بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,018

زنان و اينترنت در هزاره سوم-قسمت اول

  1390/12/12
خلاصه: زنان و اينترنت در هزاره سوم-قسمت اول
دستيابي به جامعه اي برخوردار از دانش پيشرفته و همچنين توليد فناوري متکي بر سهم منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي که در سند چشم انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ايران مورد تأکيد قرار گرفته است، از طريق اجراي دقيق مواد مختلف برنامه پنج ساله به ويژه قانون برنامه چهارم به تقويت مهارت هاي زنان و افزايش فرصت هاي اشتغال زا براي زنان در کنار تأکيد بر توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات (به ويژه ماده 57) فرصتي را جهت تبيين نقش زنان در عرصه ارتباطات و فناوي اطلاعات و تأثير متقابل اين فناوري بر جامعه زنان فراهم نموده است.

شناخت دقيق فرصت ها و برنامه ريزي جهت استفاده بهينه از آنها در راستاي ارتقاي سطح دانش، افزايش شيوه هاي ارتباطي، شناخت فرصت هاي اشتغال و ... و همچنين کالبدشکافي علمي آسيب ها و تهديدهاي ناشي از اينترنت بر جامعه به ويژه زنان و خانواده ها با هدف تدوين برنامه هاي مناسب مقابله اي، از مناسبت ترين راهکارها مي باشد.

بر اين اساس دفتر امور زنان سپاه و به همراه مراکز و دفاتر امور زنان کشور توجه به اينترنت را در دستور کار خود قرار داده و با هدف مطالعه و بررسي دقيق و شناخت و درک صحيح از وضعيت موجود رسانه اينترنت و تأثير آن بر جامعه زنان اقدام به برگزاري همايش زنان و اينترنت در هزاره سوم کرد.

همايش زنان و اينترنت در هزاره سوم با هدف ارتقاي سطح آگاهي و دانش زنان، افزايش فرصت هاي اشتغال زنان، حفظ کيان خانواده، تبيين جايگاه زن در اسلام، ترويج ارزش هاي ديني و اخلاقي، تسريع در انتقال و تبادل اطلاعات ميان زنان مسلمان، افزايش مشارکت زنان در عرصه فناوري اطلاعات، در چهار گروه: زنان، اينترنت، جامعه اسلامي و توليد محتوا؛ زنان، اينترنت، فرصت ها و چشم اندازها؛ زنان، اينترنت، چالش ها و تهديدها و زنان، دانايي محوري و جامعه جهاني اطلاعات؛ اقدام به جمع آوري مقالات، آراي انديشمندان و نظرات علمي و دانشگاهي کارشناسان کرد و ماحصل يک سال فعاليت منجر به برگزاري همايش در پژوهشگاه نيرو در تهران گرديد.

در مراسم افتتاحيه «مهرشاد شبابي»، مسئول دفتر امور زنان سپاه گفت:

«با توجه به دسترسي آسان و پاسخگويي حقيقي و کاذب به نيازهاي انسان، صرفه جويي در زمان، وقت، هزينه و جذابيت اين پديده، نياز جوامع به علم و آگاهي ناخودآگاه، همه جوامع را با سرعت غير قابل پيش بيني به استفاده از آن سوق داده است.»

رئيس همايش همچنين از جمع آوري اطلاعات در زمينه علايق اينترنتي زنان از طريق توزيع 20000 پرسش نامه در ميان آنان خبر داد.

در اين همايش علاوه بر چندين سخنراني، 17 مقاله از 24 مقاله منتخب نيز ارائه شد.

اثربخشي اينترنت در ارتقاي دانش بانوان:

در مقاله «اثربخشي اينترنت در ارتقاي دانش عمومي بانوان» که توسط «ميترا ديلمقاني» عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي مالک اشتر و «سيدعليرضا حجازي» کارشناس ارشد مديريت مراکز اطلاع رساني ارائه شد، آمده است:

«يکي از پديده هايي که توانسته است شخصيت و هويت انسان امروزي را به نحو شگرفي تحت تأثير مستقيم خود قرار دهد، «اينترنت» است. فناوري اطلاعات و ارتباطات که امروزه در کالبد اينترنت تبلور و عينيت يافته است، توجه انديشمندان اجتماعي بسياري را در سطح جهان به خود جلب کرده است تا جايي که آنان را به بررسي ابعاد گوناگون نظري و کاربردي آن وا داشته است. تأثيرات متفاوت اينترنت به عنوان يک ابزار اطلاع رساني قدرتمند بر جوامع بشري بيش از هر چيز حول موضوع دانش عمومي يا به اصطلاح «دانايي» تمرکز يافته است.

به بيان ديگر پرسشي که ذهن جامعه شناسان را به خود مشغول کرده، اين است که اينترنت چگونه مي تواند سبب ارتقاي دانايي کاربرانِ خود گردد؟ هنگامي که اين پرسش در چارچوب خانواده مطرح مي شود، اهميت ويژه اي مي يابد و در ارتباط با هر يک از اعضاي خانواده مي تواند پاسخ متفاوتي در پي داشته باشد. بانوان با نقش دو جايگاهي که در خانواده دارند، اهميت مضاعفي در اين بررسي مي يابند. پرسش اساسي که در اين مقاله کوشش شده است پاسخ مناسبي براي آن يافت شود، اين است که «اينترنت چگونه مي تواند در افزايش دانايي بانوان اثربخش باشد؟»

اين مقاله بر مبناي روش شناسي مطالعه تطبيقي ضمن معرفي مفاهيم مورد استفاده در بحث، به تبيين جايگاه بانوان در بهره برداري از اينترنت به عنوان ابزاري اثربخش در جهت ارتقاي دانش عمومي آنان پرداخته است.

بانوان امروزي در مراکز تحقيقاتي و سازمان ها و در محيط خانه، بيشتر از گذشته، داده ها را به يکديگر ربط و انسجام داده، پردازش مي کنند و به شکل اطلاعات قابل استفاده در مي آورند و تصاوير معتنابهي از اطلاعات را در قالب مدل ها و طرح هاي متنوع با اندازه هاي متفاوت دانايي روي هم قرار مي دهند. دانايي نوين به توليد موادي کاملاً تازه از ترکيباتي براي هواپيماسازي گرفته تا مواد بيولوژيک راه مي برد و بر توان ما در جايگزيني مواد مي افزايد. دانايي عميق تر اکنون به ما امکان مي دهد براي دستيابي به ويژگي هاي حرارتي و الکتريکي يا مکانيکي مطلوب، موادي سفارشي در سطح مولکولي توليد کنيم. دانايي، گذشته از آنکه جانشين مواد، ترابري و انرژي مي شود، باعث صرفه جويي در وقت نيز مي گردد. مکان نيز توسط دانايي حفظ و تسخير مي شود. پيدايش فضاهاي مجازي نمونه اي از آن است. بسياري از بانوان مي توانند براي توليد ثروت واقعي يعني «دانايي»، به طور همزمان از دانايي واحدي استفاده کنند.

نويسنده:فريبا انيسي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان