بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,029

حقوق خانواده-قسمت چهارم

  1391/1/15
خلاصه: حقوق خانواده-قسمت سوم
نظر پيشوايان دين دربارة حمايت و رشد و اصلاح فرزندان:
اضافه بر مطالبي که بيان شده است در مورد حمايت فرزندان ورشدو اصلاح آنان نيز روايات و مطالب سودمندي وجوددارد ، که مي تواند پدران ومادران را پيش از پيش بوظايف سنگين خود در امر تعليم وتربيت آگاه و آشنا سازد . از نظر اين دسته ، احاديث وروايات ديني پنج مطلب زير استفاده مي شود که پدران و مادران بايد بدان توجه کامل داشته باشند :
1 ــ تعليمات ديني رابر کودکان و فرزندان زود بايد آغاز کرد ، قبل از اينکه دشمنان ازفرصت استفاده کنند و افکار آنان را با مطالب ، داستانها ، فيلمها ي مبتذل ومنحرف کننده ، بايد بيدار بود و بداد آنها رسيد .
امام صادق (ع) فرمود : « با درو احداثکم بالحديث قبل ان يسبقکم اليهم المرحبه » هر چه زودتر احاديث و مطالب اسلامي را به کودکان و نوجوانان بياموزيد قبل از اينکه دشمنان دين بر شما پيشي گيرند ، و افکار و عقايد آنان را با مطالب ديني خود گمراه و منحرف کنند .1
2 ــ نحوه آموزش کودکان و تعليمات ديني براي آنان ، بايد بر اساس و برنامه اي قرار گيرد که با فکر و درک آنان سنخيت داشته و قابل هضم و فهم باشد ، نه اينکه مطالب و کتابهاي سنگين و مشکلي را به کودکان و نوجوانان عرضه کرد ، که موجب ملال و افسردگي و عقده و سر خوردگي آنان نسبت به کتاب و مطالب گردد اگر چه بنا باشد مطالب ديني و اعتقادي را بصورت اشعار و سرود و داستان به کودکان بياموزند
3 ــ پدران ومادران از افراط در سرزنش و ملامت ولجاجت مکرربا فرزندان بايد خودداري کنند ، زيرا ملامت وتوبيخ زياد اتش خشم و غضب را در نهاد دختران وپسران شعله ورتر مي سازد و بلجاجت وعصيانگريهاي آنها مي افزايد .
حضرت علي (ع) فرموده اند : « اياک ان تکرر العتب ، فان ذلک يغري بالذنب و يهون بالعتب » از سرزنش و ملامت زياد بپرهيز ، زيرا تکرار سرزنش گناهان را در اعمال ناپسندش لجوج تر وجسورتر مي کند و ديگر ملامت هم براي او پست وعادي مي گردد ، و از آن باکي نخواهد داشت .
4 ــ اگر پدران ومادران در بر خوردهاي خود با کودکان و راه رسم معاشرت و تربيت آنان ، از خوداعمال و رفتارهايي نشان دهند که موجب عصيان و انحراف و تجاوز کاريهاي آنان شود ، چنين پدران ومادراني مشمول نفرين و لعنت خداو رسول واقع مي شوند .
پيامبر عاليقدر اسلام ضمن يک وصيت به علي ( ع )فرمودند :
« لعن الله والدين ، حملا ولدهما علي عقوقهما» لعنت الهي و دوري از فيض خداوند ، بر پدرومادري که فرزند خويش را به عصيان و آزار خود وادارند وسبب عاق او و قطع رابطه با خود شوند .1
باري ، آموختن مسائل و احکام دين ، و آراسته شدن به صفات نيک و تربيت اصيل دين داراي ارزشهاي فوق العاده است و براي آن اين همه عظمت و ضرورت احساس مي شود، به خاطر همين ضرورتها است که امام باقر مي فرمايد : « اگر جواني از جوانان شيعه را پيش من آورند که احکام و مسائل دين خويش را با دقت و تحقيق نيا موخته باشد ، اورا با وضع دردناکي تنبيه و مجازات مي کنم »1
آري ، اگر پدران و مادران در امر مقدس تعليم و تربيت با دقت مواظبت و خردمندي و بزرگواري از چنين راههائي وارد شوند واز راهنماييهاي اصيل و دلسوزانه پيشوايان ديني رهبري بگيرند ، صرف نظر از اينکه به وظيفه ديني خودنيز عمل کردند در زندگي هم خود مي توانند از درخت زندگي فرزندان ، گلهاي خوشبو و ميوه هاي شيرين بچينند ، و اگر وظايف تربيتي خود را واگذاشتند و نيازها و احتياجات فرزندان را ناديده گرفتند،غيرازاينکه در زندگي به آتش عصيانها و تجاوز کاريها ي آنها خواهند ، بخاطر اين گونه کوتاهي ها موجب عذاب و عقاب دردناک اخروي براي خود مي شوند ، همچنان که در بيان معصوم ( ع) وارد شده
« سختترين مرحله از عذاب روز قيامت ، مال کسي است که اهل و عيال و افراد خانواده را به حال خود رها کرده باشد و آنها در حال جهل وناداني باقيمانده باشند. 2
در تفسير اين آيه « قواانفسکم واهليکم 000 احاديث و بيانات ارزنده ديگري از پيشوايان ديني رسيده ، که توجه در آنها ضروري بنظر ميرسد .
از حضرت علي (ع)سؤال کردند ،منظور از « قوانفسکم و اهليکم ... چست؟ حضرت در پاسخ فرمود : منظور اين است که خود را ه خير ونيکي را بياموز و فرزندان را نيز بر شيوة آن تربيت نمايد3 يادر روايت ديگر آمده است که از امام صادق (ع) تفسير همين ايه سوال شد ‏‏، حضرت فرمود : فرزندان خود را به او امر و دستورات ديني و خدايي وادار کنيد، و از گناهان و چيزهايي که خدا نهي فرموده باز داريد،
اگر هدف شمارااطاعت کردند ، آنهاراازخطرعذاب وآتش نگه داشته ايد واگرنافرماني کردند وزيربارنرفتند، شما به وظيفه اي که داريدعمل کرده ايد. 1
بهرحال اگر فرزندان صالح وسالم ومسلمان تربيت کنيم صرف نظر ازاينکه وظيفة انساني خود را انجام داده ايم وبپاداش معنوي نيز دست يافته ايم ، در زندگي هم درختان پرثمري پرورش داده ايم وازگلهاي عطراگين
وميوه هاي شيرين آن ،خودمان بهره مند مي شويم ، همچنانکه اگر فرزندان بي بندوبار و لاابالي ببار آوريم ، آنان زندگي را به کام خود ما تلخ و ناگوار خواهند کرد ، دانشمند آمريکايي « اديل کارنگي » مي نويسد :« اگر کودکان ، حق ناشناسند مقصرکيست ؟
شايدماباشيم ، درصورتيکه ما هرگز راه ورسم سپاسگذاري ازديگران را به آنها نياموخته ايم ، پس چگونه انتظار داريم نسبت بخودمان حق شناس باشند .2 پس در محيط خانواده ، يک هدف از همه مهم ترو مقدستر است ،وآن اينکه : از پايه گذاري اصول سلامت اخلاق انساني ومانبايد فراموش کنيم ، که در برنامه تربيت کودکان ،آنچه پيش از نصيحت و موعظه و راهنمائي هاي زباني ،در مقر وروح ،اخلاق ورفتار آنها اثر مستقيم مي گذارد
، اعمال وکردار صالح وسالم پدران ومادران است .
ازهمين رو در برخي از اخبار واحاديث اسلامي هم ، به پدران ومادران توصيه شده که از راه نمايش اعمال ورفتار صحيح به تربيت فرزندان بپردازيم .

نويسنده:محمد علي محسن زاده

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان