بسم الله
 
EN

بازدیدها: 983

حقوق اساسي(اصول حقوق اساسي در مورد خانواده)-قسمت دوم

  1391/1/4
خلاصه: حقوق اساسي(اصول حقوق اساسي در مورد خانواده)-قسمت دوم
« کلياتي‏ راجع به دعاوي‏ خانوادگي‏ »

•الف : مقدمه

دعوي‏ ، عبارت است از حقي‏ که مورد تجاوز ، تعدي‏ ، انکار ، ترديد يا تکذيب شخص ديگري‏ واقع مي‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذي‏‏صلاح قضايي‏ مطرح مي‏‏گردد.براي‏ اين‏که دعوايي‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا بايد مشخص گردد که دعوي‏ ماهيت کيفري‏ دارد يا حقوقي‏ .اگر ماهيت دعوي‏ کيفري‏ باشد ، بدين معني‏ است که مشتکي‏‏عنه ( متهم ) مرتکب جرم گرديده است .

تعريف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات‏اسلامي‏ مصوب 8/5/1370 عبارت است از :

« هرفعل يا نرک‏فعلي‏ که درقانون براي‏ آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‏‏شود. »وبه موجب ماده 3 همين قانون :

« قوانين جزايي‏ درباره کليه کساني‏ که در قلمرو حاکميت زميني‏ ، دريايي‏ وهوايي‏ جمهوري‏‏اسلامي‏‏ايران مرتکب جرم شوند اعمال مي‏‏گردد ، مگر ان‏که به‏موجب قانون ترتيب ديگري‏ مقرر شده باشد . »

لکن اگر منظور از طرح دعوي‏ مطالبه حق باشد ، ماهيت دعوي‏ حقوقي‏ مي‏‏باشد . مانند وصول مهريه ، استردادجهيزيه ، درخواست حضانت طفل ، ثبت‏واقعه ازدواج ويا ساير مسايل ديگري‏ ازاين قبيل .

درحال حاضر دادگاه‏هاي‏ عمومي‏ مستقر در مجتمع‏هاي‏ قضايي‏ تهران ويا مستقر در ادارات دادگستري‏ شهرستان‏ها ، مراجع رسيدگي‏ به دعاوي‏ کيفري‏ يا حقوقي‏ مي‏‏باشند وازطرفي‏ به موجب قانون :

« اختصاص تعدادي‏ از دادگاه‏هاي‏ موجود به موضوع اصل (21) قانون‏اساسي‏ ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلس‏شوراي‏‏اسلامي‏ ، مقرر گرديده که :« تعدادي‏ از شعب دادگاه‏هاي‏ عمومي‏ تحت‏عنوان « دادگاه خانواده » براي‏ رسيدگي‏ به دعاوي‏ خانوادگي‏ با صلاحيت رسيدگي‏ به دعاوي‏ مربوط به

1.نکاح موقت ودايم

2.طلاق وفسخ نکاح وبذل‏مدت وانقضاي‏ مدت

3.مهريه

4.جهيزيه

5.اجرت‏المثل ونحله ايام زوجيت

6.نفقه معوقه و جاريه زوجه واقرباي‏ واجب‏النفقه

7.حضانت وملاقات اطفال

8.نسب

9.نشور وتمکين

10.نصب قيم وناظر وقيم امين وعزل آن‏ها

11.حکم رشد

12.ازدواج مجدد

13.شرايط ضمن عقد اختصاص يافته است . »

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان