بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,650

وکالت بلاعزل

  1390/5/8
سوال: ميخواستم لطف کنيد يک مثال براي وکالت بلاعزل بزنيد
-------------
پاسخ : وکالت عقدي است جايز يعني هر يک از وکيل يا موکل مي توانند هر گاه بخواهند آنرا فسخ کنند. براي اين که وکيل اطمينان يابد موکل در هنگام انجام وکالت او را عزل نمي کند و زحماتش را از بين نمي برد، بايد به نحوي حق عزل وکيل را از موکل ساقط کند. راهي که در فقه شيعه و توسط حقوقدانان براي اين کار تمهيد شده اين است که موکل ضمن عقد لازمي حق عزل وکيل را از خود ساقط کند
بر اين پايه وضعيت حقوقي چنين مي باشد:
1-عقد وکالت منعقد مي گردد
2-عقد لازمي نيز منعقد مي گردد که ضمن آن شرط مي شود حق عزل وکيل در عقد وکالت سابقا منعقد از موکل ساقط باشد
هرگاه ترتيب يادشده رعايت نگردد، همه اقدامات محکوم به صوري بودن و باطل است. گرچه رويه ادارات و دادگاه هاي برعکس اين استدلال است.
دقت کنيد زير وکالتهاي رسمي قيد مي شود موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکيل را از خود ساقط کرد. اين کاملا صوري است. زيرا اولا هنوز عقد وکالت منعقد نشده است که حق عزل آن ضمن عقد لازم ساقط شود؛ زيرا امضاء موکل درست زير اين عبارت مي باشد. ثانيا عقد لازم خاج از عقد وکالت بايد روشن باشد کدام عقد است مضافا که تنظيم يک عقد لازم با جهل به عوضين در يک سند رسمي خلاف صريح قانون ثبت است
اما مثالي که شما مي خواهيد با شيوه حقوقي درست اين است: من ، داريوش داريوش زاده، به شما آقاي ، کوروش کورش نيا وکالت مي دهم تا ملک مرا به پلاک ثبتي شماره .... به هر کس و به هر شرط و به هر مبلغ بفروشيد و زير اسناد و دفاتر قانوني را امضاء کنيد. و ضمن صلح يک شاخه نبات بطور بلاعوض بر من شرط است که حق عزل شما ساقط باشد
دقت کنيد اين تقريبا 90درصد مقرون به درستي است. الفاظ در حقوق بايد همگي مضارع باشند نه ماضي. لفظ ماضي فقط کار را در عالم حقوق خراب مي کند و .دقيقا نشان از اقرار به وقوع عقد در سابق دارد. لفظ ماضي فقط براي نکاح تجويز شده است
بحث هاي تفصيلي را در حقوق مدني 7 در کتب حقوقي يا فقهي بخوانيد

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان