بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,119

حقوق خانواده-قسمت سوم

  1390/12/16
خلاصه: حقوق خانواده-قسمت سوم
جايگاه خانواده در جوامع غربي
در جوامع غربي خانواده ها از جايگاهي آنچناني بر خوردار نيستند آن چنان که در اسلام خانواده ها پايه و اساس محکمي استوار هستند در جوامع غربي اينچنين نيست ، در جوامع غربي خبري از حقوق والدين نيست يا حقوق فرزندان و در جوامعي که اسلام حاکم نباشد بي بند و باري داد مي زند ، جامعه اي که بر اساس اسلام نباشد در آن جامعه حدودي روش آزادي مطلق يا خود مختاري حاکم مي شود که هيچ يک از اعضا در کار ديگري دخالت و نظارت ندارد و هر فرد بر اساس ميل خود رفتار مي کند ، مثلاً بي نظمي و هرج و مرج در روابط اعضاء خانواده حاکم است .
شعار حاکم بر خانواده « کسي را با کسي کار نباشد » است ، در خانواده احساس مسئوليت ديده نمي شود و هر فرد بر اساس تمايلات خودش عمل مي کند ، احتمال انحرافات اخلاقي ، بزهکاري در اعضاي خانواده وجود دارد ، فضاي گرم و محبت و صميميت و صفا ي خانه جاي خود را به بي نظمي ، بي بند و باري و خود کامگي مي دهد.
فصل دوم :
حقوق فرزندان نسبت به والدين
1 ـ تقويت بنية مذهبي و معنوي در فرزندان و زمينة تربيت صحيح
2 ـ انتخاب نام نيک
3 ـ نظر پيشوايان دين در مورد حمايت و رشد و اصلاح فرزندان
1ـ سخن امام سجاد :
اما حق فرزندت اين است که بداني : او از توست ودر اين جهان ، خيروشروخوب وبد اوبه تو مربوط مي گردد، و تو در قبال سرپرستي او مسئول هستي ، و از تو دربارة : تربيت و پرورش نيکوي او ، دلالتش بر پروردگار و ياريش در راه اطاعت خدا ، خواه در مورد تو و خواه در مورد خودش ، سئوال خواهد شد، پس اگر در اين راه بکوشي ، به پاداش الهي نائل خواهي شد ، و اگر کوتاهي کني ، به کيفر سخت ودقيق خدايي خواهي رسيد! بنابراين در رابطه با او به نحوي عمل کن که هم در اين جهان تأثير خوب داشته باشد و باعث آراستگي تو گردد و هم در پيشگاه پروردگارش سبب اقدام شايسته اي که در مورد او کرده اي ، معذور باشي ، در سرپرستي و ساختن او ، از غرايز و نيروها و امکانات خودش کمک بگير .
1ـ تقويت بنية مذهبي و معنوي فرزندان و زمينة تربيت صحيح
حق فرزندسومين مورد عمده از حقوق خويشان است ، همان طوريکه پدر و مادر به گردن فرزندان خود حق دارند، فرزند نيز متقابلاً به گردن پدرومادر حق داردو حق او اين است که : فرزند را پاره اي از وجود خود ،يا ادامه وجود خود يا جزئي وابسته بوجود خود بدانند که بعد از والدين در اين جهان ، به آنها مربوط مي گردد ، وبدانند بموجب اين فرمايش رسول خدا (ص) که مي فرمايد : « کل مولودٌ يولد علي الفطره » هر طفلي ، منجمله فرزند آنها بر فطرت پاک خداشناسي و يگانه پرستي و توحيد به دنيا آمده است و گويي همچون مومي نرم ، در اختيارشان قرارگرفته است و لذا به هر شکلي که در آيد بر فطرت به دنيا مي آيد و اين پدر و مادر هستند که او را نصراني يا يهودي يا مجوس بار مي آورند و لذا پدر و مادر بايد در قبال اين امانت الهي احساس مسئوليت کنند و در راه تربيت نيکو و خدا پسندانه او بکوشند و فرزند خود را چون گياهي خود رو رها نسازند ،بلکه زير نظر و سرپرستي دقيق و پرمهرو محبت خود بگيرندوبابهره گيري از تمام قواوامکانات دروني وبيروني درراه تربيت مکتبي او وشکوفاشدن قواواستعدادهايش بکوشندواو رافردي سالم،حق جو،وخداپرست بار بياورندوبدانندکه به قول امام سجاد (ع) در اين رهگذر خوب عمل کنند ، پيش خدارو سفيد وبرخوردار از پاداشي شايسته خواهند گرديد و اگر بد عمل کنند، درنزدخداروسياه خواهند بود و به عقوبتي دشوار خواهند رسيد،فرزندان که بر فطرت پاک آفريده شده اند و اين به خانواده بستگي داردکه آنهاراچگونه باربياورند،خداپرست يا مجوس و ... ، همانطور که اشاره شدواين خانواده است که مي تواند اورايک قاري قرآن تربيت کند يا يک خوانندة شعرهاي بيهوده و مبتذل . 2 ـ انتخاب نام نيک
از حقوق ديگري که فرزندبرپدرومادرداردانتخاب کردن نام نيک برروي فرزندخود،نامهايي که آبرومندانه وافتخارآميزاست، اسم از نظر رواني درروحية افرادتأثير بسزايي دارد، اضافه بر اين نام خوب وخوش ،باعث افتخار وبزرگي شخص است واسم زشت وبي معني سبب سبکي وشرمندگي مي باشد ، اسم بد ، در افراد ايجاد احساس کمتري و (کهتري ) عقده حقارت مي کند تا جايي که براي عقده گشائي ، پس سعي کنيم که براي فرزندانمان نامهاي را انتخاب کنيم که بر روي آنها اثر منفي نداشته باشد و اسم آنها باعث هدايت آنها شود.
نويسنده:محمد علي محسن زاده

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان