بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,001

ناتواني (اعسار) در پرداخت مهريه

  1390/11/16
سوال:در بحث ضمان، در مهريه صرف ضمانت نمودن مهريه ايا ضامن .ضامن اصل مبلغ مهريه ميباشد يا به نرخ روز گرديدن مهريه نيز ميباشد ؟
و آيا دادگاه صالح رسيدگي به اعسار از محکوميت مهريه همان دادگاه بدوي است يا تجديد نظر استان ؟
-------------
پاسخ: ضامن برابر قانون مدني تنها در حد ضمانتش مسئول پرداخت است. پس مهريه به نرخ روز که حکم خاص است به ضامن تسري ندارد. اساسا تعهد ضامن پرداخت دين است. يعني با تحقق ضمان اوصاف دين اصلي زايل ميشود.
دعوي اعسار هميشه در دادگاه بدوي مطرح ميشود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان