بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,019

خطا در تملک از سوي بانک و بطلان آن

  1390/12/14
سوال:
زمين دو هکتاري از طريق کميسيون ماده31 اداره کل منابع طبيعي ..... ابتياع نموده وشروع به احداث مرغداري کرديم بدليل مزاحمت معارضين با ادعاي مالکيت زمين،شکايتهاي متعدد کيفري وحقوقي مطرح شد ونهايتا بجاي يک سال ،شش سال طول کشيد تامرغداري ساخته شده وبه بهره برداري برسد.هزينه ساخت دراين مدت به 3 برابر افزايش يافت .بدليل انقضاي مدت قراردادوعدم پرداخت اقساط ، مرغداري بدون توجه به شرايط از سوي بانک تملک شد.شکايتي ازباب تسبيب ومطالبه خسارت برعليه اداره کل منابع طبيعي تنظيم وتقديم گرديد پس از 2سال بررسي دقيق واظهارنظر هياتهاي کارشناسي،بدليل واگذاري زميني که مقررات ماده 56 آن کامل انجام نشده وزمين در تصرف معارضين بوده وخلع يد ازمعارضين متصرف زمين ،مقرردرماده 55 وتبصره هاي ماده واحده اراضي اختلافي بعمل نيامده وزمين باکيفيت مذکور را بدون اعلام وضعيت حقوقي وشرايط موصوف راواگذارکرده است در حاليکه قانونآ فقط زمين بلامعارض قابل واگذاري بوده است،قصور خوانده محرز وبه پرداخت خسارت محکوم گرديد. مديراداره مذکور از موقعيت وپست دولتي خود سوء استفاده کرده وفروش زمين بااوصاف فوق الاشاره را حاکميتي جلوه داده وباانتقال پرونده ازشعبه 1 تجديدنظر به شعبه 7 ،ظرف چند روز بدون استدلال منطقي وبرخلاف قانون ،راي بدوي را نقض نموده وبا اين استدلال که خواهان بايددر رابطه باابطال قرارداد في مابين اقدام کندچنانچه قرادادتوسط مراجع قضايي باطل شد آنگاه مي تواند مطالبه خسارت نمايد ودر شرايط موجود وبا پابرجا بودن قرارداد في مابين مطالبه خسارت متصور نيست، قرارعدم استماع دعوي صادر نمود.
عليرغم پيگيري از مراجع مختلف که غير قانوني وغيرشرعي بودن راي تجديد نظرمذکور را اعلام کرده اند وحتي دلايل جديد درخصوص تخلفات وتقصيرات خوانده وجود دارد متاسفانه با دخالت دستهاي نامرئي ،اقدامي در جهت اصلاح راي واحقاق حق ما نمي شود.آيا وقتي متخلفي ازجايگاه دولتي خود سوء استفاده مي کند وبا اعمال نفوذ ازاحقاق حق ممانعت مي نمايدتاخود زير سئوال نرفته وجايگاه خود را حفظ کند،راهي براي حل مشکل ورفع جورکه قابل پيگيري واجرا باشد ،سراغ داريد مخصوصآ اينکه تاکنون نتوانسته ايم عريضه اي به دست رئيس قوه قضائيه برسانيم. لطفآ اگر به هر شکلي مي توانيد راهنمايي کنيد. باتشکر
--------------
پاسخ:
تملک بانک خطا بوده، زيرا عدم انجام تعهد شما، ناشي از اراده شما نبوده.
بگذريم.
راي تجديدنظر درست است و اعمال نفوذ نشده. شما به استناد دعاوي معرضين و استناد تملک بانک فسخ بطلان قرارداد را بخواهيد . از ياد نبرييد بانک هم بايد طرف دعوي باشد البته با جلب ثالث. زيرا بطلان قرارداد شما با منابع طبيعي سبب بطلان تملک بانک ميشود.
به تملک بانک هم ميتوانيد شکايت کنيد. بنظرم اين بصلاح است. دعويي به خواسته صدور حکم بر بطلان دستور اجراي سند رسمي عليه بانک بدهيد. و استدلال کنيد، طولاني شدن قرارداد خارج از اراده شما بوده و اجراي سند رسمي خلاف قوانين است.
با وکيل خوب مشورت کنيد، بعد اقدام کنيد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان