بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,357

نحوه استيفاي حقوق بازداشت کننده مازاد وثيقه

  1390/10/11
سوال: شخصي بابت مطالبات خودش مازاد احتمالي مورد وثيقه رو بازداشت ميکند . نحوه استيفا حقوق بازداشت کننده مازاد به چه صورت خواهد بود ؟
-----------
پاسخ: بازداشت اگر از طريق دادگاه باشد، اجراي احکام مال مرهونه را مزايده ميکند. اگر مازادي بر وجه رالرهانه باشد فه بازداشت کننده مي دهد.
اگر بازداشت از طريق اداره اجراي ثبت باشد، اقدامي ميسور نيست ولي بازداشت درست است و عمليات اجرايي متوقف است به موافقت مرتهن يا فک رهن.

تگ ها: مشاوره وثيقه 
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان