بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,808

آيا در حقوق ايران عدم النفع قابل مطالبه است؟

  1390/10/14
سوال: آيا در حقوق ايران عدم النفع قابل مطالبه است؟
---------------
پاسخ: نه. عدم امکان انتفاع مفهوميست بسيار پيچيده. مانند اينکه اجرت المثل همان عدم النفع است ولي قابل مطالبه. آن عدم النفعي قابل مطالبه نيست که منفعت مستقيم مال نباشد. اگر شخصي نسبت به چکي خيانت کند و مفقود سازد و چک هم محل داشته باشد، خائن بايد خسارت صاحب چک را بدهد نه صاحب حساب. به نظر در اينجا خائن عدم النفع ميدهد. زيرا نه در قانون چک نه در قانون آيين دادرسي مدني چنين خسارتي قابل مطالبه نيست. شخصي که کارخانه اي را غصب ميکند. و کارخانه توانايي و سابقه توليد سه نوبت کاري را دارد، بايد چه مقدار خسارت/ اجرت المثل بدهد؟ براي يک يا دو يا سه نوبت کاري؟ ميبينيد که چقدر مرز ميان عدم النفع و اجرت المثل شکننده است؟
شخصي کاميوني را سرقت ميکند. مالک کاميون از پرداخت اقساط وام خانه اش عاجز ميشود. بانک آنرا مزايده ميکند و به قيمتي کمتر از قيمت کارشناسي فروش مي رود.
سارق دستگير مي شود و مجازات. ولي خسارت مالک کاميون با اخذ اجرت المثل تنها، جبران نميشود.
فقهاي شيعه و قانون مدني در زمينه خسارت بعيد و غيرمتصل به مال تنگ نظرند. حقوق آمريکا و فرانسه ولي گشاده دست هستند. امروز حکمي ديدم که کسي بخاطر ايجاد هياهو به ميزان ده درصد مقصر قتل غير عمد اعلام شده. اين خود نشان از تحولاتي در نظام حقوقي ما دارد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان