بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,046

بررسي جايگاه حقوقي زنان-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/12/7
خلاصه: بررسي جايگاه حقوقي زنان-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
متاسفانه شبهه افکنان بي خرد اخيرا به منظور ايجاد انحراف در طرح مباحث منقول و معقول دين براي به بي راهه کشاندن افکار مخاطبين، خودسرانه به سراغ ظاهر آيات قرآن رفته، با تفسير به راي خود، مفهوم والاي آن را وارونه و حتي در ضديت با زن جلوه مي دهند که آيه ي مذکور يکي از همان آيات مورد بحث است. آن ها نمي دانند که خداوند قيم بودن مرد را نه تنها به معني حاکم بودن او بر زن نمي داند، بلکه بر او در قبال زنان ايجاد تکليف مي کند و در واقع به آن ها کرامت مي بخشد و درست بر همين مبنا يعني احقاق حقوق زنان است که سوره اي بزرگ از قرآنش را به آن ها اختصاص مي دهد و نيز در آيات مختلفي از جمله سوره ي توبه آيه ي72، احزاب آيه ي 35، فتح آيات 5 و 6، حديد، آيات 12و13، يس آيه ي 56 و ... به تبيين حقوق ايشان مي پردازد.

بنابراين اگر اروپا در اوايل قرن بيست به فکر حقوق زن افتاد، اسلام چهارده قرن پيش بر حقوق و جايگاه زنان صحه گذاشت.

و بالاخره در مقام نتيجه گيري به مطلبي کلي از قول شهيد مطهري، در اين بيان مي پردازيم: «اسلام بزرگ ترين خدمت ها را نسبت به جنس زن انجام داد. خدمت اسلام به زن تنها در ناحيه ي سلب اختيارداري مطلق پدران نبود. به طورکلي به اوحريت داد، شخصيت داد، استقلال فکر و نظر داد، حقوق طبيعي او را به رسميت شناخت، گامي که اسلام در طريق حقوق زن برداشت، با آن چه در مغرب زمين مي گذرد و ديگران از آن ها تقليد مي کنند، دو تفاوت اساسي دارد؛ اول از ناحيه ي روان شناسي زن و مرد، اسلام در اين زمينه اعجاز کرده است. تفاوت دوم در اين است که اسلام در عين آن که زنان را به حقوق انساني شان آشنا کرد، هرگز آنان را به تمرد و عصيان نسبت به مرد وانداشت.»22

منابع ومآخذ:
1. نساء، آيه ي1
2. حجرات، آيه ي 13
3. مؤمنون، آيه ي 14
4. نامه ي 31
5. نهج البلاغه
6. نساء، آيه ي 32
7. اسراء، آيه ي 31
8. تکوير، آيه ي 8و9
9. انعام، آيه ي 151
10.نساء، آيه ي22
11. برگرفته از مقدمه ي کتاب نظام حقوقي زن در اسلام اثر شهيد مطهري
12. نساء، آيه ي 7
13. نساء، آيه ي 19
14. نظام حقوقي زن در اسلام؛ ص221
15. ممتحنه، آيه ي22
16.الحياه حکيمي، ج1، ص70
17.روم، آيه ي 21
18. نظام حقوقي، ص161
19. نساء، آيه ي 34
20. نساء، آيه ي 4
21. بقره، آيه ي 233
22. نظام حقوقي .....ص 75 و 76

نويسنده: سيدمحمدابراهيم حسني

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان