بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,514

توقيف ديه براي اخذ مهريه

  1390/12/1
سوال: برادر مرحوم اينجانب بر اثر اصابت چاقو از ناحيه برادر همسر خود به قتل رسيد و چون مدارکي دال بر جنون متهم وجود داشت دادگاه بر اساس ماده 51 قانون مجازات هاي اسلامي راي بر پرداخت ديه توسط عاقله قاتل داد. مقتول کارمند دولت بوده و حقوق وي بين پدر و مادر و پسرش تقسيم شده است. همسر مقتول پس از ازدواج مجدد و پس از سالها تقاضاي وصول مهريه را بر عليه پدرو مادرم داده و خواستار پرداخت مهريه از حقوق و غيره را دارد. حال با اين تفاسير:
1- آيا مشاراليه مي تواند مهريه را از حقوق متوفي که برابر قانون به پدر و مادر و فرزندش رسيده مطالبه کند؟
2- با توجه به اينکه ديه موصوف ناشي از جنايت به حساب مي آيد و جزو اموال ماترک مقتول محسوب نمي شود آيا زوجه مي تواند جهت اخذ مهريه ديه را متوقف کند؟
---------------
پاسخ: به نظرم ميتواند. زيرا به محض تعلق حقوق تقاعد به وراث ديگر پول مال آنها است و هر کسي حق توقيفش را دارد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان