيل براي نوشتن آن کمک بگيرييد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان