بسم الله
 
EN

بازدیدها: 818

تفسيري بر مفاد ابهام‌آميز کنوانسيون رفع تبعيض از زنان-قسمت دوم

  1390/12/19
خلاصه: تفسيري بر مفاد ابهام‌آميز کنوانسيون رفع تبعيض از زنان-قسمت دوم
مادري
•31 ژانويه 2000، کميته CEDAW کشور بلاروس را به‌سبب تداوم وجود کليشه‌هاي جنسي مانند معرفي مجدد مناسبت‌هايي چون روز مادر و لوحه افتخار به مادران مورد انتقاد قرار داد؛ زيرا اين امر را مشوق نقش‌هاي سنتي زنان برشمرد.
• 21 ژانويه 2000، کميته، کشور لوکزامبورگ را به‌سبب رفتارهاي کليشه‌اي خود که مي‌کوشد مردان را به‌عنوان سرپرست خانواده و نان‌‌آوران به تصوير کشد و زنان را اساساً به‌عنوان مادر و خانه‌دار نشان دهد، مورد ايراد و شکايت قرار داد.
•اول ژوئيه 1999، کميته CEDAW از قانون اساسي ايرلند به‌دليل ترغيب نگرش کليشه‌اي نسبت به نقش زن در خانه و به‌‌عنوان مادر انتقاد کرد. اين کميته از تداوم تأکيد بر نقش زنان به‌عنوان مادران و مراقبان ـــ که مايل به تداوم و پافشاري بر کليشه‌هاي جنسي است و مانع جدي بر اجراي کامل کنوانسيون است ـــ ابراز تأسف کرده است.
•23 ژانويه 1997، کميته CEDAW از کشور اسلووني به‌خاطر اين‌که کمتر از 30% از کودکان زير سه سال و کمي بيش از نيمي از کودکان 3 ـــ 6 سال در مهدکودک‌هاي رسمي نگهداري مي‌شوند و بقيه آن‌ها درحالي‌که ازسوي يکي از اعضاي خانواده و ساير افراد نزديک نگهداري مي‌‌گردند و احتمال از دست دادن فرصت‌هاي آموزشي و اجتماعي را ـــ که در مهدکودک‌ها ارائه مي‌شود ـــ دارند، مورد انتقاد قرار داد.
• 23 ژانويه 1997، کميته‌ CEDAW به اسلووني گفت: از اين‌‌که … عدم اشتغال اين‌چنين ممکن است زنان را به امور خانه‌داري محدود کند، شگفت‌‌زده است.
• 30 ژانويه 2002، کميته CEDAW به کشور استوني گفت: از وضعيت زنان جواني که با مشکلات فراواني در بازار کار روبه‌رو هستند و به‌دليل مسووليت‌هاي خانه و خانواده که بر آن‌ها تحميل شده و آن‌ها را در جايگاه آسيب‌پذيري قرار داده و به وجود موارد بيشتري از اشتغال نيمه وقت انجاميده، نگران است.
• 31 ژوئيه 2001، کميته CEDAW به کشور هلند گفت: شرايط کاري زنان را بهبود بخشد تا بتوانند به‌جاي اشتغال نيمه وقت ـــ که هم‌اکنون بيشتر زنان در چنين وضعيتي به‌سر مي‌برند ـــ از اشتغال تمام وقت بهره‌مند گردند.
• دوم فوريه 2001، کميته CEDAW به کشور ازبکستان گفت که سياست تساوي جنسيت به پيروي از کنوانسيون، نيازمند آن است که مفاهيم نقش زنان در جامعه از حالت مادري و همسري ـــ که منحصراً مسووليت فرزندان و خانواده را بر عهده دارند ـــ به افرادي عمل‌کننده در جامعه تبديل شود.
• سوم فوريه 1999، کميته CEDAW از کشور چين به‌دليل رويکرد دولت نسبت به اجراي کنوانسيون ـــ که بيشتر بر حمايت زنان تمرکز داشته است تا توانمندسازي
آنان ـــ انتقاد کرد؛ در نتيجه تشکل‌هاي مرکزي مسوول سياست‌هاي دولت، همان کميته کاري ملي زنان و کودکان است که بر تداوم هويت زنان همراه با کودکان اصرار دارد؛ ‌همچنين در زمينه بهداشت زنان نيز بر سلامت مادر و کودک ـــ که بر عملکرد توليد مثلي زنان تمرکز يافته ـــ تأکيد شده است. به اين ترتيب، قوانين و مقررات کار بر حمايت زنان تأکيد بيش از حد مي‌کند.
• 14 مي 1998، کميته CEDAW از کشور کرواسي به‌سبب، تأکيد پي‌درپي بر نقش‌هاي زنان به‌عنوان مادران و مراقبان در قانونگذاري کرواسي در زمينه‌‌هاي گوناگون، انتقاد کرد؛ درحالي‌‌که مفاد قانوني درباره حمايت دوران بارداري امري مهم تلقي مي‌شود، اين کميته نگران است که اولويت بخشيدن به آن جنبه از زندگي زنان بر نقش سنتي و کليشه‌اي زنان تأکيد خواهد کرد و به محدودسازي مشارکت کامل زنان در جامعه مي‌انجامد. کميته اظهار داشته است که به‌رغم اين واقعيت که زنان در کشور کرواسي از تحصيلات خوبي برخوردار هستند و تعداد بسياري در نيروي کار مشارکت دارند، اما تحليل‌هاي دقيق و با حساسيت‌ جنسيتي درباره تأکيد بر نقش مادري در مقايسه با نقش‌هاي زنان در عرصه‌هاي عمومي ازسوي دولت ضروري است تا عملاً در آينده تساوي جنسيت در جامعه کرواسي را تضمين کند.
• 14 مي 1998، کميته CEDAW از جمهوري چک درباره گزارش اين کشور و معرفي شفاهي او به کميته در زمينه اين امر که دولتش تمايل دارد به‌ جاي آن‌که زنان را به‌عنوان افراد عمل‌کننده مستقل در عرصه‌هاي عمومي قلمداد کند، آن‌ها را به‌عنوان مادر و در قالب خانواده بگنجاند، انتقاد کرد. کميته مي‌گويد که چنين ديدگاهي، مانع اصلي بر اجراي کنوانسيون است؛ زيرا بازتابي است از سوء تفاهمات بنيادين از چنين مفاهيم منتقدانه‌اي به‌عنوان نقش‌هاي جنسيتي، تبعيض غيرمستقيم و في‌الواقع عدم تساوي … سياست‌هاي جاري جمهوري چک که ناشي از محدوديت‌هاي يک حکومت توتاليتر است، اشتغال کامل و واقعيت و نگهداري اصلي کودکان را بر آن‌ها تأکيد کرده‌است که اين امر موجب تأکيد بيش از حد بر نقش مادري و خانواده بر عهده زنان شده‌است.
• دوم فوريه 2001، کميته CEDAW به کشور مصر چنين گفت: به‌نظر مي‌رسد ماده يازدهم قانون اساسي مصر که بيان داشته است دولت به زنان اجازه خواهد داد تا وظايف خود را در برابر خانواده با اشتغال خود در جامعه تطبيق دهند و متضمن تساوي او با مردان در زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي گردد، بر نقش اصلي زنان به‌عنوان مادر و خانه‌دار صحه گذارده است.
• اول ژوئيه 1999، کميته CEDAW کشور گرجستان را به‌دليل تداوم وجود فرهنگ مردسالاري، وجود نقش‌هاي کليشه‌اي زنان در سياست‌هاي دولتي در عرصه‌هاي عمومي و خانواده مبتني بر الگوهاي رفتاري و برخوردهايي که بر نقش زنان به‌عنوان مادران تأکيد بيش از حد دارد، انتقاد کرد؛ همچنين با نگراني يادآور شد که گزارش به‌خودي خود، مروج نقش مردان به‌عنوان نان‌آوران اصلي است.
• اول، ژوئيه 1999، کميته CEDAW به کشور اسپانيا گفت که مشارکت زنان در بازار کار، يکي از حوزه‌هاي اصلي به‌شمار مي‌آيد، … کميته در زمينه مشارکت کلي زنان در بازار کار نگران است؛ زيرا اين کشور در بين کشورهاي اروپاي غربي، يکي از پايين‌ترين رقم‌ها را در امر مشارکت زنان دارد و فقط 32% زنان به‌طور تمام وقت مشغول به‌کار هستند و 76% نيمه‌وقت فعاليت مي‌کنند. درحالي‌که قوانين جديدي به حمايت از کارگران نيمه‌وقت در سال 1998 معرفي شده است تا چنين اشتغالي را ترغيب کند، کميته ابراز نگراني کرد که چنين اقداماتي مي‌تواند به عايدات کوتاه مدت در اشتغال زنان بينجامد، بدون آن‌که موضوعات ساختاري بلند مدت در زمينه کار بدون دستمزد و کار با دستمزد زنان را مورد رسيدگي قرار دهد. چنين اقداماتي ممکن است به‌جاي آن‌که مشارکت زنان را در بازار کار افزايش دهد، به تداوم و تأکيد دوباره رفتارهاي کليشه‌اي درباره وظايف آن‌‌ها در قبال خانواده‌ بينجامد.

مذهب
•اول ژوئيه 1998، کميته ‌ CEDAW از کشور ايرلند به‌سبب نفوذ کليسا در رفتارها و نقش‌هاي کليشه‌اي و نيز در سياست‌هاي رسمي دولت انتقاد کرد.
•12 آوريل 1994، کميته ‌ CEDAW به کشور ليبي گفت که تفسير قرآن (مجيد) بايد از ديد مفاد کنوانسيون مورد بازنگري قرار گيرد.
• کميته CEDAW در سوم فوريه 1999، با نگراني يادآور شد که کشور چين، هفت تحفظ و اعلاميه در زمينه مفاد کنوانسيون ـــ آن‌چنان که براي کشور هنگ‌کنگ به‌‌کار گرفته شده ـــ اعلام کرده است؛ ازجمله نگراني‌هاي عمده، تحفظي است که امور فرقه‌ها يا فرامين مذهبي را از حيطه کنوانسيون معاف مي‌داند.
• کميته CEDAW در 14 مي 1998 نگراني خود را دربرابر کشور کرواسي چنين ابراز کرد که شواهدي وجود دارد دال بر اين‌که سازمان‌هاي مرتبط با کليسا بر سياست‌هاي دولت درباره زنان به شدت نفوذ کرده‌اند؛ در نتيجه مانعي در راه اجراي کامل کنوانسيون هستند.

تهيه و تنظيم : انجمن زنان مسلمان پژوهشگر - مترجم : مريم شاعري

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان