بسم الله
 
EN

بازدیدها: 10,392

سهم ارثيه همسر دوم پدر مرحوم

  1390/7/21
سوال:متاسفانه پدرم را اخيرا از دست دادم- ما پنج برادر و دو خواهر هستيم که يکي از برادرانمان در جبهه به شهادت رسيد و چند سال بعد مادرمان نيز فوت نمود. چندسال بعد پدرم مجددا ازدواج دايم کردند البته همه ما از اين امر راضي بوديم-قبل از عيد امسال پدرمان نيز فوت کرد در حالي که از همسر دوم فرزندي نداشت.البته آن خانم از همسر قبلي اش فرزند دارد اما از پدرم بچه دار نشد .امروز در مورد مقدار ارث ايشان با توحه به اينکه از پدرم فرزند ندارد چگونه بايستي حق ايشان را به ايشان بپردازيم؟
------------
پاسخ:زن از شوهر متوفيش يک هشتم اموالش را عينا و منفعتا و عرصتا ارث ميبرد ، يعني 8/1 همه ترکه.
تا چند سال قبل زن از زمين ارث نميبرد.
شما از مادرتان ارث ميبريد. چون پدر مديون اجرت المثل زمان زوجيت با مادرتان به ايشان بوده و قطعا نداده, همه شما مي توانيد معادل 8/1 آن اجرت المثل را از نامادري بخواهيد. زيرا کسي که ارث را مي خواهد بايد به سهمش دين متوفي را هم بدهد
===============
سوال2: آيا همسر دوم با توجه به اينکه مهريه ي خود را تماما دريافت نموده باز هم يک هشتم ارث ميبرد و آيا ميتواند تادريافت سهم ارث در منزل پدري ما سکونت کند. ما ار ايشان مي خواهيم منزل را ترک و پس از انحصار وراثت جهت دريافت حقوق قانوني خود مراجعه نمايد آيا اين خواسته ي ما قانوني است.
--------------
پاسخ: مهريه حقي است جدا از ارث و وصول آن مانع گرفتن ارث نيست. ماندن در منزل همسر متوفي جرم نيست. اما ايشان بقدر يک هشتم حق دارد و بيشتر از آن بايد اجاره بهاي متعارف را به ديگر وراث بدهد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان