بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,906

چگونگي اقدام براي چک برگشتي

  1390/8/30
سوال: به يک نفر کالائي فروخته ام که بابت بخشي از آن چک داده است و آن چک برگشت خورده و مابقي را نيز پرداخت نکرده و اکنون مجهول المکان است و نمي توانم تماس بگيرم .
---------------------
پاسخ: فقط مي توانيد وجه چک را مطالبه کنيد. دادخواستي براي مطالبه وجه چک بدهيد و نشاني وي در گواهي عدم پرداخت چک براي طرح دعوي کافيست. سپس براي اجراي حکم تلاش کنيد. اگر مالي از او سراغ داريد تقاضاي صدور قرار تامين خواسته هم بکنيد و اموالش را توقيف کنيد و اگر نه نمي توانيد حکم را اجرا کنيد.
تا 50 ميليون ريال بايد در شوراي حل اختلاف و بيشتر در دادگاه طرح دعوي کنيد

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان