بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,051

دعواي ايفاي تعهد و درخواست خسارت

  1390/12/17
سوال: در خصوص تعيين عنوان خواسته دچار مشکل هستم. موضوع از اين قرار است که قرارداد فروش مورخ 18/10/89 تعدادي ماشين آلات از خوانده خريداري شده و کل ثمن معامله نيز پرداخت شده است. طبق قرارداد خوانده موظف بوده که 40 روز از تاريخ انعقاد قرارداد ماشين آلات مربوطه را مطابق با مشخصات فني مندرج در قرارداد ساخته و تحويل نمايد، در حاليکه ضمن تاخير سه ماه در تحويل دستگاه ها، دستگاه هايي با کيفيتي غير از کيفيت مندرج در قراداد تحويل نموده است و اين مسئله ضمن اختلال در توليد ، موجب ورود خسارت زيادي گرديده است. خوانده علي رغم تعهدات قراردادي و عليرغم گارانتي 12 ماهه دستگاه ها، حاضر به جبران و رفع عيوب نمي‌باشد و اظهارنامه هم داده شده است؟ حال يايد الزام به ايفا تعهد بخواهم يا خسارت عدم ايفا تعهد؟ در واقع قبل از اجبار به ايفا امکان خسارت هست؟ عنوان خواسته را چه بگذارم؟
------------
پاسخ: هم ايفا تعهد هم خسارت را بخواهيد. ولي سنجيده اينست که تامين دليل دقيقي بکنييد و نخست دعوي ايفاي تعهد را اقامه کنيد، زيرا دعوي خسارت هم طولاني است هم هزينه کارشناسي زيادي دارد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان