بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,441

درخواست صدور پروانه طراحي

  1390/10/1
سوال: با توجه به تصويب قانون عدم اختصاص پروانه ي طراحي به فارغ التحصيلان رشته ي کارشناسي ناپيوسته معماري در تير ماه 90 ،تعداد زيادي فارغ التحصيلان معترض به اين مصوبه،با توجه به عدم رعايت قانون عطف به ماسبق ،خواستار مشاوره در خصوص نحوه ي قانوني اعتراض به اين مصوبه و احياي حقوق از دست رفته ي خود هستند.
در اين راستا اعتراضاتي توسط اين فارغ التحصيلان به ارگان هايي نظير نظام مهندسي،وزارت علوم تحقيقات و وزارت مسکن و شهرسازي صورت گرفته است ولي با توجه به نا آشنا بودن معترضان نسبت به قوانين حقوقي اين اعتراضات به جايي نرسيده است.
در راستاي اعتراض به عدم رعايت عطف به ماسبق ارگان هاي پاسخگو مي گويند که اين قانون در تير ماه نود صرفا" براي فارغ التحصيلان با عنوان کارشناسي ناپيوسته ي علمي کاربردي معماري بوده است و براي فارغ التحصيلان با عنوان مهندسي تکنولوژي معماري اين قانون از خيلي وقت پيش بوده است که اگر هم اين گونه بوده هيچ گونه اطلاع رساني در اين جهت براي متقاضيان ادامه ي تحصيل اين رشته وجود نداشته است و همزمان با تصويب اين قانون علني شده است.
---------------
پاسخ: درخواست صدور پروانه را کتبا بدهيد و پاسخ را هم کتبي بخواهيد. اگر استدلالشان درست باشد بي ترديد مستند قانوني را دارند. اگر نه بايد به ديوان عدالت اداري يا دادگاه شکايت کنيد. بسته به اين که مقامي که حق شما را نمي دهد دولتي است يا خصوصي. نظام مهندسي خصوصي است

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان