بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,980

فروش ملکي مرهون بصورت وکالتي

  1390/9/2
سوال: اينجانب آپارتمان خود را بصورت وکالت بلا عزل به شخصي واگذار کرده ام.ملک مورد نظر در رهن بانک ملي ميباشد.وکيل سند ملک را گرو گرفته و مدعي است که سند را آزاد ميکند و آپارتمان را به نام خود ميکند.بنده چکار ميتوانم بکنم.سند المثني نيز درخواست کرده ام ولي اداره ثبت عنوان کرده وکيل شما طي نامه اي اعلام نموده سند نزد اوست و اداره ثبت سند المثني صادر نميکند.بنده آيا ميتوانم آپارتمان خود را با توجه به اينکه سند دست من نيست بفروشم؟
-------------------------
پاسخ: اگر بيع نامه با آن وکيل داريد، ديگر نبايد دنبال آن باشيد که چرا کار را انجام نميدهد. بايد حقوق ناشي از بيع نامه را بخواهيد.
اگر بيع نامه نداريد بايد خودتان بيع نامه اي تنظيم کنيد و کپي بيع نامه را به يکي از مجتمع هاي قضايي ببريد و روي آن دويست تومان تمبر ماشيني باطل کنيد. لزومي به برابر اصل کردن نيست ولي تمبر باطل کنيد چون تمبر ماشيني تاريخ ميلادي را نيز چاپ ميکند. دقت کنيد تاريخ درست باشد. چون گاه تنظيم دستگاه تمبر تغيير داده ميشود.
سپس با اظهار نامه يا در حضور شهود به وکيل بگوييد خودم ملک را فروختم و نبايد معامله معارضي بکند. اگر حل شد که چه بهتر اگر نه از خريدار بخواهيد برود دادگاه دعوي الزام به تنظيم سند رسمي عليه شما و دعوي استرداد سند رسمي عليه وکيل طرح کند.

تگ ها: رهن فروش مشاوره 
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان