بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,445

درخواست تجديد نظر در خصوص حکم غيابي صادره

  1391/1/7
سوال: شخصي پولي به حساب من بابت بدهي قبلي واريز مي کند بعد مدعي ميشود اين پول طلب کار است و دادخواست ميدهد من لايحه دفاعي ميدهم به دادگاه و دادگاه بدون ملاحظه لايحه دفاعي صدور به حکم محکوميت من ميکند و در حکم نيز قيد ميکند که من دفاعي نکردم و حکم غيابي و 20 روز حق واخواهي و 20 روز حق تجديد نظر دارم . من تصميم به تجديد نظر خواهي ميکنم سپس بعد از 20روز واخواهي دادخواست تجديد نظر ميدهم دادگاه تجديد نظر ،تجديد نظر خواهي من را رد ميکند بخاطره گذشت موعد تجديدنظر خواهي و اعلام کرده حکم اوليه حضوري بوده و مهلت من نيز 20 روز بوده حالا اجراييه صادر شده من بايد چه کار کنم؟
---------------
پاسخ: دادخواستي به خواسته مطالبه طلب بدهيد و قرار تامين خواسته بگيرييد و هر پولي به اجراي احکام مدني براي اجراي حکم نخست طرف مي دهيد را توقيف کنيد. تا حقيقت را روشن کنيد. بد ترين کار در برابر چنين دعويي رفتن به دادگاه يا لايحه دادن بود. اگر نمي رفتيد دعويش رد مي شد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان