بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,017

رابطه حجاب با اصل آزادي-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1390/12/10
خلاصه: رابطه حجاب با اصل آزادي-قسمت سوم(قسمت پاياني)
2ـ دگرگوني ارزش ها
اسلام زن را در متن اجتماع به تلاش و کوشش خوانده اما با حُجب و رعايت پوشش اسلامي. اسلام حيا، وقار، متانت، شکوه گفتار و سلامت کردار را براي انسان ارزش دانسته است. اسلام، حجاب را جزئي از شخصيت زن تلقي مي کند. وقتي اين ارزش ها دگرگون شود و زن خودآرايي و نشان دادن زيبايي ها و خودنمايي را ارزش بداند، گرايش دروني به فسادآفريني پيدا مي کند.
3ـ الگوهاي نادرست
انسان فطرتا الگوپذير است. وي پيوسته به ارزش هايي باور دارد و مي خواهد همواره از آنها الگو بسازد. مسئله الگو در اخلاق اسلامي و روانشناسي امروز جايگاه مهمي دارد. قرآن، پيامبر گرامي اسلام(ص) را به عنوان الگو و اسوه حسنه معرفي مي نمايد. پس انسان مي خواهد خود را همانند الگوها سازد. قهرمان سازي و الگوآفريني انحرافي براي زن در جهت زدودن هويت او، از برنامه هاي استعمار بوده است. اين مسئله بايد به طور جدي بررسي گردد.
4ـ خلاءهاي دروني
انسان به سبب ناهنجاري هاي شخصيتي که دارد، همواره سعي در جبران کمبودها مي نمايد. کمبودهاي عاطفي در دوران خردسالي، گاه در بزرگسالي (اگر راهنمايان درستي نباشند) انسان را دچار بحران هاي عميق عاطفي و شخصيتي مي کند. با بررسي چگونگي برخورد دختران و زنان در مسئله پوشش به اين نتيجه مي رسيم که برخي خودآرايي و خودنمايي را جزئي از شخصيت تلقي کرده و سعي در جايگزيني جاذبه هاي کاذب با آن را دارند.
راههاي مبارزه با بدحجابي و بي حجابي
1ـ تقويت اعتقادات و ايمان
انسان ها بايد همواره ايمان عميق به خداوند داشته باشند. ايماني که با هيچ کدام از لذات دنيوي گسسته نگردد. در نتيجه زن، خودآرايي و خودنمايي را بسيار زشت تلقي کند و خود را در برابر اين امور بزرگ ببيند.
علي(ع) فرمود: «المرءُ بايمانِهِ؛ شخصيت انسان در گرو باورهاي مذهبي اوست.»(8)
«و المؤمنُ بعمله؛ و ايمان انسان در عمل او جلوه گر است.»(9)
چگونه کسي مي تواند ادعا کند که مسلمان است اما به اصول آن معتقد نباشد و آن را امري زايد و در حصار و بند کردن خود تلقي نمايد؟!
پس عالي ترين نقش در کيفيت زندگاني انسان، باورهاي درست و ايمان است.
2ـ احياي فرهنگ اصيل اسلامي
احياي ارزش هاي اصيل اسلامي و شناساندن آن به زن مسلمان و تعقل در آن، نيز کشف راههاي باوراندن بهتر آن به زن، از راههاي مبارزه با بدحجابي است. وقتي زن مسلمان بداند آنچه که اسلام به او عرضه کرده، ارزش است و به صلاح اوست، قلب و جان خود را از هر نوع آلودگي پيراسته مي سازد و هنگامي ارزش والاي خود را دريابد، هرگز تن خود را آراسته نکرده و ظاهر خود را فريبنده نمي کند و خود را در مقابل چشمان نامحرمان قرار نمي دهد.
3ـ شناساندن الگوهاي والا و برتر
همان طور که گفتيم الگو در ساختار روحي و رفتاري انسان، به ويژه زنان مؤثر است. زندگاني حضرت زهرا(س) و فرزند گرانقدرش، پيام آور عاشورا، حضرت زينب کبرا و ديگر چهره هاي والاي تاريخ گذشته و معاصر، بايد به زنان نشان داده شود تا ببينند با حفظ عفاف و حجاب به چه مقاماتي مي توانند دست يافته و هويت و شخصيت خود را حفظ کنند تا همانند اين الگوهاي گرانقدر گردند.
نتيجه اينکه:
اسلام با طرح حجاب، سعي در سالم سازي جامعه، ايجاد امنيت براي زنان و جلوگيري از هوسراني و گسترش فساد در جامعه دارد. منظور اسلام، منزوي کردن زنان نيست بلکه امن ساختن جامعه براي آنان است تا زمينه فعاليت گسترده ايشان فراهم آيد. اميد است که زنان جامعه ما با توجه به اين امر مهم و توجه به روح و حکمت احکام اسلام، به فعاليت هاي سالم در جامعه ادامه دهند.
---------------
پي نوشتها:
4 ـ حسين يزدي، آزادي از نگاه استاد مطهري، تهران: صدرا، 1379، ص248.

5 ـ قرة العين، درآمدي بر تاريخ بي حجابي در ايران، ص40.

6 ـ کشف الاسرار، ص224-223.
7 ـ جزوه سازمان امور استخدامي کشور، به نقل از کتاب زنان ايران در جنبش مشروطه، ص42.
8 ـ غررالحکم و دررالکلم، ج1، ص62.
9 ـ همان، ص61.

نويسنده:فاطمه سادات باقي پور

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان