بسم الله
 
EN

بازدیدها: 860

زنان و اينترنت در هزاره سوم-قسمت دوم

  1391/1/2
خلاصه: زنان و اينترنت در هزاره سوم-قسمت دوم
اينترنت و کاربرد آن در معرفي جايگاه زن:

در ادامه «نسرين جعفري کاديجاني» کارشناس ارشد روانشناسي، به بررسي «اينترنت و کاربرد آن در معرفي جايگاه زن در اسلام» پرداخت.

نتايج کلي پژوهش وي آشکار ساخت که علي رغم موانع بسيار، زنان گام هاي بلندي براي دستيابي به ارتباطات الکترونيکي برداشته اند و از حمايت و تسهيلات ايجاد شده به وسيله برنامه هاي آموزشي استفاده برده اند. از سوي ديگر نياز رو به گسترش زنان در تمام دنيا به يافتن جايگاه واقعي و انساني خود که متکي بر ديدگاهي مورد اعتماد باشد شوري عمومي در جهت بررسي نظريات مختلف ايجاد کرده و آنها را آماده پذيرش کرده است.

بنابراين اينک زمان آن رسيده است تا مسلمانان با نگرشي اسلامي بر اين روند در حال حرکت تأثير گذاشته و نه تنها جايگاه زن در اسلام را که به طور واضح مشخص و معين شده است، براي زنان مسلمان مطرح کنند و رضايت خاطر و اتحاد آنان را افزايش دهند، بلکه آن را به عنوان مرجعي جهت مقابله با خواست جوامع غربي نسبت به جايگاه و حقوق زن ارائه دهند.

وي همچنين پيشنهاداتي را در زمينه آنچه اطلاع رساني هدفمند ناميده شده و عبارت است از: «استفاده از فضاهاي مجازي براي معرفي جايگاه زن در اسلام و ارائه خدمات حمايتي و کنترلي در پي آن» به شرح زير ارائه کرد:

طراحي فضايي مجازي و آموزش گروههاي حرفه اي و متخصص در علوم اسلامي جهت ارائه اطلاعات مربوط به

جايگاه زن در اسلام.

طراحي فضاي گفتمان گروهي براي تبادل اطلاعات و تسلط بر نياز کاربران در زمينه جايگاه زن در اسلام.

تعيين رئيس يا مربي گروه براي کنترل و روند اطلاع رساني هدفمند.

تربيت گروههايي براي پيگيري و پاسخگويي به سؤالات کاربران.

ادامه ارتباط با کاربران جهت رفع ابهامات و سؤالات آنان به صورت انفرادي و از طريق پست الکترونيکي.

تربيت و تدارک گروههايي براي بررسي مطالب سايت هاي اطلاعاتي مربوط به معرفي اسلام و جايگاه زن در اسلام جهت جلوگيري از ارائه اطلاعات کذب.

گسترش ارتباطات و ارائه اطلاعات جذب کننده و اطلاع رسان در اين زمينه.

برنامه ريزي و طراحي مسائل آموزشي و اطلاع رساني از طريق اينترنت.

راه اندازي سايت هاي زنجيره اي و پوشش دادن اهداف برنامه ريزي شده و طبقه بندي شده مورد نظر.

تخصيص مسئوليت مديريت و کنترل عملکرد اين زنجيره به گروهي خاص و پرهيز از موازي کاري.

زنان، و خوداشتغالي:

در زمينه اشتغال، «محمود حميديان» عضو هيئت علمي مرکز تحقيقات مخابرات ايران مقاله «زنان، فناوري اطلاعات و ارتباطات، خوداشتغالي و کارآفريني» را ارائه داد و گفت: «در هر کشوري سهم کارآفريني و خوداشتغالي در اشتغال زايي و به تبع آن در توسعه و شکوفايي اقتصاد ملي سهم بسزايي است.

از طرف ديگر تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در افزايش کارآفرينان و خوداشتغالان بسيار حائز اهميت است. از آنجا که بخش عمده اي از جمعيت هر کشوري را زنان تشکيل مي دهند، هر چه به دلايل تبعيض جنسيت، اين بخش از جمعيت را از فناوري اطلاعات و ارتباطات محروم کنيم به همان نسبت کارآفرينان و خوداشتغالان را از اين صنعت مدرن بي بهره گذاشته ايم و بر معضل بيکاري و متعاقب آن معضل فرهنگي افزوده ايم.

وي با ارائه مدل راهنما در طرح خود گفت: «با به کارگيري مدل ارائه شده مي توان با شناسايي امکانات فناوري اطلاعات و ارتباطات در منطقه مورد نظر از يک سو و بررسي وضعيت موجود کسب و کار زنان از سوي ديگر و متعاقب آن تدوين و پياده سازي استراتژي هاي مناسب از طرف مديران و نهادهاي قانوني پتانسيل خلاقيت و خوداشتغالي زنان را رها و از اين منبع راکد و نهفته در راستاي شکوفايي اقتصاد ملي سود جست.

چالش با حيات جمعي:

دکتر «مجتبي عطارزاده»، دکتراي علوم سياسي و عضو هيئت علمي گروه معارف اسلامي دانشگاه هنر اصفهان در مقاله خود تحت عنوان «اينترنت در چالش با نهاد زيرساخت حيات جمعي بشر» چنين نتيجه گرفت:

«در حالي که در کشورهاي پيشرفته، رشد شمار رايانه ها و تقاضاي اتصال به اينترنت مراحل اوليه خود را پشت سر گذارده و رو به رکود مي رود، در کشورهاي در حال توسعه اين تقاضا رو به افزايش است. به عنوان نمونه در شش ماهه نخست سال 1995، درصد رشد دامنه اينترنت در آفريقا به 52% (35% آن در آفريقاي جنوبي) و در آسيا به 51% (44% آن در چين و هند) رسيده بود، حال آنکه اين آمار در اروپاي غربي 40% و در امريکا 35% بيشتر نبود. از آنجا که بيشتر کاربران اينترنت را زنان و مردان جوان تشکيل مي دهند، شناخت واقعي و عملي نيازهاي نسل جوان امروز، مستلزم بررسي ابعاد مختلف عوامل تأثيرگذار و اثرپذيري از فناوري نوين ارتباطي است.

وي افزود: اينترنت يک رسانه دوطرفه است. يعني مخاطبان آن هم توليدکننده اند و هم شنونده؛ همه قدرت انتشار مطلب را دارند. اينترنت متعلق به دنياي ديالوگ و نه مونولوگ است و کساني که سخن گفتن در دنياي ديالوگ را فرا نگرفته باشند، قدرت ورود به اين دنياي جديد را ندارند و در صورت ورود، منفعل و مقهور و تأثيرپذير صِرف خواهند بود. در گذشته هر فرد با صدها پيوند خويشاوندي و خانوادگي و آشنايي و قومي، ارتباط دروني با ديگران برقرار نموده و فرآيند گفتگو را تجربه کرده بود. اما اينک با فربه شدن عرصه خصوصي در اثر فرآيند مدرنيته و دستاوردهاي صنعتي آن از جمله رسانه هاي جديد الکترونيکي، جامعه به جاي افراد پيرامون و به جاي خانواده و همسايه و پدر و مادر و فرزند و دوست و خويشاوند، بر فرد متمرکز گشته و پرورش وي را در کانون توجه خود قرار داده است و وي اضافه کرد: طبيعت سازنده اينترنت آنگاه بروز و ظهور مي يابد که جنبه دوطرفه ارتباط در آن لحاظ گردد و گرنه در حالت يک سويه بودن اين ارتباط، تأثير آن بر اجتماعات انساني از جمله خانواده منفي و بلکه بسيار ويرانگر است. چه آنکه با راهيابي هرزه نگاري ها به جمع خانواده، اعضا از برقراري تمايل عاطفي و طبيعي با جنس مخالف به منظور بنياد نهادي کارآمد با هدف تربيت و پرورش فرزند يا فرزنداني که هر يک سرمنشأ اثر در جامعه بزرگ تر باشند، طفره رفته و تنها به ارضاي غريزه جنسي بسنده مي کنند.

در واقع، اينترنت موجي است که آغاز شده و تنها مي توان بر آن سوار شد و موج سواري کرد.


نويسنده:فريبا انيسي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان