بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,395

شکايت در خصوص پرونده اي مختومه شده

  1390/8/30
سوال: فردي در شکايتي بازگو مي کند که در سال 1381 در هنگام کار آسيب ديده و چون 16 سال سن داشته پدرش به ولايت از وي نسبت به متشاکي گذشت مي نمايد و قاضي پرونده را مختومه مي نمايد . آسيب ديده در سال 1390 شکايتي را عليه متشاکي مطرح و بازگو مي کند که به دليل پيشامد 1381 دستش قطع شده و پدرش بدون در نظر گرفتن اوضاع وي رضايت داده است اينک بفرماييد ايا قاضي مي تواند نسبت به شکايت شاکي وارد رسيدگي و قرار مجرميت صادر نمايد؟
---------------------
پاسخ: نه. موضوع اعتبار امر مختوم را دارد و نميشود دوباره پرونده را باز کرد.
اگر پدر در پرونده قبلي اقرار به اخذ ديه کرده باشد تنها بايد عليه پدر دعوي طرح کرد. اگر رضايت مطلق بوده يا تصريحا معطوف به جنبه کيفري بوده، مي شود دادخواست مطالبه ديه به طرفيت خاطي تقديم دادگاه نمود.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان