بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,987

مراحل تغيير نام شرکت

  1390/4/30
سوال: مراحل حقوقي تعويض نام شرکت در ايران چيست؟ آيا اصلاً مي توان نام شرکت را تغيير داد؟ آيا بايد براي تعويض نام در اداره ثبت شرکتها نام مصوب هيأت مديره را بطور مکتوب ارائه کرد؟ و اگر اينطور است، چگونه نامي که معلوم نيست مورد پذيرش قرار مي گيرد را مي توان مصوب نمود؟
---------------------
پاسخ: مجمع عمومي فوق العاده نه هيئت مديره نام را تغيير مي دهد. اما برابر مقررات اين نام بايد بر اساسي باشد. مثلا مشابهت نداشته باشد الخ
نيک است نخست به اداره ثبت شرکتها برويد و از نام مورد نظرتان بپرسيد. اگر مي گويند آري همان کنيد. اگر نه انتخابي ديگر
اکنون نامهاي يک و دو واژه اي را نمي پذيرند. هيچ دليل قانوني هم ندارند. نامهاي سه واژه اي را دشوار ولي چهار واژه اي را زود ميپذيرند

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان