بسم الله
 
EN

بازدیدها: 801

زنان و اينترنت در هزاره سوم-قسمت سوم

  1391/2/1
خلاصه: زنان و اينترنت در هزاره سوم-قسمت سوم
نمودي از نابرابري:

دکتر «شمس السادات زاهدي» استاد دانشگاه علامه طباطبايي در مقاله خود با نام «شکاف ديجيتالي جنسيت، نمودي از نابرابري در جامعه اطلاعاتي» عنوان کرد:

«با در نظر گرفتن ويژگي هاي وضع مطلوب و زمان بندي عقلايي براي نيل به وضع مطلوب، بايستي سياست ها و استراتژي هاي مناسب آينده را مشخص و تدوين کرد و آنها را در فازهاي زماني معقول و منطقي به مرحله اجرا در آورد. در تعيين ويژگي هاي وضع مطلوب مي توان از توافقات بين المللي و رهنمودهاي جهاني بهره گرفت.» وي با عنوان بيانيه ژنو که در سال 2003 در کنفرانس جامعه اطلاعاتي به تصويب رسيده و زنان را به عنوان ذي نفع هاي مهم دولت الکتروني اعلام کرده است سرفصل هاي مهم اين بيانيه را برشمرد. در اين بيانيه آمده است: «ما مي پذيريم که توسعه فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي فرصت هاي فراواني را براي زنان که بايد يک جزء جداناشدني و فعال کليدي در جامعه اطلاعاتي باشند به وجود مي آورد. ما بايد توانمندسازي زنان و مشارکت کامل آنان را در جامعه اطلاعاتي تضمين کنيم و براي نيل به اين مقصود بايستي برابري جنسيتي را در کليه برنامه ها جاري سازيم و از فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي به عنوان ابزاري براي رسيدن به اين هدف بهره گيريم.»

وي افزود: براي گذر از وضع موجود به وضع مطلوب، پيشنهادهايي ارائه مي شوند که اميد است با به کار بستن آنها زمينه حضور زنان در جامعه اطلاعاتي و مشارکت فعال و مؤثر آنان در عرصه هاي علمي و عملي فراهم شود و آنان بتوانند با برخورداري از حق دسترسي برابر به فناوري هاي اطلاعاتي نقش خود را در توسعه و پيشرفت کشور به خوبي ايفا نمايند. اين پيشنهادها عبارتند از:

1ـ تلفيق سياست هاي علم و فناوري اطلاعات و ارتباطات در سياست هاي توسعه کشور با هدايت جنسيتي.

2ـ اصلاح نگرش هاي سياستگذاران و مسئولان و برنامه ريزان در مورد فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي و درک ضرورت آن فناوري ها براي بقا در عصر اطلاعات.

3ـ آماده سازي زيرساخت هاي اطلاعاتي مورد نياز به نحوي که از نظر ساز و کارهاي توزيع اطلاعات، امنيت اطلاعات و پاسخگويي شفاف، کارآمديِ لازم را واجد باشند.

4ـ تنظيم و تدوين راهنماها و دستورالعمل هايي براي سياستگذاران و ارگان هاي قانونگذاري در مورد چگونگي جاري سازي موضوع هاي جنسيتي در سياست ها و برنامه ها.

5ـ فرهنگ سازي و ارائه اطلاعات لازم به جامعه به طور عام و به زنان به طور خاص و انجام تبليغات هدفمند به نحوي که زنان را مورد خطاب قرار دهند و آگاهي هاي آنها را نسبت به مزايا و کاربري هاي فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي و اهميت آن در فرآيند توسعه کشور افزايش دهند.

6ـ آموزش مهارت هاي اطلاعاتي و ارتباطي به کليه شهروندان از دوران کودکي تا زمان کهنسالي و تبديل شهروندان جامعه به شبکه ونداني که از طريق اتصال به شبکه هاي ارتباطي نظرات خود را طرح کرده و نيازهاي خود را برآورده سازند.

7ـ ارائه خدمات اطلاعاتي و ارتباطي به زناني که در جستجوي کار هستند و زناني که مي خواهند کار و کسب جديدي را آغاز کنند و نياز به خدمات مشورتي دارند.

8ـ توجه به نيازهاي بومي زنان به ويژه زنان روستايي و تطبيق محتواي برنامه ها با نيازهاي واقعي زنان بر مبناي اطلاعاتي که از آنان دريافت مي شود.

9ـ انجام ابتکاراتي به منظور افزايش قابليت استخدام شوندگي زنان و بالا بردن نرخ اشتغال آنان به کمک فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي و بخصوص تشويق زنان به کار در مؤسسات مرتبط با فناوري هاي مذکور.

10ـ تهيه منشور اخلاقي براي زمامداري الکتروني و مسئوليت اجتماعي در گسترش و به کارگيري علم و فناوري به ويژه در زمينه رعايت حفظ حقوق خصوصي و اطلاعات محرمانه افراد و مالکيت معنوي.

11ـ استفاده از رسانه ها براي ارتقاي آگاهي هاي عمومي و آموزش فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي به آحاد جامعه و به ويژه زنان و بهره گيري از تجارب رسانه ها در کشورهاي ديگر.

12ـ توازن جنسيتي از نظر نمايندگي در کليه جنبه هاي زمامداري الکتروني و مشروعيت بخشي به اين نوع زمامداري از طريق حضور مساوي زنان و مردان در عرصه هاي گوناگون علمي و عملي.
نويسنده:فريبا انيسي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان