بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,830

ابطال دادخواست طلاق

  1390/8/10
سوال: آيا مي توان دادخواست مهريه زن را که هزينه دادرسي را پرداخت نکرده و آنرا به عهده شوهر انداخته ابطال نمود
---------------
پاسخ: ابطال دادخواست توسط دفتر دادگاه يا دادگاه ممکن است. اگر هزينه دادرسي پرداخت نشده باشد ولي ادعاي اعسار زن پذيرفته شده باشد، برابر قانون آيين دادرسي مدني دادگاه بايد در حکم خويش بنويسد پرداخت هزينه دادرسي بر عهده محکوم عليه است ولي هزينه دادرسي دولت بايد قبل از اجرا توسط زن پرداخت شود.
دليل امر اين است که اگر مدعي اعسار را فارغ از پرداخت هزينه بدانيم، دادگاه نميتواند در حکم نهايي به سود اداره درآمد دادگستري حکم به پرداخت هزينه دادرسي بدهد، چون نه خواهان است نه خوانده. لذا براي قابل وصول شدن هزينه دادرسي تنها راهي که قانون آيين دادرسي مدني ميدهد همين است که اگر توانايي مدعي اعسار بهتر شد بايد هزينه دادرسي رع بدهد. و چه دليلي بر توانمندي مالي بهتر از صدور حکم به خواسته خواهاني که مدعي اعسار بوده. اين موضوع کمي تکنيکي است.
اگر همکار باشيد مبسوطا تجربه قضايي را در اختيارتان ميگذارم.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان